Osloby

Oslo Høyre sier nei til rushtidsavgift

Avviste forslaget om å gjøre det dyrere å kjøre inn i Oslo sentrum til visse tider.

E18 ved Vækerø/Sjøllyst Stein J Bjørge

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Fylkesårsmøtet i Oslo Høyre sa lørdag nei til innføring av rushtidsavgift i Oslo. Avgiften, som også kalles køprising, vil si at bompasseringer blir dyrere innenfor visse tidsrom.

— Når rushtidsavgift både er unødvendig, skatteskjerpende og gjør hverdagen vanskeligere for innbyggerne bør Oslo Høyre gå mot det, sa statssekretær i Næringsdepartementet og tidligere gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg fra talerstolen, og fikk debattens mest rungende applaus.

Kristoffer Gustavsen fulgte opp:

— Det er ingen tvil om at en drastisk økning på visse tidspunkter vil redusere køene, og for mange med fleksible arbeidstider er det sikkert mulig, men rørleggeren og de som sitter i butikk kan ikke nødvendigvis velge. Køprising treffer dem som må på jobb.

Engasjert debatt

Årsmøtet sa nei til tross for at resolusjonskomiteen anbefalte en køprisordning.

— Alle som kjører inn til Oslo om morgenen og ut av byen om ettermiddagen ser at vi har et kapasitetsproblem. Vi må få bort noen av de bilene som ikke må reise, og vi trenger at flere deler en bil. Flere av dem som skal samme vei bør se om det går an å samarbeide, sa leder Øystein Sundelin i resolusjonskomiteen i Oslo Høyretil Aftenposten onsdag.

Unge Høyre har også vært pådrivere for en slik avgift, og delte ut epler til delegatene da de ankom årsmøtesaken lørdag formiddag - med oppfordring om å stemme ja til forslaget. Det var imidlertid til ingen nytte, da årsmøtets flertall var overveldende.

— Det var en engasjert debatt og et klart vedtak. Det tror jeg skyldes tre ting. Det ene er at det er et klart flertall som ikke ønsker å pålegge folk som må reise i rushtiden ekstra kostnader, det andre er at man ønsker å bruke positive virkemidler, som styrking av kollektivtilbudet samtidig som man bygger ut veiprosjektene i Oslopakke tre. Det tredje er en frykt for å sette Oslopakke tre tre i spill, sier leder i Oslo Høyre, Nikolai Astrup til Aftenposten.

I Oslopakke tre var det enighet om at det ikke skulle innføres køprising i hovedstaden.

Var positiv

Selv stemte Astrup for rushtidsavgiften.

- Jeg mener det kunne vært en ide å prøve ut. Både fordi det var ment som et prøveprosjekt, og fordi det samlede avgiftstrykket ikke skulle øke. Men jeg har stor respekt for motargumentene, og lever godt med resultatet her, sier Astrup og fortsetter.

— Hvis Oslo fortsetter å satse like mye på kollektivtrafikk som vi har gjort de siste ti årene, mener jeg vi kan ta trafikkveksten med kollektivt, sykkel og gange.

Han sier seg ellers fornøyd med det han kaller en ambisiøs klima- og miljøpakke. Blant kravene Oslo Høyre vil ha gjennom er at drosjer må være lavutslippsbiler for å kjøre i kollektivfeltet og at kommunale biler skal være lavutslippsbiler.

Ap-misnøye

Oslo Arbeiderparti hadde de håpet at Høyre-lederen ville få gjennomslag.

— Jeg er skuffet. Dette kunne vært en god mulighet for Oslo til å håndtere den økende biltrafikken vi ser, som skaper både lokal luftforurensning og bilkøer, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Libe Rieber-Mohn til Aftenposten.

- Hva sier dere til dem som mener dette er et tiltak som først og fremst rammer de som ikke har annet valg enn å reise i rushtiden?

— De som velger å kjøre bil skal betale kostnadene det innebærer. Det er rimelig at bilistene er med på å betale den regningen, og det er helt nødvendig med nye virkemidler for å få ned trafikken i rushtiden, sier Rieber-Mohn.

- Er det ikke andre virkemidler som kunne fungert like bra?

— Å innføre rushtidsavgifter må sees i sammenheng med en kraftig utbygging slik at man har alternativ til bilkjøringen.

- Men dere mener ikke at man må vente til denne kollektivsatsingen er på plass før avgiftene kan komme?

— Nei, men vi har jo ment at vi må fremskynde kollektivtiltakene i Oslopakke tre på bekostning av veiutbygging, nettopp fordi det er behov for mer kapasitet, sier Rieber-Mohn.

 1. Les også

  Høyre vurderer ja til rushtidsavgift i Oslo

 2. Les også

  Én av fem vil endre kjørevanene med ekstra avgift i rushtiden

 3. Les også

  Full strid om ny E18

 4. Les også

  Byrådet gir grønt lys for ny E18

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Et viktig løft for kollektivtrafikken

 2. OSLOBY

  Byrådet jobber med enda en ny avgift for diesel- og bensinkjøretøy

 3. OSLOBY

  177 kroner i bomringen i Oslo på verstingdager

 4. OSLOBY

  Varsler nye bomstasjoner i Oslo

 5. POLITIKK

  Oslo Venstre inviterer byrådet til sjokkøkning av rushtidsavgift

 6. OSLOBY

  Frp-ultimatum: Går ikke i byråd uten billigere bomring