Osloby

Krise for Vålerenga Hockey – Nye Jordal Amfi blir ett år forsinket

Vålerenga Hockey må spille sine hjemmekamper på Furuset ett år lenger enn opprinnelig planlagt. Problemer med en bekk gjør at Jordal Amfi blir ett år forsinket.

Nedi dette hullet har utbyggerne fått overraskelser som gjør at åpningen av Nye Jordal Amfi blir utsatt med ett år. Hans O. Torgersen

 • Stein Erik Kirkebøen

Nye Jordal Amfi skulle stått klar til seriestart i ishockey høsten 2018. I dag sendte Kultur- og Idrettsbygg pressemelding om at den blir ett år forsinket.

 • Men når hallen står ferdig, så blir den veldig energieffektiv og klimavennlig.

Årsaken til forsinkelsen er at grunnarbeidene til Oslos nye hovedarena for ishockey er mer komplisert enn først antatt, heter det i pressemeldingen. Hvor det også står at prosjektet ikke blir dyrere enn planlagt: «Prosjektet jobber fremdeles innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt av bystyret».

Ingen kommentar fra Vålerenga

– Dette kan jeg foreløpig ikke kommentere, sier daglig leder i Vålerenga Hockey, Gunnar Thøgersen.

Han har foreløpig ikke noe å si, beskjeden kom fullstendig overraskende på klubben, selv om Aftenposten vet at det lenge har vært ymtet om at hallen kunne bli forsinket.

– Vi ble hasteinnkalt til et møte med kommunen klokken ti i dag. Jeg er ikke i det møtet, men der fikk de sikkert beskjeden som det er sendt ut pressemelding om. Nå må vi områ oss litt.

– Et nytt år på Furset?

– Foreløpig vet vi ikke, sier Thøgersen.

Bekken skaper problemer

– Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet over at det tar lengre tid å bygge hallen enn forventet, vi vet at mange gleder seg til ny hall står klar, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.

De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt. Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag. 

– Det er derfor nødvendig å sikre og forsterke kulverten. Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, forteller Eli Grimsby.

Kompliserte grunnforhold

I tillegg til de utfordringer Hovinbekkens beliggenhet har medført, har byggearbeidet også synliggjort mer kompliserte grunnforhold ved at det er påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter.

– Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget. Vårt fokus nå er å gjennomføre arbeidene slik at hallen kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme, sier Grimsby.

– Fulgt vanlige prosedyrer

Har dere gjort for dårlig planleggingsjobb i forkant av arbeidene?

– Nei, vi har fulgt vanlige prosedyrer og gjort alt «etter boken». Vi var klar over at grunnforholdene var vanskelige, og har derfor lagt inn en usikkerhetsbuffer i budsjettet. Men det var først da vi hadde revet den gamle hallen og begynte å grave vi ble klare over hvor krevende det var,

– Når ble det dere klar over hvor det bar?

– I mai gikk vi ut og sa at vi kom forsinket i gang med byggingen. Da lovet vi å komme med ny informasjon så raskt som mulig. Det er det vi nå gjør. Nå er vi blitt klare over at problemene vi har møtt i grunnen er så store at vi ikke klarer å ta inn den opprinnelige forsinkelsen, og at det blir ytterligere forsinkelser.

Kunne utsettelsen vært unngått med bedre forarbeider?

– Nei. Byggingen ville ta like lang tid som den nå gjør uansett selv om vi hadde kjent til grunnforholdene fra start. Forskjellen ville vært at vi da fra begynnelsen av hadde visst at det ville tatt så lang tid, sier Grimsby til Aftenposten. Hun beklager meldingen hun i dag gikk ut med.

– Jeg bor på østkanten selv, og vet hvor mye veldig mange lengter etter å få ferdigstilt denne hallen. Men når situasjonen er som den er, så må vi bare gå ut med den informasjonen vi har, sier hun.

Prøver å minimere ulempene for naboene

Arbeidene er nå godt i gang og det er full aktivitet på byggetomten der Oslos nye hovedarena for ishockey skal ligge.

Slik skal Nye Jordal Amfi se ut – når den en gang står ferdig. Oslo kommune

– Byggeplassen har beboere tett inntil seg, og for oss er det svært viktig å ivareta sikkerheten og kunne gjennomføre byggearbeidene på en trygg og god måte. Vi er opptatt av å ha en god dialog med naboene, og vil arbeide for å minimere ulempene i byggeperioden, sier Grimsby som skal ha et informasjonsmøte med naboene til uken.

Gode løsninger for brukerne

I dag spiller VIF Hockey Elite hjemmekampene sine i Furuset Forum og har treningsfasiliteter i Ungdomshallen på Jordal. VIF Hockey Bredde trener og spiller kamper i Ungdomshallen samt i den midlertidige ishallen som er oppført på Jordal. Også VIF Trolls og øvrige brukere av idrettsanleggene på Jordal blir berørt av forsinkelsen.

– Etter at vi nå har mottatt informasjon om forsinkelsen, vil vi gå i dialog med brukerne for å finne gode, midlertidige løsninger og så langt som mulig minimere ulempene i den utvidede byggeperioden, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Les mer om

 1. Ishockey
 2. Oslo

Relevante artikler

 1. SPORT

  Nye Jordal Amfi blir ett år forsinket

 2. OSLOBY

  2017: Oslos største byggegrop. 2018: Internasjonalt klimafyrtårn.

 3. OSLOBY

  Budsjettsprekk på 141 mill., inntil to år forsinket og for liten for landslagsspill

 4. OSLOBY

  Først sprakk budsjettet – nå sprekker nabobygningene

 5. OSLOBY

  – Lurer på hvordan vi skal overleve

 6. SPORT

  Prestisjeprosjektet har gått lenge på overtid. Nå nærmer det seg endelig slutten.