Osloby

Vil gjøre det lettere å jage folk som sover ute

Politiet foreslår blant annet at det skal bli forbudt å sove i biler. – Meningsløst, sier Kirkens Bymisjon.

 • Jørgen Svarstad

De utenlandske tiggerne i Oslo sover i parker, i teltleire i skogen, under broer og i bilene sine.

Flere opplever at de ikke får sove i fred. Politiet vekker dem om natten og ber dem flytte på seg.

Nå vil Oslo politidistrikt at det skal bli lettere å jage folk som sover ute.

Etter dagens politivedtekter er camping og overnatting forbudt i offentlige parker, grøntarealer, friområder og i tettbygde strøk «eller lignende». Nå foreslår politiet å utvide forbudet til også gjelde «under broer eller andre konstruksjoner, i motorvogn, i telt, under presenning eller i provisoriske byggverk» (se faktaboks).

— Det blir i praksis forbudt å sove ute, mener Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, til Aftenposten.no.

- Politistat

Les også

Tigging kan bli forbudt i sentrum

Under denne broen sov Ovidiu og Anica Oprea i over syv måneder i fjor. Kommunen har bare overnattingstilbud for dem på de aller kaldeste nettene, når gradestokken passerer 10 minus. Jørgen Svarstad

Kirkens Bymisjon er også kritisk til forslaget.— Dette løser ingen ting for dem som sover ute. Da må det finnes andre overnattingstilbud, hvis ikke blir et forbud meningsløst. Jeg stiller meg spørrende til hva en ønsker med dette. Det høres ut som en måte å forby konsekvensen av sosial nød. At de blir ytterligere kriminalisert gjør det ikke enklere for dem, sier assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon Johannes Hegland.

Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk har lite til overs for fremgangsmåten.

— Det blir litt sånn politistat hvis jeg ikke får lov til å sove i bilen min. Det plager ingen om noen legger seg i en konstruksjon eller bil. Man går fra å være et mulig problem for andre, til å bli forhåndsdefinert som et problem, sier han.

Visepolitimester Roger Andresen begrunner forslaget med at dette «vil gi politiet et bedre rettslig grunnlag for å gripe inn overfor uønsket og sjenerende overnatting».

«Svakheten med dagens bestemmelse er at den ikke tydelig nok omfatter andre områder enn parker, grøntarealer og friområder. Politiets erfaring er at slike andre områder i svært stor grad benyttes til overnatting av utenlandske sesongmessige bostedsløse», skriver han i begrunnelsen.

Bjønnulv Evenrud, leder i Folk er folk, raser mot forslaget.

- Snikgjeninnfører løsgjengerloven

Bjønnulv Evenrud i Folk er folk. Kjersti Flugstad Eriksen

Han minner om at det, etter at løsgjengerloven ble opphevet, ikke lenger er ulovlig å sove på offentlig sted.— Politiets forslag viser med all mulig tydelighet at de hittil har jaget romfolk og andre boligløse i Oslo uten lovhjemmel.Forslaget er et forsøk på å snikgjeninnføre den skammelige løsgjengerloven og står derfor i motstrid med Stortingets uttrykkelige vilje. Kriminalisering av økonomisk nød er en øvrighetsmetode som vi i dag burde ha lagt bak oss, sier Evenrud og fortsetter:

— De forsøker å gjøre det, per definisjon, forbudt å være boligløs i Oslo. Stortinget har sagt at det ikke skal være slik lenger. Dette er en tilsynelatende sentral regelendring, og jeg tror ikke det er noen tvil om at den er rettet mot en bestemt gruppe. Jeg stiller spørsmål ved om dette kan være indirekte diskriminering, sier han.

Politiet: - Ikke noe nytt

Les også

Rom-folket i Oslo ikke klar for snøen

Men ifølge visepolitimester Roger Andresen er det ikke noe nytt i forslaget i forhold til det som allerede er nedfelt i andre lover.— Bakgrunnen er at det i politivedtektene skal bli klarere hva som ikke er tillatt, sier han.

— Det handler om eiendomsretten. Man kan ikke gjøre noe på annen manns eiendom uten grunneiers tillatelse, fortsetter han.

- Men hvis de ikke har noen alternativer til å sove ute?

Les også

Folk er folk-leder hetset

— Det er ikke politiets ansvar. Det vi foreslår er å klargjøre reglene politiet er satt til å håndheve, så får kommunen og staten ta seg av alternativene. Det har i Oslo vært en utfordring i vår, sommer og tidlig høst at folk har kommet hit uten et sted å bo. Det har fått store konsekvenser for lokalmiljøer. Det ligger folk over alt. Folk slipper ikke ut ungene på grunn av avføring og søppel. Derfor er kommunen og politiet enige om å tydeligere samle alt i en bestemmelse, sier Andresen. - Hvorfor skal det være forbudt å sove i biler?

— Hvis du ser hva man gjør utenfor bilene så skjønner du det. Det har vært og er delvis tilfelle i boligstrøk at man benytter plassen utenfor bilen til å gjøre det unevnelige, og at man okkuperer fortauet og gaten utenfor bilen, sier Andresen.

Det er bystyret som vedtar endringer i politivedtektene.

Flere personer sover under Vaterlands bru i Oslo juli i år. Anette Karlsen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  «Jeg slentret nedover Carl Johan, utså mig et offer, hilste, fikk et blidt smil og trakk av»

 2. OSLOBY

  - Inne, men likevel utenfor

 3. OSLOBY

  Sørkedalen – mitt eldorado

 4. OSLOBY

  «Hva Oslo er? MMM!»

 5. OSLOBY

  Her er skibokforfatternes markatips

 6. OSLOBY

  Oslos byrådsleder gleder seg over full stopp i E18-planleggingen