Osloby

Denne broen skulle ikke vært her

Denne spøkelsesbroen i Sørenga blir stående på ubestemt tid. Ingen vil betale for å rive den.

Stridens kjerne: Denne broen skal bort. Kommunen mener Veivesenet må gjøre jobben. Veivesenet krevet at kommunen må betale for det. Og slik går nu dagan. Hofoss Espen

 • Espen Hofoss

I fjor sommer ble Sørenga bro revet for å gi plass til det nye riksveisystemet i Bjørvika. Det vil si – kun deler av broen er revet. I sørenden av Middelalderparken står fortsatt en halv bro og venter på sin skjebne.

Veivesenet skaffet først et prisanslag på riving av hele broen, men valgte å kun rive den halvdelen som ligger der det nye riksveianlegget i Bjørvika skal bygges. Kostnadene for å rive resten av broen må dekkes av Oslo kommune eller Bjørvika utvikling AS, fordi denne delen av broen er kommunalt eid, hevder veivesenet.

Bymiljøetaten, som har ansvar for veier og samferdsel i Oslo, stiller seg uforstående til veivesenets tolkning. De mener det må være en forutsetning at veivesenet river hele broen i forbindelse med at de bygger nytt veisystem. Bymiljøetaten har nå bedt kollegene i Plan— og bygningsetaten om å gripe inn for å få broen revet i tråd med reguleringsplanen for området.

Må stenge Østfoldbanen

Østfoldbanen samt et godsspor må stenges mens rivingsarbeidene pågår. Veivesenet ser for seg at rivingen kan skje når Østfoldbanen skal stenges åtte dager i 2013. I så fall må planleggingen starte så snart som mulig, advarer de. Hvis veivesenet skal påta seg å rive resten av broen, må en avtale om økonomisk oppgjør være på plass innen 1. mai i år.

Rivingen av første del av broen er allerede betalt av Bjørvika utvikling AS, grunneierselskapet som er dannet for å bygge ut Bjørvika. Veivesenet mener dette er i henhold til en avtale fra 2003 om overdragelse av arealer i Bjørvika. Denne ble inngått mellom Bjørvika utvikling, Oslo kommune og Veivesenet.

sørenga bro.ai

FS00024084.jpg Hofoss Espen/Aftenposten

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Populær gangbro til Sørenga har forsvunnet i sjøen

 2. OSLOBY

  Superpopulær bro «fredes» midlertidig. Nye alternativer til bro i Bjørvika på bordet.

 3. OSLOBY

  Lover å åpne broen til Sørenga innen onsdag

 4. OSLOBY

  Sørenga-beboere fortviler over kaos, narkotika og forsøpling: – Folk urinerer i barnehagene og i trappeoppganger

 5. OSLOBY

  Opptil 30.000 har brukt denne broen på én dag. Fra nyttår må de kanskje gå rundt.

 6. OSLOBY

  Folk brøt seg gjennom sperringene da politiet stengte populær Oslo-bro