Osloby

NAF: Mange vil selge dieselbilen nå

NAF er skuffet over at Oslo vil innføre dieselforbud for å bedre luftkvaliteten. - Vedtaket vil skape usikkerhet. Mange vil nå selge dieselbilen sin, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Byrådet har nå fått klart mandat fra bystyret til å jobbe for dieselforbud på de mest forurensede dager i Oslo. Hvis alt går etter planen, blir det forbud allerede fra kommende vinter. Håkon Mosvold Larsen

 • Wasim Riaz

— Vi er skuffet over politikerne som ikke har hørt på våre argumenter i denne saken. Vi mener et forbud mot dieselbiler på dager med størst forurensning vil ha veldig liten effekt sammenlignet med de enorme utfordringene dette vil skape for folk. Selv om forbudet ikke vil gjelde i mange dager, så vil det skape stor usikkerhet blant folk, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Onsdag vedtok bystyret i Oslo forbud mot dieselbiler på dager med akutt luftforurensning.

Halvparten har dieselbiler

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at 144.629 av 316. 568 personbiler i Akershus er dieselbiler (en andel på 45,6 %). I Oslo er 128.831 av 275.796 personbiler dieselbiler (46,7 %).

Ser man på nybilsalget i første kvartal i år, er dieselandelen i Oslo 34,6 prosent, mot 49,5 prosent i 2013. I Akershus gikk andelen i samme periode ned fra 52,6 til 39,7 prosent. Sagedal er ikke i tvil om at mange vil selge dieselbilen sin nå.

Strømdahl Monica

— Vi tror at mange vil legge ut dieselbilen sin til salg på grunn av vedtaket. Det kan også hende at enkelte ikke vil tørre å legge den ut for salg av fare for tap, sier SagedalHun sier at bedre innfartsparkering og tiltak for å lede tungtrafikken utenom sentrum vil ha større effekt enn forbud mot dieselbiler.

— Vi ønsker også å favorisere ladbare hybridbiler for å stimulere til økt vekst av disse bilene, sier Sagedal.

Gjelder ikke de nyeste bilene

Oslo kommune skal nå søke Statens vegvesen om lov til å forby dieselbiler. Oslos samferdselsbyråd Guri Melby (V) tror at det er mulig å få til i år. Hvis ikke kommunen får grønt signal, kan det bli innført høyere satser gjennom bomringen på de mest forurensede dagene. Dette kan kommunen gjøre uten å søke Statens vegvesen.

- I handlingsplan for lokal luftkvalitet vedtok bystyret å gå for dieselforbud som akuttiltak, i tillegg til flere andre langsiktige tiltak. Det er derfor ikke aktuelt å se på å øke takstene i bomringen på dager med høy luftforurensning i denne omgang. Dersom det viser seg at vi ikke får anledning til å innføre dieselforbud, må vi se nærmere på tiltak som å øketakstene på dager med høy luftforurensning, sier byråd Melby.

Risikerer 1500 kroner i bot

- Hvordan vil dere håndhevde forbudet og hvilken reaksjon vil førere som bryter forbudet risikerer?

— Bilister som ikke overholder bestemmelsene om dieselforbud på svært forurensede dager kan ilegges et gebyr på 1500 kroner hvis man kjører med dieselbil på kommunale veier. Det er Politiet og Statens Vegvesen som kan kontrollere biler og ilegge gebyr.

Vedtaket som ble fattet i bystyret sier samtidig at biler med Euro 6-teknologi ikke blir rammet av forbudet.

Tester gjennomført av Transportøkonomisk institutt viser at personbiler med Euro 6 har et klart lavere NO2-utslipp enn Euro 5. Ifølge NAF kom Euro 6 på markedet i september i fjor. Biler som er sertifisert etter dette tilfredsstiller de fastsatte kravene til Euro 6. Derfor er det svært få dieselbiler som vil slippe forbudet.

- Symbolpolitikk

Frps Carl I. Hagen la fra talerstolen i bystyret ikke skjul på at dette er symbolpolitikk da saken ble behandlet der.

— Ruter har ikke kapasitet til å frakte alle passasjerer hvis folk må parkere dieselbilen. Et slikt forbud kan heller ikke håndheves. Det er umulig å se på utsiden om en bil går på diesel eller bensin. Jeg synes dette er helt håpløst, sier Hagen.

 1. Les også

  Oslo får dieselforbud

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  - Vil dieselforbudet virke? Forsker: - Det gjenstår å se.

 2. OSLOBY

  Byrådet jobber med enda en ny avgift for diesel- og bensinkjøretøy

 3. OSLOBY

  Dieselforbud i Oslo fra tirsdag på grunn av høy luftforurensning

 4. OSLOBY

  Dieselforbud vil trolig bli erstattet med femdobling av prisene i bomringen

 5. OSLOBY

  Dette bør du vite om dieselforbudet

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Riktig å la forurenser betale i bomringen