Osloby

Idretten truer med rettssak mot Marka-vern

Idretten mener prosessen med å opprette reservater i Marka er ulovlig, og truer med rettssak.

O-løperne Anne Berit Eid og Børge Pedersen i Nydalens Skiklub er blant de idrettslederne som er bekymret for konsekvensene hvis det opprettes naturreservater i Marka. Stein Erik Kirkebøen

 • Stein Erik Kirkebøen

Marka er vernet av markaloven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har, i forbindelse med et større nasjonalt arbeid med skogvern, i første omgang foreslått å verne åtte mindre områder i Marka etter naturmangfoldloven. Den gir et mye mer omfattende vern enn markaloven, som er en lov som skal sikre bærekraftig bruk og ikke vern.

Idretten frykter skjerpet vern vil begrense mulighetene til å bruke Marka slik den har vært benyttet i generasjoner.

Fylkesmannens innstilling er nå til behandling i Klima— og miljødepartementet . Dit sendte Norges idrettsforbund et brev 11. november. Det venter fortsatt på svar. I brevet truer det med å ta saken til retten hvis reservatene opprettes.

Spesielt å sende brev med trussel om rettssak?

Dårlig kommunikasjon

— Når vi opplever at embedsverket vil gjennomføre en verneprosess uten at andre vesentlige samfunnsinteresser ivaretas, må vi si fra om hvor alvorlig vi ser på dette. Vi har vært i møter, vi har skrevet brev, men vi får ikke svar, sier generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, som i denne saken snakker på vegne av Idrettsforbundet.

Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets.

Miljøminister Tine Sundtoft (H) har et annet syn på kommunikasjonen, og skriver i en e-post til Osloby: — Vi har mottatt henvendelsen fra idretten, og er i ferd med å avtale møte. Departementet har hatt flere møter med idretts- og friluftsorganisasjoner og naturvernorganisasjoner om skogvern i Marka, og vi har fått en rekke nyttige synspunkter og innspill.Idretten er stadig like bekymret for konsekvensen av skjerpet vern – Vi ønsker å fremme aktivitet og sikre at befolkningen kan fortsette å benytte Marka til friluftsliv, naturopplevelser og idrett uten å måtte forholde seg til et lappeteppe av naturreservater som ikke er godt, faglig begrunnet, sier Brekke, og truer med rettslige skritt for å få stoppet prosessen.

— Ja, vi har fått en juridisk vurdering av situasjonen, og mener at vi har en god sak hvis det kommer så langt, sier Brekke.

To tanker i hodet

Miljøminister Sundtoft mener det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, og mener saken lar seg løse: - Jeg mener at naturreservatene i Oslomarka bør sikre viktige naturverdier, samtidig som eksisterende aktivitet innen idrett og friluftsliv i all hovedsak kan videreføres som i dag uten krav til søknad.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft mener det er mulig å ha to tanker i hodet, og vil sikre både vern og aktivtet i Marka. Stein J Bjørge

Brekke er ikke overbevist: — Vi stoler ikke på forsikringer om at konsekvensene av vern ikke vil bli store. Mens markaloven har som formål å fremme aktivitet, foreslås det nå å verne deler av marka til evig tid etter en lov som har til hensikt å hemme aktivitet. Det er klart det kan få dramatiske konsekvenser for idrett og friluftsliv. Og disse åtte områdene er bare første etappe, Fylkesmannen jobber med å få vernet ytterligere ti områder. Vår erfaring med vernemyndighetene er at praktiseringen er alt annet enn fleksibel. Derfor er dette en viktig prinsippsak for oss, sier Brekke.Idretten reagerer på flere forhold:

— For det første at det brukes feil lov. Forvaltningen har byttet hjemmelsgrunnlag, fra markaloven til naturmangfoldloven, undervis i verneprosessen uten at konsekvensene er tilstrekkelig utredet. Det er ikke greit at staten sjonglerer med valg av lovverk for å kunne utbetale erstatning til grunneiere, og la idretts- og friluftsinteresser bli den tapende part. Bruk av naturreservat som verneform for å skjerme utvalgte skogsområder er unødvendig og lite hensiktsmessig i nærområde Det er ikke utredet i hvilken grad idrettsaktivitet i det hele tatt truer naturen.

Ministeren beroliger, idretten er skeptisk

Sundtoft forsikrer at idretten ikke har grunn til bekymring: - Vi skal ta klare hensyn til idrett og friluftsliv i utformingen av reglene. Utgangspunktet vårt er å bruke det lovverket som samlet sett ivaretar de berørte interessene best mulig.

Men Brekke er ikke fornøyd: - Vi kan ikke se at tiltakene som er foreslått er avveid mot andre viktige samfunnsinteresser, slik myndighetene er pålagt å gjøre etter naturmangfoldlovens paragraf 14, sier Brekke,

Minsiteren beroliger igjen: - Jeg kan forsikre om at vi avveier hensynet til andre viktige samfunnsinteresser meget grundig. I denne saken vektlegger vi helt konkret at Oslomarka er arena for utøvelse av idrett og friluftsliv for en stor andel av landets befolkning.

Avklares før nyttår?

Men idretten lar seg ikke berolige. I brevet, som idrettspresident Børre Rognlien har undertegnet, ber den om et møte før forskriften vedtas. Får den ikke anledning til å å utdype sitt syn og få akseptable forklaringer fra departementet truer den altså med «å ta rettslige skritt for å stanse verneprosessen».

Miljøminister Sundtoft håper å fremme saken før nyttår.

 1. Les også

  - Vi må verne med fornuft

 2. Les også

  Slipper å søke om å bruke Lillomarka

 3. Les også

  Måtte sende hundre e-poster for å arrangere o-løp

 4. Les også

  Må søke om å få løpe i skogen

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Vi håper Stortinget sier nei til å svekke markaloven

 2. OSLOBY

  Miljøvernministeren: – Jeg vet ikke hva som skal vernes på Ekeberg

 3. NORGE

  Oslomarka drives hardest i landet

 4. OSLOBY

  Elsykkelopprør mot Elvestuen: Punkterer foreslått Marka-lovendring

 5. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 20. november

 6. OSLOBY

  Byrådet vil forby ulvejakt i Oslo-marka