Osloby

Busk-bråk bremser Bjørvika-plan

Gir 6 meter høye eiketrær eller 1,5 meters busker best sikt gjennom Bispekilen? Kommunen og Riksantikvaren er uenige. Nå blir det megling.

Bispekilen sett fra fjorden. Ved Håkon Vs gate (tverrgaten bakerst i bildet) skal det plantes armensk eik. Plan- og bygningsetaten vil også plante trerekker i gangarealet på begge sider av vannet (synes ikke på illustrasjonen), men Riksantikvaren kan bare godta busker på inntil halvannen meter. Placebo Effects

 • Bjørn Egil Halvorsen

Dag for dag vokser Oslo seg litt nærmere visjonen om Fjordbyen.

2908bispekilen.ai

Ett av de viktige grepene for å binde den nye bebyggelsen sammen med eksisterende by, er syv såkalte allmenninger. Men hvordan skal byrommene utformes for å skape mest mulig trivsel og samtidig ivareta hensyn til lysforhold og siktlinjer?Nappetaket mellom kommune, utbyggere og Riksantikvaren om Kongsbakken har pågått lenge. Nå seiler også den smaleste allmenningen – Bispekilen – opp som et stridstema. Stridens eple: Trær.

Armensk eik

Oslo kommune ved Plan-­ og bygningsetaten har ønsket å plante trerekker langs kilen – for å myke opp den urbane karakteren. Det vil ikke Riksantikvaren ha noe av.

— Vi er opptatt av at sikten fra Ladegården mot Akershus festning ivaretas gjennom Bispekilen. Høye trær kan gå på bekostning av dette, sier seksjonssjef Margrethe Øyvann Tviberg i planavdelingen.

Trærne er tenkt plantet mellom Lohavngata og Håkon Vs gate. Men Riksantikvaren frykter at siktlinjene mot Akershus festning skal forringes. SLA LANDSKAPSARKITEKTER

Riksantikvaren har fremmet innsigelse mot planen, blant annet på grunn av trærne. Øyvann Tviberg understreker at de kan akseptere grøntinnslag, men krever da busker med en makshøyde på 1,5 meter.

Tapt bak en busk?

Men Oslo kommune er ikke enige. De mener at trær gir bedre «transparens» og ivaretar sikten bedre enn tette busker på gatenivå. Spesielt vil den delen av Oslos befolkning som ikke er så høyreiste, få problemer bak buskene, ifølge etaten.

Les også

«Den urbane jungelen er en hard, hard verden»

I en kommentar til Riksantikvarens innsigelse skriver Plan-­ og bygningsetaten at en makshøyde på halvannen meter vil hindre sikten for «personer som er under 1,65 meter fordi disse har en øyehøyde på 1,5 meter og under». Og videre: « Dvs. at barn og unge, mange kvinner og eldre ville ikke kunne se over eller gjennom tette busker

Ifølge brevet er planen å plante blant annet tresorten armensk eik der allmenningen tangerer Haakon Vs gate. Landskapsarkitekter Aften har snakket med, opplyser at treet kan bli maks seks meter, og like bred som den kan bli høy. Det vokser 10 cm i året.

I allmenningen er tresortene ikke bestemt. Hvis de da i det hele tatt blir noe av.

Skal megle

Planen kan uansett ikke behandles politisk så lenge innsigelsen opprettholdes. Fylkesmannen har derfor kalt inn til meglingsmøte. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) er kommunens meglingspart. Han er mektig oppgitt over Riksantikvaren.

Les også

Paradegate i Bjørvika til 25 millioner

— Jeg anerkjenner innsigelsesretten, men da bør det være nasjonale interesser som er truet. Hvis staten ser det som en nasjonal interesse å velge mellom busker eller trær, legges listen veldig lavt, sier Fredriksen.- Synes du ikke siktlinjer er viktige?

- Siktlinjer skal vi ta vare på. Men her handler det også om å etablere grønne og trivelige byrom, som gjør at de blir brukt.

Riksantikvaren har innvendinger til planene for ytterligere to allmenninger i Bjørvika; Operaallmenningen og Akerselva. Disse sakene tas opp i samme megling.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  «Jeg slentret nedover Carl Johan, utså mig et offer, hilste, fikk et blidt smil og trakk av»

 2. OSLOBY

  - Inne, men likevel utenfor

 3. OSLOBY

  Sørkedalen – mitt eldorado

 4. OSLOBY

  «Hva Oslo er? MMM!»

 5. OSLOBY

  Her er skibokforfatternes markatips

 6. OSLOBY

  Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka