Osloby

Nytt gratistilbud til barselkvinner og gravide: – Vi ønsker å gi omsorg, trygghet og kunnskap

Nystartede Babylifeclinic tilbyr gratis råd og veiledning fra jordmødre, og håper å bli en sosial møteplass for gravide og barselkvinner.

Nystartede Babylifeclinic på Majorstuen henvender seg til gravide, barselkvinner og nybakte foreldre. – Liggetiden på landets barselavdelinger er blitt stadig kortere, og mange mødre opplever frustrasjon rundt sin nye tilværelse, sier jordmor Line Arntzen, som er daglig leder av klinikken. (Nr. 2 f.v.) Foto: Tom A. Kolstad

 • Heidi Borud
  Kulturjournalist

Gina Rose er gründeren bak Babylifeclinic på Majorstuen. De tilbyr gratis veiledning til gravide, barselkvinner og nybakte foreldre.

Klinikken har fire fast ansatte jordmødre som har bakgrunn fra Ullevål sykehus, i tillegg skal det ansettes flere helsesøstre og jordmødre på deltidsbasis til en landsdekkende telefontjenste.

En drøm i 20 år

I nærmere 20 år har Rose hatt ideen om å skape et møtested for mor og barn. Hun har i 25 år drevet sitt eget designbyrå, men skiftet kurs for noen år siden og har kjempet for å finne investorerer og kapital til konseptet.

Gründeren Gina Rose (t.v.) og jordmor og klinikkleder Line Arntzen ved Babylifeclinic i Oslo håper å bli en sosial møteplass for gravide kvinner og nybakte foreldre. Foto: Kolstad, Tom

Takket være det Rose kaller «englepenger» fra kvinner som ønsker å hjelpe kvinner, var det mulig å komme i gang med første fase av prosjektet.

Senere har hun fått støtte fra Innovasjon Norge, DNB og Forskningsrådet. Flere private investorer med helsefaglig bakgrunn står bak prosjektet.

 • Les også: Mor må ha mulighet til åtte måneders permisjon etter fødselen | Gry Hay

Kortere liggetid på barsel

– Liggetiden på barselavdelingene har gått ned de siste årene, og mange mødre opplever de første ukene etter fødselen som ganske kaotiske. Hva er deres bidrag?

– Vi ønsker å gi gravide og foreldre med små barn omsorg, trygghet og kunnskap. Ettersom liggetiden på landets barselavdelinger er blitt stadig kortere, opplever mange mødre frustrasjon i sin nye tilværelse. Problemer med amming, søvn, kolikk og så videre gjør mange usikre og kan i verste fall føre til fødselsdepresjon, sier jordmor Line Arntzen, som er daglig leder av klinikken.

– Om du har ammeproblemer kan du komme hit å få hjelp. Vi starter også opp en telefontjeneste som betjenes av jordmødre og helsesøstre. Vi skal være et supplement til det offentlige. Vi forholder oss til nasjonalfaglige retningslinjer og oppdatert kunnskap, legger Arntzen til.

– I løpet av de siste 10–15 årene har barselomsorgen blitt betydelig dårligere

Lege, dr.med. Malin Eberhard-Gran sitter i styret i nyetablerte Babylifeclinic. Foto: Louise Eberhard

Professor dr.med Malin Eberhard-Gran har engasjert seg i kvinnehelse-tematikk i over 20 år, og har vært frustrert over utviklingen hun har sett rundt svangerskapsrelatert helse.

– Som samfunnsengasjert lege og professor har jeg prøvd å fremme gravide og nybakte mødres interesser og behov i samfunnsdebatten. Det er frustrerende å se at mange ikke får tilstrekkelig kontakt med jordmor og helsepersonell i denne fasen av livet, sier Eberhard-Gran, som er tilknyttet Akershus universitetssykehus og Folkehelseinstituttet.

Hun sitter i styret for Babylifeclinic.

– Da jeg ble spurt om å være med å starte en klinikk hvor gravide og spedbarnsmødre kan få veiledning og nær kontakt med helsepersonell, takket jeg selvfølgelig ja, sier hun.

Eberhard-Gran opplever at dagens kvinner tørster etter kunnskap.

– De fleste benytter internett som informasjonskilde, men det meste av informasjon på nettet er ikke kvalitetssikret og oppdatert. Mange trenger hjelp med spesifikke problemer som bekkenløsning, amming, søvnmangel og fødselsdepresjon. Gjennom klinikken vil kvinnene kunne få kunnskap gjennom kurs med fagfolk og veiledning fra erfarne jordmødre og helsesøstre.

– Synes du det offentlige tilbudet til gravide og barselkvinner er for dårlig?

– I løpet av de siste 10–15 årene er barselomsorgen blitt betydelig dårligere. Det er i dag som oftest lite eller ingen kontakt mellom helsevesenet og de nybakte foreldrene i den aller første tiden etter utskrivelse fra sykehuset. For mange er dette en veldig sårbar periode hvor man trenger mye støtte. I dag rekker man så vidt å komme ut av fødestuen før man må reise hjem.

– Du fortsetter din jobb ved Akershus universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. Er det noen konflikter mellom det og private Babylifeclinic?

– Jeg er opptatt av å styrke barselstilbudet i Norge. Denne klinikken kommer på ingen måte til å kunne overta de oppgavene som det offentlige helsevesenet har. Vi vil fungere som et supplement, ikke en konkurrent. Jeg har ingen aktiv rolle i den daglige driften og sitter bare i en ubetalt styrefunksjon.

– Du har jobbet mye med fødselsdepresjoner hos kvinner, skal Babylifecliniqe fange opp mulige depresjoner?

– Klinikken samarbeider med psykologer med spesialkompetanse, og det vil bli holdt kurs om temaet. Tidligere var forekomsten av svangerskapsrelaterte depresjoner lavere i Norge enn i mange andre land, men slik er det ikke lenger. De siste 15 årene har antallet kvinner som sliter i denne livsfasen økt.

Raushet og varme

Babylifeclinic-grunder Gina Rose ble født en januardag i 1965, og hennes første stoppested i livet var et barnehjem. Der tilbrakte hun sine tre første måneder, før hun ble adoptert bort og kom til kjærlige foreldre.

– Livet gikk sin gang og da jeg på 1990-tallet fikk egne barn, begynte de første, spede tankene å melde seg om det som i dag er blitt til konseptet Babylifeclinic, sier Rose.

Hun er opptatt av at alle som besøker stedet skal bli møtt med raushet og varme.

– Min egen historie har nok gjort meg ekstra oppmerksom på hva en god start betyr, sier Rose.

Jordmor og klinikkleder Line Arntzen og mamma Martine Lien Engerud med sin baby på stellebordet. Foto: Kolstad, Tom

Finansiering og økologisk hudpleie

Det som skal finansiere gratis jordmorveiledning, er salg av kurs, foredrag og danskproduserte økologiske hudpleieprodukter til mor og barn.

– Vi vet at helsen påvirkes av hva huden absorberer, derfor har vi lansert en egenutviklet hudpleieserie for mor og barn som er noe av det tryggeste du får tak i, og som kan benyttes for mødre gjennom hele livet, sier Rose.

heidi.borud@aftenposten.no

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil ha full oversikt over barseltilbudet i bydelene. - Jeg er uroet over jordmorsituasjonen i Oslo, sier hun. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Uroet over jordmorstuasjonen

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er uroet over jordmorsituasjonen i Oslo.

– Jeg har derfor allerede satt i gang et arbeid med å få full oversikt over situasjonen i bydelene, sier hun.

– Det vi vet er at svangerskaps- og barseltilbudet som i dag gis i Oslo er både faglig og kvalitativt godt innholdsmessig, men at vi i noen bydeler har utfordringer når det gjelder kapasitet, og å gi et helhetlig barseltilbud med hjemmebesøk av jordmor innen 1-3 døgn etter fødsel i tråd med statlige anbefalinger.

Thorkildsen påpeker at for ti år siden var gjennomsnittlig liggetid for førstegangsfødende 5 dager og 3 dager for flergangsfødende. I dag er liggetiden fra bare 6 timer til 3 dager.

– Vi har behov for mer kunnskap om bruken av jordmødre på bydelsnivå. Det jobbes nå med en grundig kartlegging av jordmortilbudet i bydelene og byrådet vil avlegge sak om dette i løpet av januar.

Thorkildsen sier det ikke skal være behov for private jordmortjenester i Oslo.

– Det offentlige har et ansvar og det skal vi utvikle videre. Nybakte mødre skal være trygge på at de blir ivaretatt på en god måte, sier Thorkildsen.

heidi.borud@aftenposten.no

Les mer om

 1. Baby
 2. Amming
 3. Oslo
 4. Mamma

Relevante artikler

 1. NORGE

  Jordmødre til nybakte foreldre: Se på babyen – ikke på mobilen!

 2. MENINGER

  Færre føder, så hvorfor har kvinneavdelingene fått for mye å gjøre?

 3. KRONIKK

  Lytt til jordmødrenes advarsler

 4. NORGE

  Over hele landet demonstrerer kvinner mot dårligere fødetilbud. I Oslo kuttes det nå i tilbudet til de mest sårbare gravide.

 5. NORGE

  Koronasyk mor og frisk nyfødt skal ikke skilles

 6. FORELDRELIV

  Myter om graviditet, fødsel og spedbarnstid: Dette stemmer – og dette stemmer ikke