Osloby

Kraftig nedgang i vold på byen: – Før var det helt kaos

På kort tid har det vært to svært alvorlige hendelser på utesteder i Oslo: Angrepet mot Calles og skytingen på Blå. Men i nyere tid har det antagelig aldri vært tryggere å gå på byen enn i dag, viser tall fra Oslo kommune og legevakten.

Både politiet og aktører i bransjen bekrefter at mye har endret seg i Oslos uteliv i løpet av ganske få år. Ikke minst gjelder det området rundt Oslo rådhus, som tidligere var problemområde nr. 1 for politiet. Dette bildet er tatt i 2013. Vegard Grøtt (arkivbilde)

 • Harald Stolt-Nielsen

Flere faktorer har bidratt til å endre utelivet i Oslo det siste tiåret: Heving av aldersgrenser, gode utesteder og bransjeaktører, samt et svært godt utbygd nattbusstilbud.

Lasse Johnsen, avsnittsleder for enheten Etterretning-uteliv i Oslo-politiet, trekker spesielt frem profesjonaliseringen i bransjen. At det er stadig flere seriøse aktører, har ført til at å dra ut på byen i hovedstaden aldri har vært tryggere enn i dag, mener han.

Les også

LES OGSÅ: – Dette er en veldig trist dag for Blå. Og det er en veldig trist dag for Oslos uteliv.

Han mener det har skjedd en markant endring til det positive det siste tiåret.

– De som går ut i Oslo, skal føle seg trygge, og Oslo er en trygg by. Vi ser en veldig positiv utvikling i utelivet i dag, selv om det fortsatt er utelivsaktører som ikke driver godt nok, sier han.

Samtidig vil det alltid være enkelttilfeller, som lørdag ved Blå, og angrepet i Calle’s mat og vinhus i slutten av juni, mener han.

Natt til søndag ble det løsnet skudd i inngangspartiet til utestedet Blå. Fire personer ble truffet. Audun Braastad, NTB scanpix

– Slike hendelser er det primært politiets oppgave å forebygge, men vi har behov for hjelp fra bransjen og publikum. Uønskede hendelser vil tidvis skje på et utested med berusede og rusede gjester, men hyppigheten sier oss ofte noe om driften, sier Johnsen, og legger til:

– Vi har siden 2012 sett en positiv trend, med en markant nedgang i vold og ordensforstyrrelser noe som har en sammenheng med at man har fått inn mange gode drivere. De stedene som ofte er mest belastet er de som drives dårlig.

Les også

LES OGSÅ: Bråket falt kraftig da de to problempubene ble stengt

– Folk er mindre fulle

– Det har vært langt færre hendelser de to siste årene enn tidligere, sier Ola Smith-Simonsen.

Han er daglig leder ved utestedet Jaeger og har 20 års fartstid i bransjen. Han opplever at folk nå kommer tidligere til utestedene og er mindre beruset.

– Da får man et langt mer hyggelig og mindre stresspreget uteliv, sammenlignet med når folk kommer sent og må stå i lange køer.

Smith-Simonsen mener det de siste 10 til 15 årene har vært et skifte i bransjen.

På tidlig 2000-tall var Rosenkrantz gate i Oslo preget av mye fyll og vold. Dette bildet er tatt etter at en mann ble sendt til sykehus med hodeskader etter et slagsmål i 2002. Ken Opprann

– Det er langt færre useriøse aktører enn tidligere. Dagens aktører vil gjestene og byen godt. I tillegg er vaktholdet blitt mye bedre, sier han.

Han påpeker at de mest alvorlige tilfellene på utelivsvold ikke nødvendigvis kommer fra de mest berusede personene.

Samtidig er også taxikøene blitt vesentlig kortere eller også helt borte i perioden. Ruter har satset på nattbusstilbudet og gjort det mulig å kjøre på ordinært månedskort.

– Utelivet var kaos før

Smith-Simonsen får støtte av Joachim Langebrekke, daglig leder for The Scotsman.

– Da jeg startet i bransjen for 22 år siden, var det helt kaos. Nå stiller myndighetene strengere krav, og man jobber tett med politiet med blant annet møter hver fredag, sier Langbrekke.

Han legger til: – Bransjen er mer bevisst på hva de driver med, og aktørene vet at de må jobbe langsiktig.

Inntrykket fra Smith-Simonsen og Langebrekke støttes av Reid Stene, fagansvarlig for kriminalstatistikkene i Statistisk sentralbyrå.

– Et klart trekk er nedgang i vold blant unge menn, og det gjelder særlig utelivsvolden, sier Stene til NTB.

Forskeren viser til funn på bakgrunn av anmeldte lovbrudd de siste årene og levekårsundersøkelsene frem til og med 2015. Den nyeste statistikken på området viser noe lavere voldsnivå de siste tre årene (2014–2016).

Les også

LES OGSÅ: Utested-eier: – Vi vil gjerne ha politiet på besøk oftere

Antall skader halvert

Siden 2012 til 2014 har vold knyttet til utelivet nesten blitt halvert, viser tall fra Oslo skadelegevakt.

Både i 1994 og 2012 lå antall registrerte skader hos legevakten på 660 tilfeller årlig. Deretter falt det kraftig. I 2014, siste tilgjengelige år med statistikk, ble det registrert bare 350 slike skader.

Antall dørvakter som er registrert som gjerningsperson, viser en reduksjon på 86 prosent i samme periode. I 1994 ble 104 dørvakter registrert som gjerningsperson, i 2014 var dette tallet ned i 13. I samme periode er de offentlige kravene til dørvakter blitt kraftig innskjerpet.

Også politiets anmeldelsestall i helgene viser en positiv utvikling i samme periode.

Aftenposten har tidligere skrevet om Oslo kommunes «Salutt»-prosjekt, som årlig gjennomfører en måling av folks opplevelse av trygget i sentrumsområdene fredag og lørdag kveld. Undersøkelsen fra 2016 viser at mer enn 7 av 10 spurte var enige i påstanden: «Det er trygt å være ute på gaten.» I 2012 svaret bare litt over halvparten positivt på samme spørsmål.

Årsrapporten fra Trygg i Oslo 2016 (TRiO) viser imidlertid at noe skjer med publikums trygghet utover kvelden: Mens rundt 70 prosent føler seg trygge på kveldstid, er det kun 50 prosent som føler seg trygge nattetid.

Les mer om

 1. Vold
 2. Oslo
 3. Utelivsbransjen

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Utelivspolitikken er en suksess

 2. NORGE

  «Hvordan hadde du følt det hvis jeg hadde kommet på din jobb og trakassert deg?»

 3. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 22. juli

 4. OSLOBY

  Oslo: Flere unge havner i politiets registre. Volden øker. Jenter er ofre for seksuallovbrudd over tre ganger så ofte som gutter

 5. OSLOBY

  – Dette er en trist dag for Blå

 6. DEBATT

  Hvordan kan den byråkratiske jungelen møte utelivsjungelen?