Osloby

Kommunen kaster ut stadig flere

Antallet som blir kastet ut fra kommunale boliger er nær doblet på tre år. Men mange klarer å skaffe penger til husleien på overtid.

Når du blir kastet ut av din kommunale leilighet, får du med deg et skriv hvor det står at sosialkontoret har plikt til å gi deg et sted å sove. F.v. namsfullmektig Ingeborg Lunde, namsfullmektig Eline Hvidsten, låsesmed Sonny Welin og førstekonsulent i Boligbygg, Cecilia Sørhus. Stein J. Bjørge

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

- Vi er fra namsfogden og har et ærend hos deg. Kan du lukke opp?

Les også

- Dette er innmari trist

En mann lener seg ut av vinduet i fjerde etasje for å se hvem som ringer på en iskald mandag formiddag. En låsesmed, to fra namsfogden og to fra Oslo kommune slippes etter hvert inn i boligblokken i Østensjø bydel. De tråkker opp trappetrinnene for å gi mannen beskjed om at han har ti minutter på seg til å pakke ned det viktigste, ta med sønnen og forlate leiligheten. Husleien er ikke betalt.

Nesten doblet

I fjor ble det gjennomført 172 permanente utkastelser av kommunale boliger. Det er en økning på hele 55 prosent fra 2011 og nesten en dobling fra 2010. Boligbygg har ingen klar formening om hvorfor, men markedsdirektør John Ingar Danielsen sier likevel:

- Våre husleier har økt over tid og vi bosetter en gruppe mennesker hvor mange har svak økonomi.

Les også

«Nå må jeg ut herfra»

I snitt koster det 8750 kroner i måneden å leie en kommunal bolig. Ifølge Danielsen får de som mottar bostøtte 5280 kroner i snitt i måneden. Markedsdirektøren mener bostøtten skal fange opp det meste av deres husleieøkning og påpeker at man kan søke Nav om ytterligere støtte.På Østensjø er mannen og sønnen på vei ned trappene og ut på gaten. Med seg får de et skriv som forteller at sosialkontoret har plikt til å gi dem et sted å sove. Så trer låsesmeden frem og gjør det han er kommet for å gjøre.

Myndighetene venter på at en mann og hans sønn skal forlate den kommunale leiligheten i Østensjø bydel. Markedsdirektør i Oslo kommunes Boligbygg, John Ingar Danielsen (nederst i trappen), låsesmed Sonny Welin (øverst i trappen), namsfullmektig Ingeborg Lunde og førstekonsulent i Boligbygg, Cecilia Sørhus, er ute på den første av seks kommunale utkastelser denne dagen. Stein J. Bjørge

Må ut etter husbråk og rusI de fleste tilfeller kastes folk ut fordi de ikke har betalt husleien. Men i 28 av fjorårets saker var det andre årsaker som lå til grunn. Det kan handle om alt fra husbråk til rus.

- Da er det såpass graverende at det kan være fare for liv og helse, skade på eiendommen eller at naboene reagerer veldig sterkt. Utkastelse er absolutt siste virkemiddel , og vi jobber tett med bydelene for å unngå det, sier Danielsen.

- Hva skjer med dem som blir kastet ut?

- Noen får midlertidig husvære hos venner, bekjente eller familie, andre får et annet tilbud i Oslo kommune og noen kommer på institusjon. Det er ingenting om tilsier at disse havner på gaten.

I fjor var det totalt 1063 begjæringer om utkastelse. Det betyr at mange saker løser seg. Beboerne får en frist til å skaffe til veie penger til husleie. Dette skjer også i vårt tilfelle.

Skaffer penger, flytter inn igjen

Mannen klarer senere å skaffe penger, får flytte tilbake og går inn i Boligbyggs statistikk som en av de «gjeninnsatte». Men slett ikke alle klarer dette.

16 prosent av sakene endte med permanent utkastelse i 2012.

- Hva gjør dere for å få ned tallene?

- Vi har dialog med bomiljøtjenesten i den enkelte bydel og følger opp både enkeltpersoner og -miljøer. Vi har vektertjeneste og mottar en del naboklager og bekymringsmeldinger som vi tar opp i møte med bydelen.

Færre totalt sett

Låsesmeden, namsfogden og kommunen er på vei inn for å kaste ut en som ikke har betalt husleien og skylder penger. Stein J. Bjørge

Mens stadig flere kastes ut fra de kommunale boligene peker pilene motsatt vei hvis man ser på hele leiemarkedet (inkludert det private markedet). Etter en topp i 2010, med 4840 begjæringer om utkastelse, har tallet falt. I fjor var det nede i 4443.- For oss ser det ut til at den generelle trenden er at det går litt ned, sier namsfogden i Oslo, Alexander Dey.

Namsmannen orienterer alltid sosialkontoret om utkastelser. Som oftest tar det ikke mer enn noen uker fra man får beskjed om at man risikerer å bli kastet ut til namsmannen står på døren.

 1. Les også

  Kommunen tjener enorme summer på boliger som forfaller

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  I denne blokken i Oslo lå «Tom» død i 338 dager før noen fant ham. Dette er historien om hva som skjedde.

 2. OSLOBY

  Her er skibokforfatternes markatips

 3. OSLOBY

  «Hva Oslo er? MMM!»

 4. OSLOBY

  Sørkedalen – mitt eldorado

 5. OSLOBY

  Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

 6. OSLOBY

  Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka