Osloby

Advarte i juni mot dårlig sikkerhet på Oslos Nav-kontorer

Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk. - Våre folk følger ustabile personer alene til institusjoner. Når psykiatrien utfører slike oppdrag, er de to, sier Nav-leder.

Nav-kontoret på St. Hanshaugen har vektere både utendørs og inne. -Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri. Foto: Stig B. Hansen

 • Einar Haakaas

Fredag var de ansatte ved Nav-kontorene i Oslo samlet til minnestund etter at en kollega ble drept på jobben.

— Dette er en tung dag for oss alle, sier Saeeideh Varastefar ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen.

Hun bærer ut et brett med telys og plasserer det foran inngangen for å markere sorg etter en kollega ved Nav Grorud ble drept med kniv mens hun var på jobb. De samles til minnestund før kontoret stenges en time. Offeret kunne vært dem selv.

– Ubehagelig aktuelt

Utenfor kontorlokalene står det en uniformert vekter. Inne i lokalene sitter en annen vekter. For å beskytte de Nav-ansatte er de utstyrt med radiokommunikasjon og håndjern, og kan øyeblikkelig låse døren med bærbar fjernkontroll hvis alarmen går.

Les også

Nav-ansatte på Grorud i sorg

— Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri.- Dessverre er denne saken ubehagelig aktuell, sier Sigurd Røeggen, som er leder for dekommunale tjenestene ved Nav-kontoret.

En rekke utagerende og psykisk ustabile klienter er nektet adgang til lokalene. De har hatt flere voldsomme episoder med trusler om drap og juling. For et par år siden raserte en klient hele lokalet. Før sommeren ble en ansatt i skranken slått. Etterpå har de doblet vaktholdet.

— Vi har folk her som psykiatrien nekter å slippe inn. Sånn er det over hele byen, sier Røeggen.

Flere andre kontorer i Oslo sentrum har hyret vektere.

Advarte i brev

 1. juni i år sendte Nav-lederne ved sentrumskontorene i Oslo et brev til bydelsdirektørene og ledelsen i Nav. De var bekymret for sikkerheten og beredskapssituasjonen, og etterlyste en alternativ oppfølging av utagerende og psykisk ustabile klienter med rusproblemer.
Les også

Siktet for drap etter Nav-knivstikking

«Vår erfaring er at forholdene representerer en alvorlig trussel mot arbeidsmiljøet og de ansattes helse, miljø og sikkerhet», heter det i brevet. De viste til at dette er personer som er nektet adgang til lokalene og er politianmeldt, og etterlyste spesielle tiltak over for truende og ubalanserte brukere.

«Disse bør bli fulgt opp på spesielt egnet sted og med skjerpet sikkerhet», skriver Nav-lederne. De etterlyser også en samlet sikkerhetstjeneste for å planlegge og gi råd.

— Utrolig sårbare

Ifølge Røeggen blir situasjonen med vold og trusler stadig verre.

- Da en mann raserte lokalet for to år siden, måtte våre ansatte takle det alene. Politiet kom med fire mann som la ham i jern. Våre folk følger ustabile personer alene til institusjoner. Når psykiatrien utfører slike oppdrag, er de to. Skjønner du forskjellen? Vi er utrolig sårbare for folk som plutselig kan gå amok inne i lokalene, sier Røeggen.

- Vi må bedre sikkerheten

— Det har vært en økning i skarpe hendelser på Nav-kontorene det siste året. Dette skal vi ta tak i, og vi må bedre sikkerheten, sier fylkesdirektør i Nav Oslo, Hege Farnes Hildrum.

Les også

Byrådsleder om Nav-drapet: -Dette er dypt tragisk

Hun forteller at tilbakemeldinger fra de ansatte er at de opplever å måtte forholde seg til psykisk ustabile personer i større grad enn tidligere. Hun uttrykker sorg over det som skjedde på Grorud.— Å miste en kollega på denne måten er det verste som kan skje på en arbeidsplass. De ansatte må føle seg trygge på jobb, sier Farnes Hildrum.

Tar det på alvor

Neste uke skal hun og bydelsdirektørene i de aktuelle bydelene ha et møte på bakgrunn av brevet som ble sendt i sommer.

— Vi tar dette på alvor. At de ansatte opplever det som krevende å forholde seg til psykisk ustabile personer er kjent. Det er etablert sikkerhetsplaner ved alle kontorer. I fjor hadde vi opplæring i sikkerhet og kommunikasjon ved konfliktsituasjoner. Dessuten har vi, sammen med byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune, tatt kontakt med beredskapsetaten i Oslo kommune etter at vi har fått signaler fra de ansatte, sier Farnes Hildrum.

 • Våre folk følger ustabile personer alene til institusjoner. Når psykiatrien utfører slike oppdrag, er de to. Skjønner du forskjellen? Sigurd Røeggen, leder kommunale tjenester ved Nav St. Hanshaugen.

Sigurd Røeggen og Saeeideh Varastefar på Nav St.Hanshaugen stengte dørene for minnestund etter at kollegaen på Grorud ble drept. Foto: Stig B. Hansen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nav-kontor godkjente å bosette barn i strøk med høy kriminalitet – politi og barnevern advarer

 2. DEBATT

  Kort sagt, fredag 5. januar

 3. OSLOBY

  Ingen er tatt for utelivsdiskriminering på tre år. Nå vil Oslo ha strengere regler.

 4. OSLOBY

  Stovner-rektor frykter lærere kan bli ofre for vold

 5. OSLOBY

  «Hvis ikke kommunen gjør noe nå, vil taxiprisene gå til værs»

 6. NORGE

  Her blir 59-åringen skutt av politiet. Nå må han møte i retten.