Osloby

Vil unngå nytt Grefsen-sjokk, nå skal planen studeres grundig

– Jeg kan forsikre at vi nå skal granske hver eneste bokstav og hvert eneste kart i kommuneplanen, sier leder for bydelsutvalget i Nordre Aker, Per H. Christiansen (H).

– Jeg er sikker på at politikerne er på tå hev, og at planen denne gangen vil bli grundig gjennomgått, sier Haavard Nordlie. For to år siden slo han alarm etter å ha sett det ingen andre hadde forstått av kommuneplanen. Rolf Øhman

 • Stein Erik Kirkebøen

Da det forrige byrådet for to år siden lanserte forrige utgave av den omfattende kommuneplanen, gjorde ansatte og politikere i bydel Nordre Grefsen ikke jobben godt nok.

De leste ikke dokumentene nøye nok, de studerte ikke kartene godt nok.

De så ikke at det som i planen ble omtalt som Storo, også inkluderte villastrøket Nedre Grefsen. Det er også en del av utviklingsområdet hvor det skulle åpnes for bebyggelse opp til 12 etasjer.

Det ble endel bråk ut av det. «Blokk-sjokket på Grefsen: – Det er et rødglødende raseri mange steder», het det i Aftenposten.

– Og det har vi lært av. Denne gangen kan jeg love at det blir grundig nærlesning av planen. Dessuten blir det bred involvering i det videre arbeidet med den. Og vi skal ha ferdig et grundig svar i god tid til høringsfristen, forsikrer bydelsdirektør Øyvind Henriksen.

Overså et kart

– Vi gjorde en grundig jobb sist også. Vi leste og diskuterte. Vi var innforstått med strategien for knutepunktutbygging, og at denne også omfattet Storo. Men vi studerte ikke kartet grundig nok. Derfor registrerte vi ikke at man i planen inkluderte villastrøket på oversiden av Ringveien i Storo. Det er ikke vanlig i dagligtale. Derfor registrerte vi ikke at de her åpnet for en tidobling i antall boliger i tillegg til en betydelig utbygging av næringslokaler, sier Christiansen.

Per H. Christiansen (H) lover at de denne gangen skal studere forslaget til kommuneplan grundig

Planen ble ikke møtt med et pip av motstand. Beboer Haavard Nordlie gjorde det administrasjon og politikere ikke gjorde, han studerte plan og kart – og han skjønte konsekvensene. Han skrev om dem i den mest oppsiktsvekkende artikkelen menighetsbladet Talefoten noensinne har trykket.

– Denne gangen er jeg ikke i tvil om at det vil bli gjort en grundig jobb i bydelen. Jeg er helt sikker på at bydelspolitikerne er veldig på tå hev, sier Nordlie.

 • Det er ikke så rart at ingen skjønte konsekvensen av kommuneplanen. Kommuneplaner er vanskelige

Vil unngå nytt Grefsen-sjokk

BU-leder Christiansen er positiv til den omfattende informasjonsprosessen byrådet denne gang legger opp til om kommuneplanen.

– Jeg håper virkelig at folk møter opp og benytter anledningen til å bli informert og til å uttale seg. Det er viktig, for det er her premissene for byens utvikling legges. Og det kommer til å angå alle. Derfor bør alle følge med, et nytt Grefsen-sjokk vil vi ikke ha, sier Christiansen.

– Hva er førsteinntrykket av denne utgaven av kommuneplanen?

– Jeg vil ikke gå så nøye inn på det ennå, men det er klart at det er mye vi ikke liker. Et grunnlegende spørsmål er jo om byen ønsker og tåler en slik voldsom vekst som byrådet legger opp til, sier Christiansen.

– Kampen er ikke over

I utkastet til kommuneplan som nå er ute på høring, er området Nedre Grefsen definerte som utviklingsområde kategori B.

Det betyr vel at Nordlie og de andre beboerne kan puste ut og senke guarden?

– Nei, det tror jeg ikke vi skal gjøre, faren er ikke over. Mange tolker planen som at den heftigste utbyggingen skal skje i kategori A-områdene, der er det definert utnyttelse på 100 og 125 prosent, men det er ikke sikkert. For kategori B-områder gis det ikke noen spesifikk utnyttelsesgrad, det sies bare at utnyttelsen skal være høyere enn i dag. Alt kan skje, så vi må fortsatt være på vakt, sier Nordlie.

Han har gått grundig gjennom planen, og også studert kartene. En ting undrer ham: – I et vedlegg har byrådet gått gjennom alle stasjonsnære områder. Det er detaljerte kart over alle, unntatt det som heter Storo-Sinsen. Her er det bare et kart over området rundt Sinsen T-banestasjon. Jeg håper det er en inkurie.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Byrådet (Oslo)

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Stemte for å skjerme villastrøket i fjor, vil ikke love noe i år

 2. OSLOBY

  Torsdag skal byrådet fortelle hvor de ønsker å fortette

 3. OSLOBY

  – Blir det drabantby her, så flytter jeg

 4. OSLOBY

  Raymond Johansen raser over et «rått valgkamputspill» fra de borgerlige

 5. OSLOBY

  Fem ting du bør vite om planen som er så viktig at kommunen sendte ut en halv million SMSer

 6. OSLOBY

  De borgerlige snur: Nå vil de avlyse blokksjokk i villastrøk