Osloby

Høyre vil målrette gratis Aks i Oslo. Flere tusen familier vil få ekstraregning på 22.000 kroner pr. barn.

Flere tusen foreldre får en ekstraregning på 22.000 kroner i året dersom Høyre vinner tilbake makten i Oslo. Partiet vil i stedet gi barn fra lavinntektsfamilier over hele byen gratis aktivitetsskole (Aks).

Rektor Marianne Stenberg på Majorstuen skole skulle helst sett at aktivitetsskolen var gratis for alle. Men kan man ikke gi til alle, virker Høyres modell mer solidarisk og treffsikker mot dem som virkelig trenger tilbudet, sier hun. Ketil Blom Haugstulen

 • Stine Barstad

– Vi har elever her som ikke går på Aks fordi det er dyrt, men som likevel får beskjed av foreldrene om å holde seg på skolens område på ettermiddagene fordi det er et trygt sted å være, sier rektor Marianne Stenberg ved Majorstuen skole.

– De må jo få være her, men vi kan jo heller ikke ta dem med inn med de andre når de ikke er påmeldt. Det er ganske hjerteskjærende.

Elevmassen på Majorstuen skole er det rektoren kaller «hyperheterogen». Hun har elever fra 59 nasjoner som snakker 74 forskjellige språk. Her er barn som er kledd opp fra topp til tå i dyre designklær – og barn som lever under fattigdomsgrensen og får tøy medelevene ikke henter fra glemmekassen.

Sparer 22.000 kroner

Høsten 2018 fikk alle førsteklassingene på Majorstuen gratis halvdagsplass på Aks som ledd i utrullingen av byrådets løfte om gratis kjernetid til alle barn i utvalgte bydeler.

Det er ingen liten utgift foreldrene får dekket: Prisen for en heldagsplass er nesten 33.000 kroner i året pr. barn. Med gratis kjernetid faller regningen til rundt 10.700 kroner.

Fra høsten neste år får alle byens førsteklassinger dette tilbudet – hvis ikke Høyre overtar makten.

 • Løftet om å innføre gratis kjernetid i Aks i utvalgte bydeler får status «innfridd» i Aftenpostens store gjennomgang av over 120 løfter byrådet kom med til Oslos befolkning. Sjekk hvordan det ligger an med de andre løftene her.

Ordførerkandidat for Høyre i Oslo, Saida Begum, og partiets gruppeleder Eirik Lae Solberg vil endre ordningen for gratis kjernetid på aktivitetsskolen slik at den favner barn av familier med lav inntekt over hele byen. Ketil Blom Haugstulen

Høyre: Urettferdig

Partiet mener nemlig byrådets Aks-ordning er både urettferdig og lite målrettet:

Mens barn av pengesterke foreldre i utvalgte bydeler på Oslos østkant får gratis halvdagsplass helt opp til fjerde trinn, må barn av aleneforsørgere eller lavinntektsfamilier på vestkanten betale av egen lomme om barnet skal delta på Aks etter første klasse.

Høyre vil derfor skrote ordningen og erstatte den med følgende modell:

 • Barn av familier med en samlet inntekt under 548.500 kroner får gratis halvdagsplass på Aks fra 1–4. trinn, uavhengig av hvor i byen de bor.
 • Barn av familier med samlet inntekt under 750.000 får «kraftig redusert» oppholdsbetaling på Aks.

– Med unntak for førsteklassingene er det nå hvor du bor i byen som avgjør om du får glede av byrådets ordning. Vi mener det er bedre å innrette det slik at det er familienes inntekt som avgjør, sier Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.

– Oslofolk er rause

Høyre og byrådet har litt ulike beregninger for hvordan en slik modell vil slå ut.

 • Høyres anslag viser at rundt 11.000 barn på 1.–4. trinn vil få gratis kjernetid med deres modell.
 • 16.000 barn får neste år gratis Aks med byrådets modell. Av disse anslår byrådet at rundt 12.000 vil miste tilbudet dersom det behovsprøves.
 • Byrådet anslår at rundt 4000 barn fortsatt vil motta tilbudet. I tillegg vil rundt 3500 barn som i dag ikke har rett på gratis kjernetid få det med Høyres modell. Altså totalt 7500 barn.

Høyres ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum, er ikke bekymret for å ta dette godet fra tusenvis av familier.

– Jeg tror folk i Oslo er såpass rause at de skjønner at vi må prioritere dem som har lavest inntekt. Vi må prioritere dem med størst behov. Det er vi ærlige om og innrømmer at vi gjør.

Denne ettermiddagen er det grått og slapsete i skolegården på Majorstuen skole. Da kan det være godt å kose seg med inneaktiviteter på AKS. Ketil Blom Haugstulen

– Ikke et sparetiltak

Høyre regner med å bruke rundt 200 millioner kroner i året på ordningen. Til sammenligning opplyser byrådet at de vil bruke 247 millioner på gratis Aks neste år.

– Dette er ikke noe sparetiltak, men en omfordeling. Vi mener de familiene som har mulighet, skal betale selv. Så bruker vi det vi sparer på å styrke kvaliteten i Aks og finansieringen av skolen, sier Solberg.

Rektor: Kan redusere frafall

På Majorstuen skole har ikke rektor sett noen endring i deltagelsen på Aks etter at første trinn fikk gratis halvdagsplass. Når barna er så små, prioriterer foreldrene å sende barna på Aks uansett, forklarer hun. Men på tredje trinn er det flere som begynner å falle fra.

– Da oppgir foreldrene ofte økonomi som en av grunnene. De synes det er for dyrt og at barna er store nok til å klare seg alene. Det er vi ikke alltid enig i.

Hun tror flere barn vil delta på Aks også på de høyere trinnene hvis tilbudet målrettes de med trangest økonomi.

– Aks er et veldig viktig tilbud, særlig for barna her i bykjernen. Alternativene for hva de skal gjøre på ettermiddagen er ofte ikke-eksisterende: Det er ingen voksne hjemme, og ikke mye å finne på ute, sier Majorstuen-rektor Marianne Stenberg. Ketil Blom Haugstulen

Men meningene blant byens rektorer er delte. På Teglverket skole har førsteklassingene hatt gratistilbud i to år. Rektor Irene Langeid er bekymret for effekten av en inntektsgradering.

– Inntektsgrensene er satt så lavt at det ikke skal mye til for å passere den. Hvis mor for eksempel går hjemme med en liten en, blir Aks rett og slett et kostnadsspørsmål, og noen tar da barna ut.

Thorkildsen: – En oppskrift på økte forskjeller

– Det er en oppskrift på å øke skillene mellom barn og mellom familier, sier byråden for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), om Høyres forslag.

– Det er en gratisordning som treffer alle som har behov for det. Å sette et tak på den måten Høyre gjør, vil frata cirka tre fjerdedeler av dem som har gratis Aks, dette tilbudet. Skolene selv sier at det må bli gratis for at man skal få tak i barna som har størst behov for Aks.

Thorkildsen mener dessuten at inntektsgrensen er for lav, og at oppholdsbetalingen på Aks på 22.000 kroner i året er en stor utgift selv for vanlige familier.

– Er du for eksempel lærer og er gift med en frisør eller sykepleier, vil man ha rundt millionen i felles inntekt, men ingen vil påstå at man lever livets glade dager for det, sier Thorkildsen.

– Høyre mener ordningen er urettferdig fordi den utelater fattige familier i vestlige bydeler og fordi byrådet ikke har planer om å utvide ordningen til hele byen?

– Det blir et spørsmål for neste periode. SV er soleklare på at dette er den viktigste barnereformen vi kan gjennomføre akkurat nå, og det skal nok skje en ørliten revolusjon om vi ikke går inn for det.

Les mer om

 1. Oslopolitikken
 2. Skole og utdanning

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Høyre vil gi mer til dem som har minst

 2. OSLOBY

  Den ene familien har gratis Aks i dag, den andre har ikke det. Vinner de borgerlige valget i Oslo, blir det motsatt.

 3. KOMMENTAR

  De borgerlige har et mer sosialt rettferdig alternativ for AKS enn dagens «postnummermodell»

 4. OSLOBY

  Vil ha slutt på at skolekrets avgjør om Aks er gratis

 5. POLITIKK

  Venstre-topp krever gratis SFO i 2020

 6. OSLOBY

  Ungdom i familier med dårlig råd: Dobbelt så mange opplever at de er fattige i «rike» bydeler