Osloby

Da markagrensen gikk fra Frogner til Bjølsen

I januar 2016 begynner arbeidet med å bygge skatehall på Voldsløkka. Men hvordan ble egentlig Voldsløkka en grønn lunge i byen?

På Voldsløkka sto en av verdens siste arklåver, et smutthull av et overnattingssted i den gamle bymarken, her fotografert i 1916. Foto: Halvdan Møller / Oslo museum

 • Leif Gjerland
  Historieformidler

Voldsløkka byr på et livlig og variert knippe idrettsarenaer for så vel den organiserte idretten som for hobbyfolket. Det hele startet da Christian IV satte av et område mellom Frogner og Bjølsen som bymark. Leif Gjerland

Voldsløkkas saga begynner med Christian IV og hans litt korttenkte bestemmelser. For etter at han hadde grunnlagt den nye byen Christiania i 1624, tildelte han byen en ca. 4500 mål stor og bred «bymark» mellom Frogner og Bjølsen til felles bruk.

Bymarken skulle bestyres av byens ledelse, og hver enkelt borger skulle kunne bruke en del uten å eie den.

Overnattet på låven

Men i løpet av drøyt 150 år hadde byens ledelse og borgerskap overtatt så godt som hele Bymarken. Blant annet var kongens forbud mot å bo der omgått ved at det på løkkene ble bygd låver med overnattingssteder i arker på annenetasjene.

Voldsløkka byr på et livlig og variert knippe idrettsarenaer for så vel den organiserte idretten som for hobbyfolket. Det hele startet da Christian IV satte av et område mellom Frogner og Bjølsen som bymark. Leif Gjerland

Slike «arklåver» fantes bare i Christiania, siden ingen andre byer hadde slike regler å omgå.Voldsløkka var en av de mange privatiserte løkkene fra den opprinnelige Bymarken.

Navnet hadde den fått den gang overrettsprokurator N.E.R. Wold i 1780 leide løkken som lå under Bjølsen gård. Der sto også en arklåve frem til 1945. Den ble flyttet til Ekeberg og brant i 1963.

Reddet av jernbanen

Voldsløkka er også jernbanehistorie, for da det manglet en forbindelse mellom Øst— og Vestbanen, vurderte Jernbanen en linjeforbindelse i en stor bue via Grefsen og båndla et belte der.

Jernbanesporet kom aldri, men det båndlagte beltet ble liggende og hindret bygging da Christiania vokste utover på 1800-tallet. Voldsløkka forble derfor en stor, grønn og urørt oase, beskyttet av Jernbanens ubesluttsomhet.

Slik ser arkitektene for seg at skatehallen på Voldsløkka vil se ut utenfra når den står ferdig om et snaut år. Dark Arkitekter / Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Etter krigen mente Oslos varaordfører Rolf Hofmo at idretten var viktig i arbeidet for å skape «det sunne mennesket»; idretten skulle både gi bedre folkehelse og være et viktig ledd i arbeiderklassens frigjøring.Hofmo sørget derfor for at det fortsatt ubebygde, store grøntarealet på Voldsløkka ble avsatt til idrett. Følgelig rommer Voldsløkka i dag lekeplass, skateramper, idrettshaller, mange fotballbaner, tre volleybaner, fire tennisbaner og to isbaner.

Og i løpet av 2016 altså også Oslos første skatehall.

PS. Arklåven lever

Etter at denne spalten kalte arklåven på Voldsløkka verdens siste, har det rent inn med protester fra Kongsberg. Der hadde en gang sølvverksarbeiderne også løkkeeiendommer med boforbud og derfor arklåver rundt byen, liksom borgerne i Christiania. En

Tårnlåven fra Gamlegrendåsen ble flyttet til Lågdalsmuseet i Kongsberg i 1977 og er i dag Norges eneste bevarte tårnlåve/arklåve. Laagendalsmuseet

arklåve var en låve med beboelsesrom på toppen, bygget slik for å omgå bestemmelser som nektet sommerbolig ute på løkkene i marka rundt byen. I Kongsberg ble disse arklåvene kalt «tårnlåver».

Både Kongsberg og Christiania ble grunnlagt av Christian IV i 1624, og opplevde en parallell utvikling under datidens like forhold som bl.a. resulterte i slike arklåver begge steder. Men mens Christianias siste brant i 1963, står det fortsatt én på Laagendalsmuseet i Kongsberg. Dit ble den flyttet fra Gamlegrendåsen i 1977.


Interessert i Oslo før i tiden? Les flere av byhistoriker Leif Gjerlands artikler:

 1. Les også

  Dette er arven etter Norges rikeste

 2. Les også

  Skjønnhet, kongelig begjær - og et mulig giftmord

 3. Les også

  Dette er Oslos mest seiglivede stedsnavn

 4. Les også

  Hva het Akerselva før den ble Akerselva?

 5. Les også

  Raset som skapte en ny T-banestasjon

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Sommerturer: I Uelands gate krysser vi den gamle grensen mellom Oslo og Aker – og mellom øst og vest

 2. OSLOBY

  Et lite elveløp på Frogner ble kalt «Styggedalsbekken». Nå er det blant Oslos fineste områder.

 3. OSLOBY

  Spesialenheten har avhørt 14 vitner etter politiskytingen på Grønland

 4. OSLOBY

  MDG skal etablere minst seks blomsterenger i Oslo

 5. OSLOBY

  OL-mester staket 25 km med brukket lårhals

 6. OSLOBY

  Byrådet vil selge Hausmannskvartalet til privat utbygger likevel