Osloby

Lot som moren var i live i tre år, puttet trygden i egen lomme

En kvinne er i Oslo tingrett dømt til 90 dagers fengsel for trygdebedrageri av over 400.000 kroner.

 • Lene Li Dragland
 • Christian Sørgjerd
  journalist

En 44 år gammel kvinne ble nylig dømt for trygdesvindel i Oslo tingrett.

I en periode på over tre år, fra 2011 til 2014, har kvinnen fått utbetalt sin avdøde mors etterlattepensjon til sin egen konto.

Hun informerte ikke Nav om at moren var gått bort.

Ifølge siktelsen hadde kvinnen, som selv er i arbeid, fått utbetalt over 500.000 kroner på denne måten.

Tilsto bedrageriet i retten

Retten senket dette noe, den fant det bevist at hun hadde mottatt minst 420.000 kroner urettmessig.

«På grunn av beløpets størrelse finner retten at tungtveiende allmennpreventive hensyn med styrke taler for en markert reaksjon», slår dommen fast.

Kvinnen tilsto forholdet. Saken ble derfor avgjort ved en såkalt tilståelsesdom.

Påtalemyndigheten ba om fem måneders fengsel for lovbruddet, hvorav 60 dager betinget med en prøvetid på to år.

90 dagers fengsel

Retten fant dette noe høyt. Den mener at den uforbeholdne tilståelsen skal tale til kvinnens fordel.

Hun ble derfor dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 30 dager ubetinget med en prøvetid på to år.

På grunn av tilståelsen ble det hele avgjort på halvannen time. Kvinnen ba om betenkningstid på dommen.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Snøkåt og skiklar?

 2. OSLOBY

  Dette er Oslos nærmeste høyfjell

 3. OSLOBY

  Okkupantene i Hausmanns gate kan bli kastet på dør etter 16 år

 4. OSLOBY

  Ble bortvist fra sitt eget hjem av politiet. Ikke gyldig, mener retten.

 5. OSLOBY

  Valgsirkus på hjemmebane

 6. OSLOBY

  12 ting du bare får høre i skoledebatter