Osloby

Slik kan sentrum vokse

Mer liv og røre i større deler av sentrum. Det er målet for samarbeidet mellom Oslo kommune og gårdeierne, reiselivet og handels- og servicenæringen. Kirkegata kan bli ny paradegate.

Slik ser arkitektene for seg at Kirkegata kan bli, en lang og sammenhengende hovedgate gjennom Kvadraturen. Illustrasjon: Gehl Architects

 • Astrid Løken
  journalist

Vippetangen. Gehl Architects mener folkehavet på Karl Johans gate kan trekkes via Kirkegata og videre ut til sjøen og Vippetangen og havnepromenaden via en større og verdig trapp. Trappen vil dermed bidra til en forlengelse av sentrum. Gehl Architects

Den røde stiplede linjen viser hvordan folket kan vandre fra Kirkegata og videre inn på Akershus festning og videre ned til Vippetangen og havnepromenaden. Gehl Architects

Bylivet i Oslo sentrum er konsentrert om et fåtall gater. I en fersk rapport anbefales det å spre folkelivet over et større område. Da må det lages flere attraktive gater og plasser.

Samarbeidsprosjektet, som har fått navnet Levende Oslo, har hyret inn Gehl Architects for kartlegge hvordan folk bruker de ulike delene av Oslo sentrum. Nå er rapporten klar. Den viser at bylivet i stor grad strekker seg fra Aker brygge via Karl Johans gate til Torggata og Oslo S.

Fredag fikk byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen overlevert rapporten, som konkluderer med at en større aktiv sentrumssone vil styrke Oslo sentrum som attraktiv bykjerne for beboere, næringsdrivende og for byen som reiselivsdestinasjon. Da må folkelivet spres mer enn i dag.

- Oslo er i en rivende utvikling. Med fjordbyen får vi et større sentrum. Så for oss er rapporten viktig for å få kunnskap om hvordan vi kan bruke byen fremover. Nå skal vi lese igjennom rapporten og så må vi finne ut av hvilke grep som skal gjøres, sier Fredriksen.

Aftenposten møtte partene på et solfylt Christiania Torv. Plassen er et eksempel på sted med yrende folkeliv, spesielt sommerstid.

Kvadraturen

Christiania Torv er et eksempel på at det nytter, det er en plass som trekker folk til Kvadraturen.Her er noen av de som jobber for å få mer liv i sentrum: Ingvild Eriksen (fra v.), Bård Folke Fredriksen, Guri Melby, Gunnar Larsen og Glenn Eikebråten. Rolf Øhman

Kirkegata kan bli en lang og sammenhengende hovedgate gjennom Kvadraturen. I rapporten anbefales det at Kirkegata gjøres om til en sambruksgate som prioriterer fotgjengere og syklister. «På sikt bør det vurderes om hele Kirkegata skal gjøres om til en gågate», står det videre i rapporten.- Rapporten er jo tydelig på at vi mangler linker på tvers. Kirkegata er jo byens andre paradegaten. 17. mai-toget går gjennom den, så jeg synes Kirkegata bør være et satsingsområde, sier Fredriksen.

Samferdselsbyråden mener Kirkegata har potensial i seg til å bli et bindeledd helt fra Grünerløkka og ned til sjøen. - Vi har jo sykkelfelt gjennom Kirkegata i dag. Så vi må tenke sambruk, presiserer miljø— og samferdselsbyråd Guri Melby.

Glassoverbygg?

Gårdeierne synes Kirkegata er et eksempel på en gate som ikke fungerer særlig godt i dag.

- Kirkegata er jo uten liv i dag fordi det er betonggriser og sykkelfelt der, sier Glenn Eikbråten, direktør i Foreningen Byfolk Oslo sentrum, som representerer gårdeierne.

I rapporten påpekes det at omfanget av byliv synker om vinteren. Kalde vintre får handelsstanden til å drømme om glassoverbygg i flere sentrumsgater, og gjerne i Kirkegata.

- Da kan man gå tørrskodd under glasstaket, sier Gunnar Larsen, direktør i Oslo Handelsstands Forening

Mangfold trekker folk

- Vi må ha mangfold hvis folk skal bruke et område. Se på Jernbanetorget. Vi kan ikke bare ha kollektivtrafikk. Næringslivet må inn. Og vi må gjenskape tryggheten. Det kan vi gjøre med tilstedeværelse, sier Fredriksen.

- Med handel, kafeer og busser sammen, fortsetter Melby.

Ingvild Eriksen, seniorrådgiver i NHO Oslo og Akershus, påpeker at halvparten av de som var med i undersøkelsen svarte at de var i Oslo sentrum for en sosial aktivitet.

- Da må vi øke arealet for servering, med kaffe latte og øl i glasset, sier hun.

Byutviklingsbyråden påpeker at Levende Oslo er et viktig samarbeidsprosjekt mellom kommunen og private.

- Når store oppgaver skal løses må det samarbeid til, sier byutviklingsbyråden.

Partene skal møtes i april for å finne ut av hvilke grep de skal ta.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Høyre, Venstre og KrF vil doble antall gågater i sentrum - se forslaget

 2. OSLOBY

  Foreslår søndagsåpne butikker i bilfritt sentrum - byrådet sier nei

 3. OSLOBY

  Byrådet i Brüssel for å lære bilfri by

 4. OSLOBY

  Her vil han ha Oslos nye motemekka

 5. KOMMENTAR

  Det er rart at handelsstanden er så glad i bilen

 6. VITEN

  Er det game over for sentrum?