Osloby

Byrådet sier de skal kutte halvparten av Oslos utslipp. Anslag viser at utslippskuttene kan bli langt lavere.

Byrådet fikk anslag som spriket med over 50 prosent på hvor stor effekt klimatiltakene ville ha. De valgte det som på papiret ga best resultat, over det Klimaetaten mente man kunne forvente.

Det er uklart hvor stor effekt tiltakene i klimabudsjettet vil få på utslippene i Oslo. Anslagene varierer med 480.000 tonn. Rolf Øhman/Montasje

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Et av de viktigste målene for byrådet i denne perioden er å halvere Oslos klimagassutslipp innen 2020.

Målet tar utgangspunkt i utslippene fra 1990. Det vil si at Oslo må slippe ut 836.000 tonn mindre CO2 enn vi gjør i dag om bare tre år.

Klimabudsjettet, som fikk oppmerksomhet i inn- og utland, viser hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå målet, og hvor store utslippskutt man oppnår. Det viser også hvem som har ansvaret for å gjennomføre kuttene.

Nå viser et notat fra Klimaetaten i Oslo kommune at hvor stor effekt man får i faktiske utslippskutt kan være satt langt høyere enn det som er realistisk.

Flere hundre tusen tonn CO₂ skiller mellom anslagene byrådet fikk.

 • Vet du ikke hva «fossile energikilder til spisslast i fjernvarme» betyr? Dette er Oslos klimabudsjett – enkelt forklart

Valgte resultatet som passet med de politiske målene

Da Klimaetaten skulle beregne hvor store utslipp hvert av de 42 tiltakene i klimabudsjettet ville kutte, ga de politikerne beskjed om at det var vanskelig å beregne.

De lagde derfor tre ulike scenarioer, fra det mest konservative til det mest optimistiske.

Politikerne valgte det mest optimistiske, som på papiret gir størst utslippskutt.

Stor tvil om størrelsen på utslippskutt

Mellom det mest konservative anslaget og det mest optimistiske er det en forskjell på over 480.000 tonn CO2 for å nå det politiske målet.

I scenarioet midt imellom er det en forskjell på over 192.000 tonn CO₂. I et notat fra Klimaetaten, skriver de følgende om dette:

«Scenario hybrid er en pragmatisk vurdering av hva som lar seg gjennomføre i perioden. En hybrid tilnærming som kombinerer noen beregninger fra Scenario 1 og noen fra Scenario 3 basert på hva KLI (Klimaetaten) mener kan forventes.»

Klimadirektør Heidi Sørensen avviser imidlertid overfor Aftenposten at etaten anbefalte dette scenarioet.

– Det var en faglig vurdering som ble spilt inn, men det ble aldri gitt noen anbefaling, og vi ble heller ikke spurt om å gi noen anbefaling, sier Sørensen.

– Fordi det var usikkerhet rundt effekten av tiltakene, valgte vi å utvikle ulike scenarioer for å synliggjøre denne usikkerheten.

Mener utviklingen går i riktig retning

I tre setninger på forskjellige steder i klimabudsjettet står det at det er usikkerhet om effekten av tiltakene.

Det står ikke noe om at usikkerheten er på mellom 192.000 og 481.000 tonn CO₂.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Dan P. Neegaard

– Når Klimaetaten opplyste om at det er svært vanskelig å beregne hvor stor effekt tiltakene skal ha, hvorfor valgte dere da det mest optimistiske scenarioet?

– Fordi det var mest i tråd med den politikken vi skal gjennomføre. Husk at det er første gang noen i Norge har laget en så konkret plan for å kutte utslipp. Det er uvant for mange, men vi når ikke klimamålene våre uten at vi faktisk legger hodet på blokken, og viser tydelig hva som skal til. Men det er en del forbehold og aktører, inkludert staten, som er viktige i det arbeidet, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun anklager videre Regjeringen for å være lite samarbeidsvillig. Byråden trekker også frem flere eksempler på at utviklingen går i riktig retning, mer enn man trodde for ett år siden.

– Kollektivtransporten vokste med 5 prosent i fjor, mer enn det Ruter trodde var mulig. For ett år siden anslo COWI en elbilandel for 2020, som de nå har justert opp med 10 prosentpoeng. Sykkelandelen har økt. Det sier noe om hvor vanskelig det er å beregne dette, sier Berg.

Valgte det som stemte med de politiske målene

– Valgte dere det scenarioet som passet best med de politiske målsetningene?

– Bystyret hadde allerede vedtatt å kutte 50 prosent av Oslos utslipp innen 2020, gitt at man får karbonfangst på Klemetsrud. Da vi fikk presentert forskjellige scenarioer, valgte vi det som var mest i tråd med byrådsplattformen. Poenget med klimabudsjettet er at vi sier hvem som har ansvaret, og hvordan tiltakene skal gjennomføres. Vi legger klare rammer for næringslivet og befolkningen om hvor vi skal hen.

– Men at dere vedtar at tiltakene har en viss effekt, endrer vel ikke det faktiske resultatet?

– Mye av usikkerheten handlet om hvilke tiltak man ville gjennomføre. Det er det klimaledelse handler om. Vi viser hvor vi vil hen, og gir klare rammer for det. Det mener jeg er en avgjørende nøkkel for at vi skal klare å kutte klimagassutslippene nok.

– Et politisk valg

– Synes du det blir feil å si at dere skal kutte 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo, når anslagene varierer med flere hundre tusen tonn?

– Nei. Bystyret har vedtatt å kutte halvparten av klimagassutslippene, og beregningene viser at det er mulig i ett av scenariene. Det er et politisk valg.

– Si at dere fikk gjennomført alle tiltakene i budsjettet. Ville dere da sagt at dere har kuttet 836.000 tonn av Oslos klimagassutslipp?

– Ja, ut fra det vi visste på det tidspunktet. Samtidig har vi hele tiden vært åpne om at klimabudsjettet ikke ville bli perfekt første gang. Når vi legger frem budsjettet for 2018 vil vi ha bedre beregninger, og oppdatert status om utslippene. Om ikke tiltakene som i dag er i klimabudsjettet er nok for å vri bilparken, kutte utslipp, få flere til å sykle og reise kollektivt, må man se på tiltakene.

Les mer om

 1. Oslopolitikken
 2. Klima og miljø
 3. Miljøpolitikk
 4. Klimapolitikk

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Byrådet får kritikk for Klimabudsjettet: – Det er ikke slik man lager budsjetter

 2. OSLOBY

  Skal halvere klimagassutslippene innen 2020: «Vil bli krevende», skriver byrådet

 3. OSLOBY

  Anklager MDG i Oslo for bløff om klimakutt

 4. OSLOBY

  Ny studie: Elektriske hurtigbåter på Oslofjorden om fem år

 5. OSLOBY

  Oslo kommune har brukt 39 mill. på tiltak for renere luft. «Ingen signifikant gevinst», ifølge ny rapport.

 6. POLITIKK

  Norge kan nå klimamålet for 2020 – helt uten «koronahjelp»