Osloby

Her bodde det 25 - 40 mennesker. - Helsefarlig, mener kommunen

Romfolk har betalt minst 200.000 kroner for å bo i det riveklare huset på Søndre Nordstrand. Nå er huset stengt av helsemyndighetene.

Tidligere beboer Irimia Ionht(t.v) med Nicolae Stoica fra organisasjonen Gatespeilet mener bydelsoverlegen bør være mer samarbeidsvillig. Foto: Ingar Storfjell

 • Espen Hofoss
 • Sol Sigurjonsdottir

Ljabruveien 98 på Søndre Nordstrand ble leid ut til romfolk i elleve måneder. I april la brannvesenet ned bruksnektelse på eiendommen. Senere har bydelsoverlegen stengt det de mener er et hospits. Foto: Ingar Storfjell

I elleve måneder har det bodd romfolk i en enebolig på Søndre Nordstrand. I april ble de kastet ut.

40 madrasser i et hus uten brannvarslere og skikkelige rømningsveier. Beboere som delte ett nedgriset toalett og ett badekar. Mørke rom med innestengt luft. Det er det som møtte bydelsoverlegen og brannvesenet da de var på befaring i boligen i april.

I hagen utenfor huset var det søppelfyllinger, avføring og toalettpapir. Ifølge bydelsoverlegens tilsynsrapport bodde det også folk i to boder i hagen, samt i et kneloft i husets andre etasje.

Brannvesenet la ned umiddelbar bruksnekt for boligen. Uken etter vedtok også bydelsoverlegen at boligen ikke lenger kunne brukes.

-Ville bare hjelpe

Huseier Sultan Hamza Ahmed Awan forteller at han kom i kontakt med romfolket etter at de hadde blitt kastet ut av en bolig og trengte et nytt sted å bo.

Brannvesenet la ned umiddelbar bruksnekt etter tilsynet 22. april. Nå er det branntekniske ordnet, men bydelsoverlegen har stengt huset av helsemessige årsaker. Foto: Daniel Dale Laabak

— Foreldrene mine hadde det vanskelig da de kom til Norge fra Pakistan på 70-tallet, og det er det samme for romfolk nå. Selv om situasjonen er blitt bedre, er det fortsatt rasisme i samfunnet. Jeg synes synd på dem, og ville hjelpe, sier Awan.Awan hevder selv at han satt igjen med drøyt 15–20.000 kroner i måneden etter at strømutgiftene var trukket fra husleien, og at overskuddet har gått til vedlikehold. Han sier at hele det elektriske anlegget er blitt skiftet ut, og at han ikke har tjent noe på å leie ut boligen.

Planen er at huset i Ljabruveien skal rives og erstattes av nye boliger.

Hospits eller bokollektiv?

Etter befaringen har huseier installert røykvarslere, pulverapparat og taustiger. Brannvesenet har dermed opphevet bruksnekten. Men bydelsoverlegen mener fortsatt det er fare for liv og helse ved videre bruk, og opprettholder sitt vedtak.

Irimia Ionht bodde i Ljabruveien 98 med familien sin. -Det har vært fint her, vi har fått være i fred og ro. Her har vi bodd som en familie. Det var vanskelig å bli kastet ut. Jeg forstår det ikke helt. Det er ingen som har laget kvalm her, det har ikke vært noe spetakkel. Nå prøver vi å finne nye steder å bo, sier han. Foto: Ingar Storfjell

Mens huseier og beboere hevder at huset har fungert som et bokollektiv, vurderer kommunen boligen til å være et hospits. Det er meldepliktig virksomhet.— Renholdet var svært mangelfullt, toalett og bad var tilgriset. Bruk av sanitæranlegg vil medføre smittefare. Når det gjelder kapasitet vil et toalett og et badekar på anslagsvis 40 senger/overnattingsplasser være for lite, skriver bydelsoverlegen i sitt stengningsvedtak.

Før huset kan åpnes igjen, må eieren dokumentere at «hospitset» har:

• Sanitæranlegg med tilfredsstillende kapasitet og renhold.

• Ventilasjonsanlegg og belysning som er tilpasset antall beboere.

• Forsvarlig renhold av huset med «hygienisk tilfredsstillende metoder».

• Rutiner for «internkontroll og risikovurdering» for å tilfredsstille forskrift om miljørettet helsevern.

- En annen måte å bo på

Nicolae Stoica var tidligere sentral i organisasjonen Folk er Folk, og har vært en mellommann mellom huseier og beboerne. Han representerer for tiden organisasjonen Gatespeilet.

I en e-post til Aftenposten skriver han at det har bodd mellom 25 og 35 personer i huset, men at noen av beboerne har hatt gjester i perioder.

Beboerne har betalt fra 35 til 55 pr. natt, etter evne. Det vil si at huseieren har fått inn ett sted mellom 26.000 og 58.000 kroner måneden på å leie ut det nedslitte huset. Stoica avviser at han selv har fått en andel av leieinntektene ved å være mellommann.

Huseier Awan avviser at han driver noe hospits. Han mener at boligen har fungert som et «spleiselag» hvor man har bidratt med det man kan.

— Hva legger man i begrepet «hospits»? Om bofellesskaper med flere mennesker i familie er et hospits, vil halvparten av alle eneboligene på Søndre Nordstrand være hospits. Det er en kulturforskjell. Disse menneskene har en annen måte å bo på. Nordmenn ønsker en viss avstand fra hverandre, mens her er det mange som bor sammen, mener han.

Nicolae Stoica mener beboerne var heldige som i det hele tatt fikk leie bolig.

— Han er en ekte filantrop som tilbyr folk husrom. I de tre årene jeg har arbeidet med dette har jeg aldri møtt en så god person som ham, sier Stoica.

Bor under broer

Awan og Stoica sier de nå har ryddet opp på eiendommen, og de mener beboerne bør få flytte tilbake.

— Vi kjemper for å få folk bort fra gaten, for å bosette dem i hus. I stedet for å integrere folk, gjør kommunen det motsatte. På gaten spør romfolk meg hver dag om når huset åpner på nytt. Jeg prøver å love dem å kjempe for å få det gjort, sier Stoica.

Beboernes talsmann, Nicolae Stoica, hevder det ikke har bodd folk i skurene, selv om det var madrasser og personlige eiendeler der. Foto: Daniel Dale Laabak

— De sier at det dreier seg om personlig hygiene og at det ikke er trygt å være her, men min forståelse er at dette er politisk, sier Stoica. Bydelsoverlegen mener status i saken er uendret siden vedtaket om stenging av hospitset ble sendt ut 28. april. De ønsker ikke å kommentere saken utover det som fremkommer av tilsynsrapporten.

Awan mener det har vært et godt samarbeid med brann- og redningsetaten, men etterlyser bedre kommunikasjon med kommuneoverlegen.

— De må fortelle meg hva jeg skal gjøre. Jeg får bare beskjed om at «dette må du finne ut av selv». Dette er rasistisk. Med en gang noen sier ordet «rom» løper de hit. Nå bor disse menneskene under broer rundt omkring i byen. Jeg mener at kommunen må ta tak i dette her, sier han.

 1. Les også

  Duket for Oslo-omkamp om tigging

 2. Les også

  Mine fordommer – romfolkets sult

 3. Les også

  Dømt til fengsel i menneskehandelsak

 4. Les også

  Etnisk norske er problemet - ingen andre

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Okkupantene i Hausmanns gate kan bli kastet på dør etter 16 år

 2. OSLOBY

  Snøkåt og skiklar?

 3. OSLOBY

  Dette er Oslos nærmeste høyfjell

 4. OSLOBY

  Valgsirkus på hjemmebane

 5. OSLOBY

  12 ting du bare får høre i skoledebatter

 6. OSLOBY

  Oslos gjeld vil doble seg på fire år