Osloby

Forskere: Har ikke lykkes med å redusere utelivsvold i Oslo sentrum

Prestisjeprosjektet Salutt har ikke ført til nedgang i utelivsvold i Oslo, hevder forskere i ny rapport. Politisjef Tore Soldal mener derimot at nedgangen har vært ekstrem.

En studie utført av forskere ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus, konkluderer med at Salutt-prosjektet ikke har hatt noen statistisk signifikant effekt på utelivsvolden Foto: Vegard Grøtt

 • Olav Eggesvik
  Journalist

I flere saker i mediene har politikere og politiet skrytt av effekten av Salutt, en forkortelse for «Sammen lager vi utelivet tryggere».

Prosjektet har ekstra tett oppfølging av utesteder innenfor en sone i Oslo sentrum, hvor målet er å hindre overskjenking, skjenking av mindreårige og redusere utelivsvolden.

I en sak i NRK Østlandssendingen fra januar i fjor blir det hevdet at utelivsvolden i området ble redusert med så mye som 70 prosent i området som en følge av Salutt-prosjektet.

Salutt-området i Oslo sentrum

Men en studie utført av forskere ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus, konkluderer med at Salutt-prosjektet ikke har hatt noen statistisk signifikant effekt på utelivsvolden, selv om volden i Oslo totalt sett er noe redusert.

«Kurven er nesten flat, med 7-8 registrerte voldsepisoder pr. måned både før og etter at tiltaket ble implementert», skriver forskerne i en kronikk publisert i Aftenposten.

Forskerne mener at en mulig årsak til at volden ikke går ned er at overskjenkingen i området ikke er tilstrekkelig redusert. Foto: runzelkorn / Shutterstock

Fortsatt for mye overskjenking

– Det har vært en viss reduksjon av volden i hele Oslo. Salutt-området avviker ikke noe fra de vanlige mønstrene, sier professor Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo.

En mulig årsak til dette, som forskerne trekker frem, er at overskjenkingen i området ikke er tilstrekkelig redusert. Forskerne henviser blant annet til funn fra Folkehelseinstituttet i 2013, som brukte skuespillere som lot som de var fulle og så om de fortsatt fikk servert alkohol.

Resultatene viste at tre av fire åpenbart berusede gjester får alkoholservering.

Et annet element forskerne trekker frem, er hvorvidt sanksjonene mot utestedene har vært strenge nok.

Det har vært mye fokus på dialog mellom politiet, kommunen og aktørene i utelivet. Men når politiet anbefaler at et utested bør fratas skjenkebevillingen, er det ikke sikkert de blir lyttet til.

 • Les mer: Utestedet Blå fikk beholde skjenkebevilgningen – mot politiets anbefaling
 • Anklager Lippestad for forskjellsbehandling: – Noen har bedre kontakter på Rådhuset enn andre

Lederen for Salutt-prosjektet, Johnny Brenna, kjenner seg ikke igjen i at utelivsvolden i Oslo står på stedet hvil. Foto: Youtube

Politiets tall viser det motsatte

Lederen for Salutt-prosjektet, Johnny Brenna, ønsker ikke å kommentere funnene i forskningsrapporten.

– Jeg kan ikke motsi en forskningsrapport. Jeg er politimann, ikke forsker. Det jeg fokuserer på er at vi har andre tall fra politiet, som viser det motsatte, sier Brenna til Aftenposten.

Ifølge prosjektlederen er det mindre fyll og vold i Oslo sentrum etter oppstarten av prosjektet i 2011.

– Vi opplever at prosjektet har ført til en positiv endring i Oslos uteliv. Men alle slike tiltak som innføres tar tid. Man må jobbe langsiktig for å få gode resultater.

På spørsmål om de konkrete tallene politiet besitter, henviser Brenna til stasjonssjef ved Sentrum politistasjon, Tore Soldal.

Politiet går ikke bare rundt i gatene, men også inn på skjenkestedene. Her er Gjermund Strømve (t.v.) og Wictor Furøy på en rutinesjekk på Tempest Bar i Oslo.

Mener det har vært ekstrem nedgang

Soldal stiller seg uforstående til at forskerne ikke har funnet noen nedgang i utelivsvolden.

– Det stemmer ikke. Volden i Oslo har gått kraftig ned, sier politisjefen.

Han viser til at anmeldte voldsaker i sentrum politikrets gikk ned med 26 prosent mellom 2012 og 2015. Ifølge Soldal er det en ekstrem nedgang.

Han sier at politiets data etter 2015 ikke kan sammenlignes med tidligere år, fordi den nye straffeloven som ble introdusert det året endret kategoriene for lovbrudd.

– Forskerne fanger ikke opp helheten

Politisjefen mener at forskerne har hengt seg opp i Salutt-området, og at utelivsvolden i sentrum som helhet viser at utviklingen er positiv.

– Det er ikke nødvendigvis feil, det forskerne sier, ut fra tallene deres. Men veldig mye av kontrollområdene de har brukt ligger også i sentrum politikrets. Dermed fanger de ikke opp helheten slik vi gjør.

Politisjefen har ikke spesifikke tall på vold i Salutt-området, men mener at det ligger «omtrent likt» som i resten av sentrum. Han peker også på at Oslo skadelegevakt rapporterte en halvering av voldsskader på skjenkesteder fra 2012 til 2014.

Denne grafen viser det forskerne kaller en liten reduksjon av voldstilfeller i Salutt- og kontrollområdene i Oslo sentrum.

– Nedgangen kan være forårsaket av tilfeldigheter

En av forskerne bak studien, Torbjørn Skardhamar, mener den lille nedgangen i vold kan ha vært forårsaket av tilfeldigheter, ikke av Salutt-prosjektet. Foto: Pressebilde

Thorbjørn Skardhamar, kriminolog og sosiolog ved Universitet i Oslo, er en av forfatterne bak studien. Han mener at funnene i forskningsrapporten viser at utelivsvolden ikke har gått kraftig ned, slik politiet har hevdet.

– Det har vært en liten nedgang av voldstilfeller, men ikke større enn at det kan være forårsaket av tilfeldigheter, sier Skardhamar.

Han understreker at forskerne har brukt registrerte straffesaker som utgangspunkt for studien, som først og fremst omfatter mer alvorlige lovbrudd.

Skardhamar sier til Aftenposten at den mer alvorlige utelivsvolden er på omtrent samme nivå som før oppstarten av politiets prestisjeprosjekt.

– Jeg skal ikke si at prosjektet har fungert dårlig som sådan – det kan være en fin suksess hvis de reduserer mindre alvorlige ting. Men vi har ikke funnet noen nedgang i den typen vold i Salutt-området.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Vold
 3. Universitetet i Oslo
 4. Alkohol
 5. Utelivsbransjen

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Utelivsvolden og overskjenkingen i Oslo bare fortsetter | Willy Pedersen, Torbjørn Skardhamar og Silje Bringsrud Fekjær

 2. OSLOBY

  Kraftig nedgang i vold på byen: – Før var det helt kaos

 3. DEBATT

  Kort sagt, 15. mars

 4. OSLOBY

  I noen få bydeler i Oslo sentrum ble det begått 36.000 straffbare lovbrudd i fjor

 5. NORGE

  «Hvordan hadde du følt det hvis jeg hadde kommet på din jobb og trakassert deg?»

 6. OSLOBY

  Her kommer Oslos nye studenthus – hvis alt går som det skal