Osloby

Byrådet vil ikke selge flere barnehager

Foreløpig fasit etter salg og konkurranseutsetting av 13 barnehager er klar: Oslo kommune sparer bare 307.000 kroner på den omstridte prosessen.

Ifølge byrådets tall har 55 av ca. 170 fast ansatte i de 13 barnehagene sluttet i løpet av salgsperioden. Carl Martin Nordby (illustrasjonsbilde)

 • Christian Sørgjerd
  journalist

I vinter ble tre kommunale barnehager lagt ut på anbud, mens ti ble solgt til private eiere. Nå har byrådet lagt frem en foreløpig evaluering. De fraråder at flere barnehager skal overtas av private.

«På bakgrunn av evalueringen av prosess og foreløpig vurdering av fordeler og ulemper, ser byrådet det som lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager» , skriver byrådet.

Barnehagesalget ble vedtatt av byrådspartiene og Frp, som et forsøksprosjekt.

— Dette var et vedtak fattet av bystyret i forbindelse med budsjettet i 2012. Bystyret får selv trekke sine konklusjoner, byrådet har på sin side anbefalt at det ikke gjennomføres flere salg eller konkurranseutsettinger av barnehager, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H).

Raymond Johansen, byrådslederkandidat for Ap, kaller det «et mislykket ideologisk eksperiment».

Raymond Johansen (Ap) Ingar Storfjell

— Det er prisverdig at byrådet legger frem dette, men prosessen bærer også preg av at Hauglie skyver ansvaret fra seg og nærmest fremstiller det som noe hun gjorde mot sin vilje, sier Johansen.- De har valgt å gjennomføre det, og de må ta det fulle og hele ansvaret. Høyre har alltid samarbeidet med Frp, og Frp vil fortsette å kreve privatisering i retur, legger han til.

Pedagogene forsvant

Ifølge byrådets tall har 55 av ca. 170 fast ansatte i de 13 barnehagene sluttet i løpet av salgsperioden.

Det er spesielt blant fagutdannede at frafallet har vært stort. 32 førskolelærere har forsvunnet. Det samme har 3 barnehagestyrere og 20 assistenter.

Ved virksomhetsoverdragelser har man rett til å bli værende hos opprinnelig arbeidsgiver. Den muligheten benyttet 37 av de 55 seg av. Ytterligere 10 personer valgte å gå av med AFP heller enn å bli med over.

Årsaken til de høye tallene er ikke undersøkt.

Byrådet skriver at en del av det kan skyldes usikkerhet knyttet til lønn og pensjon, ikke minst frykt for å miste muligheten til å gå av med AFP.

- Skolebyråden skylder barna og foreldrene deres en stor unnskyldning.

Bjørnar Moxnes (Rødt) NTB Scanpix

Det mener bystyrerepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.— Vi fikk rett i alt vi sa i forkant. Det er aller mest foreldrenes fortjeneste, som la frem argumentene og fakta. Men byrådet valgte likevel å overkjøre dem. Resultatet ser vi nå. Gode fagmiljøer, bygget opp over flere tiår, ble revet opp, legger Moxnes til.

Kommunen sparer lite

Private barnehager får tilskudd pr. plass ut fra gjennomsnittlig kostnad i kommunens egne barnehager.

«I teorien skal det å selge ut kommunale barnehager som er relativt dyre i drift, medføre reduserte gjennomsnittskostnader for kommunen, og dermed reduserte samlede tilskuddsutgifter til de private barnehagene» , skriver byrådet.

Men når mange ansatte med lang ansiennitet går over til kommunens gjenværende barnehager, står den gjennomsnittlige kostnaden for plassene på stedet hvil – og dermed også tilskuddet til de private.

Da sparer kommunen lite på at private tar over barnehagene.

7 av de 13 er til og med blitt dyrere i drift enn før. Den samlede innsparingen på kommunens driftsbudsjett er anslått til 307.000 kroner årlig.

Martin Speth og datteren Embla protesterte mot salget av Hauketo barnehage 1. mai i fjor. Embla er blitt 5 år og går fortsatt i barnehagen, og der har heldigvis bare én av de ansatte sluttet, forteller foreldrene. NTB Scanpix

I tillegg har kommunen en engangsgevinst på 116 millioner kroner. Dette er inntektene fra selve salget.

Misfornøyde foreldre og ansatte

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre og ansatte i ettertid.

Svært mange er misfornøyde både med informasjonen og prosessen.

80 prosent av de ansatte som svarte, er lite fornøyd eller misfornøyd med muligheten til å fremme sine synspunkter underveis. Det samme er 60 prosent av foreldrene.

— Vi er fornøyd med at byrådet har gjort en grundig evaluering. Det bør de også gjøre på andre områder med konkurranseutsetting, sier Anne Elisabeth Uran, nestleder i Fagforbundet i Oslo.

 1. Les også

  Disse får kjøpe ti av Oslos barnehager

 2. Les også

  Oslo Frp åpner for å selge flere barnehager

 3. Les også

  Trosser fakkeltog og protester, kvitter seg med barnehager

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  - Det er sosialistenes feil at det ble så mye bråk om barnehagesalget

 2. OSLOBY

  Rødt vil ikke støtte byrådet hvis kommersielle får barnehage-ja

 3. OSLOBY

  Barnehagesmell utfordrer det rødgrønne samarbeidet

 4. ØKONOMI

  Ny rapport: Private barnehager får mer pensjonstilskudd enn de bruker

 5. DEBATT

  Moxnes stiller feil spørsmål

 6. OSLOBY

  Nye Oslo-barnehager kan bli stående tomme