Osloby

Hvor skal vi gjøre av Oslo?

350.000 mennesker flytter til Oslo og Akershus frem mot 2030, anslår SSB. Hvor skal de bo?

Blokkene i Pareliusveien på Holtet er omstridte. Kjersti Flugstad Eriksen

 • Osloby

Les Kjersti FLugstad Eriksen om å selge en flik av hagen til utbyggere;

Les også

Hus uten hage

Hver onsdag sier Aftens bypanel sin mening om aktuelle Oslo-spørsmål. Har du et spørsmål du ønsker at panelet skal svare på, eller en kommentar til det de sier? Send e-post til bedreby@aftenposten.no

Les også:

Les også

- Oslo har plass til 130.000 nye boliger

Les også

- Flytt ut av Oslo hvis du tjener under 700.000

Les også

Her kan det bli nye bydeler


Gjør byen større

Ulrik Imtiaz Rolfsen

Jeg er for fortetting der det er naturlig plass til det, men ikke om det forringer gode boområder. Villastrøk er vakre og gir gode oppvekstvilkår på både østkant og vestkant. Om det virkelig skal monne å bygge mer i byen, mener jeg vi må gjøre byen større.

Aker kommune (herred) ble i 1948 innlemmet i Oslo, og områder som blant annet Ullern, Vestre Aker, Østre Aker og Nordstrand ble innlemmet i byen. Nå virker jo ikke det rart.

På samme måte burde Oslo bli større, knyttes tettere med mer helhetlig kollektivtransport og mindre byråkrati og større skatteinntekter – og ikke minst helhetlig byplanlegging.

Ulrik Imtiaz Rolfsen er forfatter og regissør. Twitter: @ulrikimtiaz

Karikaturer av hager

Erling Dokk Holm

Det foregår en sterk fortetting i Oslos villastrøk, og den gir usedvanlig lite igjen i form av ny boligmasse, men den ødelegger mye. Bærums krav om tomter er bedre. I en rekke av de mest fortettede strøkene i Oslo er utearealene redusert til karikaturer av hager. For folkehelsen er dette drastisk negativt, barn kan ikke leke noen steder. Hagene er borte, veiene er fulle av biler .

De mer ordnede utbyggingene der man setter av ordentlig arealer til fellesanlegg, parker og idrettsfasiliteter, gir mye bedre arealutnyttelse og også gode boforhold. Villaformen forutsetter en viss størrelse på hagene, i det øyeblikket man får for små hager, forsvinner selve boformens kvaliteter. Hvis man ønsker enda mer fortetting i villastrøkene, får man heller omregulere dem totalt, rive alle husene og bygge planmessig by. Enten eller.

Ensjø-utbyggingen, der man tar et område som har vært preget av bruktbilhandel og nedlagt industri, er et godt eksempel på hvordan man kan utvikle byen videre . Da får man utbygginger som monner. Det som nå oppføres på Ensjø er like mange boliger som alle Oslo eplehager vil gi om de blir nedbygget de neste 100 årene. Og byen er full av nye områder som kan transformeres på samme måte som Ensjø.

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Markedshøyskolen

Må innlemme Bærum i Oslo

Mads Wam Schneider

Monica Strømdahl/Aftenposten

Befolkningsveksten i Oslo-området er nå så stor at vi må vurdere om nabokommuner som Bærum, Oppegård og Nesodden bør innlemmes i Oslo. Da vil vi kunne styre regionen så rasjonelt og helhetlig som mulig. Aker ble innlemmet i Oslo i 1948, og nye byutvidelser vil nødvendigvis presse seg frem.I hovedstadens tilfelle bør dette være en nasjonal oppgave der staten har det siste ordet. Eplehager og villaer må i noen grad vike for fortetting, men jeg tror det er mye å hente på å bebygge brakkmark og industritomter, for eksempel i Groruddalen, før vi raserer villaer i stor skala . Lillestrøm og Ski kan også tåle vesentlig mer urbanisering. Opprettelsen av kollektivselskapet Ruter er forøvrig et meget godt eksempel på en helhetlig, regional tenkning som Oslo og Akershus bør utvikle i tiårene som kommer.

Mads Wam Schneider er skribent og trikkefører. Twitter: @madsws

En miljømessig katastrofe

Margrethe Geelmuyden

Asker, Bærum og Oslo burde ha en felles areal— og transportplan og jobbe sammen for å få god togforbindelse til byene omkring. Da ville presset på arealene dempes. Når det gjelder Oslo, er det bedre å fortette i eplehager enn i grønne fellesarealer. Men jeg er redd Fabian Stang helst vil gjøre begge deler. Det må han ikke, for da blir byen ubeboelig. Stang sier at han klarer seg med en blomsterkasse, men det gjør ikke Oslos barn. De vil leke ute. Høyre innførte småhusplanen, som regulerer fortetting i villaområder. Den er lite gjennomtenkt. Planen forbyr rekkehus og lavblokker, og krever at nybygg er små hus med en flekk grønt og en enorm parkeringsplass. Det er bedre å tillate lavblokker og rekkehus og kreve parkering i kjelleren. På den måten blir det plass til flere folk og større grøntarealer. Det må bli villastrøkenes fremtid.

Margrethe Geelmuyden er skribent og forfatter. E-post: margrethe.geelmuyden @gmail.com

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Her bygges det så tett at balkonger regnes som uteareal

 2. KOMMENTAR

  Fortetting i villaområder: Intet er nytt under skyggen av blokkene | Andreas Slettholm

 3. OSLOBY

  Fem ting du bør vite om planen som er så viktig at kommunen sendte ut en halv million SMSer

 4. SID

  Slik vil ungdommen få de unge inn på boligmarkedet i Oslo

 5. OSLOBY

  For første gang kan et stort eneboligområde i Oslo bli revet

 6. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 22. jui