Osloby

Bane Nor erkjenner ikke straffskyld for Filipstad-ulykken – vedtar deler av bot

Bane Nor vedtar deler av forelegget på 10 millioner kroner fra Oslo statsadvokatembeter for Filipstad-ulykken, men erkjenner ikke straffskyld.

En gutt døde i ulykken på Filipstad i Oslo i februar 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 • NTB

Bane Nor skal ta ansvar for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen, både på Filipstad og lignende områder, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

4. mars ila Oslo statsadvokatembeter Bane Nor et forelegg på 10 millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

Bane Nor vedtar forelegget for manglende sikring, men ikke for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade, opplyser Frimannslund.

Tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. 15 år gamle Even Warsla Meen døde etter å ha fått støt, mens de to andre ble kritisk skadd.

Mangler ved tilsyn

I kjennelsen ble det pekt på at det var enkelt å ta seg inn i tunnelen da det ikke var vakthold, alarm eller overvåking på stedet. Tunnelen var heller ikke avstengt med port og var uten belysning.

– Vi er enig med påtalemyndigheten i at mangler ved tilsyn og vedlikehold, som også har kommet fram i Bane NORs egne undersøkelser, kan være en del av årsaken til ulykkens fatale utfall. Ungdommenes valg og handlinger står dessverre også helt sentralt i denne saken, sier Frimannslund.

De tre ungdommene klatret opp på et tog og kom i kontakt med en høyspentledning over toget.

– Etter Bane NORs oppfatning er disse forholdene ikke tilstrekkelig reflektert i forelegget fra statsadvokaten, sier Frimannslund.

Betaler erstatning

Han uttrykker medfølelse med de skadde og etterlatte, og Bane Nor vil betale erstatning til dem.

– Uten å erkjenne ansvarsgrunnlag, er Bane Nor etter en samlet vurdering innstilt på å betale erstatning til de etterlatte og skadde i denne konkrete saken. De nærmere rammene for erstatningen ønsker Bane Nor å avklare i dialog med de berørte, sier Frimannslund.

 1. Les også

  Havarikommisjon kritiserer sikkerhetsbrudd etter at 15-åring omkom i strømulykke

 2. Les også

  Foreldre mener Bane Nor feilinformerer i rapport etter tunnelulykke

Les mer om

 1. Filipstad
 2. Bane NOR

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nå ligger det an til rettssak etter tunnelulykken på Filipstad

 2. OSLOBY

  Bane Nor får bot på 10 millioner kroner etter Filipstad-ulykken

 3. NORGE

  Tunnelulykken på Filipstad behandles i retten i oktober

 4. OSLOBY

  På Filipstad skal Oslo få ny motorveitunnel med seks felt på toppen.

 5. OSLOBY

  Sier nei til gigantplan for Filipstad, vil sende den i retur

 6. OSLOBY

  Byrådet risikerte å bli nedstemt. Da utsatte de gigantplan om ny bydel.