Osloby

Her kan Oslo få en ny T-banestasjon

Ruter og Diakonhjemmet vil bruke 150 millioner på en helt ny stasjon.

Stasjonen blir den første etter Majorstuen. På bildet er Majorstuen i retning opp mot venstre. Lund + Slatto arkitekter

 • Kjersti Flugstad Eriksen

Her er overgangen på Frøen stasjon. Legg merke til skilt til Diakonhjemmet. Arktivfoto: Liv Hegna

Den nye stasjonen skal tilrettelegges for funksjonshemmede.

Ruter og Diakonhjemmet har samarbeidet i flere år om mulighetene for å bygge en ny T-banestasjon ved Diakonhjemmet. Ruter vil samtidig legge ned stasjonene Frøen og Steinerud på Holmenkollbanen.

Øystein Dahl Johansen, pressekontakt i Ruter, sier begge de to stasjonene fungerer dårlig.

— Frøen ligger i kurve, noe som gir stor avstand mellom vogn og perrong, mens Steinerud har svært smale og altfor korte plattformer.En ny stasjon ved Diakonhjemmet vil være en svært god erstatning for disse to stasjonene, som vanskelig kan oppgraderes der de ligger, sier Dahl.

Bygger boliger og mer sykehus samtidig

Frøens plattform for reiser mot sentrum er den eneste på Oslos t-banenett som ikke har trappefri adgang. Stasjonen ligger i en sving, og det gir stor avstand mellom tog og plattform. Steinerud har smale og korte plattformer. Begge stasjonene har planoverganger som trolig kan legges ned sammen med stasjonene. På Steinerud krysser fotgjengerne skinnegangen med bom.

Den nye T-banen skal tilfredsstille kravene til universell utforming, slik at den er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Svein Ove Faksvåg, viseadministrerende direktør ved Diakonhjemmet og ansvarlig for utbyggingsprosjektet, sier at ny stasjon er en svært god idé.

— Vi er et lokalsykehus for tre bydeler, og i tillegg tar vi imot pasienter fra andre bydeler for å avlaste Ahus, og så er det ikke mulig for blant annet rullestolbrukere å komme til oss med kollektivtransport. De må ta taxi. Så noe må gjøres med kollektivtilbudet, sier Faksvåg.

Diakonhjemmet vil samtidig utvide deler av tomten sin. 40 mål av tomten mellom Volvat og Sognsvannsbanen skal bygges ut med blant annet sykehjem og omsorgsboliger.

Diakonhjemmet eier T-banetomten

Som en del av Diakonhjemmets byggeplaner har Ruter har sammen med Sporveien Oslo As utarbeidet et teknisk forprosjekt for en T-banestasjon på eiendommen.

— En utbygging av Diakonhjemmet vil sikre trafikkgrunnlaget ytterligere, sier Johansen.

Tomten stasjonen er planlagt på er eid av Diakonhjemmet.

— Vi har et meget godt samarbeid med Ruter, og stiller området til disposisjon fordi vi ønsker en stasjon der. Nå er det viktig at Oslo kommune prioriterer dette økonomisk, sier Faksvåg.

Ruter har gjort et svært foreløpig kostnadsanslag, og antyder en kostnad på rundt 150 millioner kroner. Ruter har ønsket Frøen og Steinerud nedlagt siden 2012. Utvikling av Holmenkollbanen skal behandles av bystyret før jul. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel opplyser at finansieringen vil skje på vanlig måte, gjennom bymiljøavtalen eller Oslopakke 3.

 1. Les også

  Sporveien vurderer nye sikkerhetstiltak etter dødsulykke på planovergang på T-banen

 2. Les også

  Sporveien investerer i smartere bommer

 3. Les også

  Stakkars oss: En sporvogn til begjær

diakonhjemmetstasjon.pdf Anne Gjertsen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo før: Får vi flere ubrukte stasjoner når T-banenettet skal utvides?

 2. OSLOBY

  Familien kjøpte hus, syv år senere fikk de den urovekkende beskjeden om storutbyggingen i nabolaget

 3. OSLOBY

  Planlegger stor opprustning av Blindern stasjon

 4. OSLOBY

  Disse boksene styrer T-banen. Slik har det vært i 53 år.

 5. A-MAGASINET

  Charlotte (20) skulle bare gå på T-banen. Det kostet henne nesten livet: – En ulykke kan skje når som helst.

 6. OSLOBY

  Ny jernbanetunnel: Store områder i Oslo sentrum må graves opp