Osloby

Torg og jubileum i Nordens Pompeii

Overdekket. Denne høsten markerer Oslo at det i år er 700 år siden den forsvunne middelalderbyen ble hovedstad. Men hvordan kunne en hel by forsvinne?

I vår tid har bl.a. vandringer i middelalderbyen Oslo og gudstjenester i kirkeruinene blitt viktige i arbeidet med å synliggjøre verdiene i dette «Nordens Pompeii». Miljøbyen Gamle Oslos arkiv

 • Leif Gjerland
  Historieformidler

Restene etter den forlatte middelalderbyen Oslo ble begravet på 1600-tallet. Ikke på grunn av vulkansk utbrudd med lava og aske, men ut fra en kongelig ordre om overdekning. Hvordan kunne Norges første erklærte hovedstad bli forlatt og glemt?

Fordi middelalderbyen Oslo var et for lett angrepsmål, bestemte Christian IV at byen ikke skulle bygges opp igjen etter en bybrann i 1624. I stedet skulle det bygges en tryggere by ved festningen, der den hadde sine jorder. Som erstatningsmark for festningen ble så den gamle utbrente middelalderbyen overdekket med jord; by og land byttet plass!

Slik ble det gamle Oslo forlatt, begravet og glemt; all videre utvikling kom i den nye og mye tryggere byen Christiania. Middelalderbyen representerte dessuten både den nylig forlatte trosretning og dårlige havneforhold, og gled følgelig inn i en verdiløs og glemt utkantrolle.

I dagens veikryss ved Oslo ladegård lå en gang Middelalder-Oslos sentrale torg. Som en tydeliggjøring til 700-års jubileet kom et nytt torggulv på plass i helgen sammen med et stort veggmaleri av Oslo torg av kunstneren Karl-Fredrik Keller. Leif Gjerland

Utover på 1800-tallet fikk imidlertid dette historiesterke, men glemte området ny verdi. De gamle kongesagaene berettet om et stolt bysamfunn, men hvor var det? Rundt midten av hundreåret fant man de nedgravde ruinene etter datids-Norges to nest største kirker, St. Halvardskatedralen og Mariakirken. I kampen for å vinne tilbake Norges fulle frihet, ble disse og andre gjenoppdagede enkeltspor etter kongens styringsby i høymiddelalderens Norgesvelde viktige.Og der starter utgravingshistorien av det første Oslo, som av arkeologer fikk tilnavnet «Nordens Pompeii».

Enkeltutgravinger avslørte brokker, men arbeidet med å synliggjøre også helheten i dette gamle bysamfunnet kom først i våre dager med bl.a. rivning av Loenga bro og gjenskaping av middelalderbyens strandlinje med Vannspeilet til byjubileet i år 2000.

Mye gjenstår, men vi er på vei mot målet om en gang å kunne få gå i dette «Nordens Pompeii» og oppleve helheten i det enestående bysamfunnet i middelalderbyen Oslo, Norges hovedstad. Et tydeliggjørende skritt var å markere det tidligere sentrale torgstedet ved Ladegården.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  I dag er det St. Hallvardsdag: Dette er middelalderbyens 1000 år på fem minutter!

 2. OSLOBY

  Oslo før: Å legge trafikken i tunnel har gjort at vi kan oppleve middelalderbyen Oslo

 3. DEBATT

  Hvordan kan Oslo leve med en ulydig og lite lydhør holdning hos etater?

 4. OSLOBY

  Oslo før: Slaget om Oslo torg

 5. OSLOBY

  Oslo før: En ruinpark i 100 år

 6. OSLOBY

  Oslo før: Tre jubileer om fire år