Osloby

Bedre brøyting = mer sykling

Sykkelandelen på de kommunale veiene ville vært høyere med bedre brøyting, ifølge undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt.

Statens vegvesen brøyter, koster og salter sine sykkelveianlegg slik at syklistene kan sykle på bar asfalt. Ifølge TØI-forsker Tineke de Jong var andelen syklister på det meste 30 prosent høyere på statlige veier enn på kommunale veier vinterstid. Bjørke Magnus Knutsen

 • Astrid Løken
  journalist

Oslo kommune og Statens vegvesen har ulik brøytepolitikk på sykkelveiene. Hovedsykkelveinettet brøytes når det har kommet 2 centimeter med snø. Andre kommunale veier brøytes når det har kommet 5 centimeter med snø. Det brukes i liten grad salt på kommunens veier. (Illustrasjonsfoto) Rolf Øhman

Oslo kommune og Statens vegvesen har ulik brøytepolitikk på sykkelveiene. Hovedsykkelveinettet brøytes når det har kommet 2 centimeter med snø. Andre kommunale veier brøytes når det har kommet 5 centimeter med snø. Det brukes i liten grad salt på kommunens veier. Statens vegvesens vintervedlikehold innebærer at sykkelveiene brøytes, kostes og til slutt saltes, slik at asfalten blir bar.

Sjekket før og etter snøfall

Tineke de Jong, forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), har undersøkt hvilken effekt bedre vintervedlikehold har på antallet syklister som sykler i vintermånedene. Hun sjekket åtte tellepunkter før og etter snøfall på kommunale veier og fire statlige veier. Resultatene ble presentert på på seminaret "Strakstiltak for økt sykkeltrafikk" på Transportøkonomisk institutt (TØI).

Standarden avgjørende

Ifølge de Jong ble antallet syklister halvert etter første snøfall, men antallet økte igjen utover vinteren.

— Antallet syklister økte mer på de statlige veiene enn på de kommunale veiene utover vinteren. Sykkelandelen på de kommunale veiene ville vært i gjennomsnitt 11 prosent høyere om kommunen hadde hatt samme standard på vintervedlikeholdet som Statens vegvesen har på sine anlegg, sier de Jong.

Markant flere syklister på Riksveiene

Det var mer sykling på Statens vegvesens anlegg, som har grundigere vedlikehold.

— På det meste, i januar, var andelen syklister 30 prosent høyere på de statlige veiene enn på de kommunale. Å få bygget sykkelveier er ofte tidkrevende og dyrt, men det finnes noen tiltak som kan gjennomføres raskt, og som kan ha stor betydning for sykkelbruken. Et eksempel er bedre vintervedlikehold på sykkelveiene, altså en kombinasjon av brøyting, strøing og feiing. På den måten kan sykkelveinettet brukes av flere gjennom hele året, sier de Jong.

 1. Les også

  Syklistene klager over snø i sykkelfeltet

 2. Les også

  Slik fikk banken flere til å sykle til jobben

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Kommunen lover bedre måking denne vinteren: – Vi må gjøre det bedre enn i fjor

 2. OSLOBY

  Vintersyklistene kommer ikke unna salt

 3. OSLOBY

  Byrådet gir seg ikke: Vil rydde vei for vintersyklistene ved å fjerne P-plasser

 4. OSLOBY

  10.600 brøyteklager i Oslo

 5. DEBATT

  Hvorfor er snøryddingen i Oslo så dårlig?

 6. OSLOBY

  Statens vegvesen røsker opp i utskjelte Dronning Eufemias gate. Slik blir million-endringene: