Osloby

Bare en av tre i Oslo vil begraves av Kirken

Stadig flere i Oslo velger bort gravferdsseremonier i Kirken, og presset på religionsnøytrale lokaler øker for hvert år. Likevel bygges det lite nytt.

Seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Lene Mürer, mener det er et økende behov for livssynsnøytrale seremonirom i Oslo. Modellen foran henne viser et tenkt lokale på Myraløkka langs Akerselva. Signe Dons

 • Henrik Arneberg

— Vi mener det er nok kirkebygg i Norge, og at det er feil at skattebetalerne skal finansiere enda flere, slik det planlegges, sier seremonisjef i Human-Etisk Forbund (HEF), Lene Mürer.

Hun mener det viktige fremover blir å konsentrere seg om bygging av livssynsnøytrale seremonirom.

- Jeg er ikke imot kirker, men mener behovet for offentlige bygg som kan brukes av hele befolkningen, uansett tro og livssyn, bør stå høyest på prioriteringslisten i kommunene .

Mener utviklingen vil fortsette

En fersk Norstat-undersøkelse gjennomført på oppdrag for HEF, viser at halvparten av de spurte på landsbasis ønsker sin begravelse i Kirken. I Oslo oppgir kun én av tre det samme. Mürer mener behovet for nøytrale lokaler til både dåp, giftermål og gravferd vil øke i årene fremover.

— Grunnen til at det er færrest som ønsker å ha gravferd i Kirken i Oslo skyldes nok befolkningssammensetningen. Etterspørselen etter offentlige seremonirom vil trolig bare øke fremover. Derfor er det problematisk at lite gjøres på området, sier Mürer.

Tips til Oslo-saker? Kontakt oss her!

Fikk bare inn én søknad

Gravferdsetaten bekrefter at pågangen på livssynsnøytrale seremonirom i hovedstaden øker. Ifølge direktør Stein Olav Hohle har det ved enkelte anledninger vært gravferdsseremonier der det ikke er plass til å la alle pårørende sitte. Årsaken er at det ikke finnes store nok lokaler.

Det ble i 2012 opprettet en prøveordning der det gis økonomisk støtte til livssynsnøytrale seremonirom. I år er det satt av to millioner til nettopp dette i Oslo, men interessen er laber.

— I år fikk vi inn en søknad. Det samme fikk vi i fjor, sier Hohle, og legger til at han er litt forundret over at ikke flere har vist sin interesse for ordningen i Oslo.

Få og små rom

Seremonisjef Mürer mener det må jobbes aktivt og tenkes nytt for å få på plass nye rom.

— I storbyene er problemet at det er for få og små rom. På mindre steder er kanskje problemet at de ikke eksisterer. At nesten ingen søker om midlene viser at kommunene må våkne opp. Pårørende til avdøde medlemmer av Human-Etisk Forbund har måttet velge seremoni i regi av Den norske kirke, fordi det ikke har vært gode alternative lokaler for en humanistisk gravferd, sier hun, og legger til at det finnes flere områder sentralt i Oslo som er regulert til kulturformål.

Lik uttelling til tros- og livssynssamfunn

Den norske kirke ser på undersøkelsen som en oppfordring til å være mer synlig og offensiv på det kirken har å tilby i Oslo.

- Vi tror at våre rom og ritualer oppleves gode og meningsfulle for store deler av befolkningen når også de vanskelige tingene skjer i våre liv, sier Kirkerådets direktør for menighetsutvikling, Paul Erik Wirgenes.

Han mener det vil ha null gevinst at kirkene ikke får en tilstrekkelig økonomi for nybygg og renovering.

— Dagens finansieringssystem gir samme uttelling til alle tros- og livssynssamfunn i forbindelse med nybygg. Vi støtter kravet til verdige lokaler for mennesker av ulike tros- og livssyn, og mener at det er behov for flere livssynsnøytrale rom, kirkehus og andre bygg knyttet til tro og religion.

- Ikke nok søknader

— Vi har ikke full oversikt over hvilke tilbud som finnes rundt om i landet. Men vi vet at det ikke er kommet inn nok søknader fra kommunene som deltar i prøveordningen til å bruke opp de avsatte midlene, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet.

Oslo, Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms er med i prøveordningen.

Vinje Borgundvaag sier årsaken kan skyldes to ting: enten at behovet for slike rom ikke er like stort som antatt, eller at det tar tid å planlegge nye tilbud.

— Ordningen skal evalueres i 2015. Kulturdepartementet vil etter dette vurdere hvordan oppslutningen har vært.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Man trenger hverken kirken eller Human-Etisk Forbund for å gjennomføre gravferd | Jan Bøhle

 2. DEBATT

  En ny tros- og livssynspolitikk for Oslo

 3. DEBATT

  Kan du se for deg at kisten du skal begraves i, bæres inn ved siden av tjukkasen og klatretauene i gymsalen?

 4. NORGE

  Knuser forslag til ny, kirkelig regnskapsføring

 5. OSLOBY

  Utvalg ber Oslo fjerne religiøse ritualer fra skolen og bruke gamle Deichman som livssynshus

 6. NORGE

  Nye stillinger ledig: Felthumanist og feltimam