Osloby

Fikk redusert straff for angrepet på Karoli-familien

24-åringen som initierte overfallet på René «Roma» Karoli og hans sønn får straffen sin redusert fra syv til fem og et halvt års fengsel.

Politiet møtte et svært blodig åsted da de kom til Torshov bingo 1. april 2013. Der hadde fem personer gått til angrep på René «Roma» Karoli og hans sønn. Nå har Borgarting lagmannsrett avgjort ankesaken, og redusert straffen for en av de tiltalte. Foto: Helge Mikalsen

 • Lene Li Dragland

Det brutale angrepet skjedde i et bingolokale på Torshov 2. påskedag våren 2013. Skadene ble omfattende, og førte til lengre sykehusopphold på Ullevål for begge ofrene.

Brekkjern, machete, øks og kniv ble benyttet, men det var en rekke knivstikk som kunne gjort angrepet fatalt. René Karoli måtte blant annet fjerne milten. Sønnen hans fikk mindre skader enn faren, men også skadene hans var svært alvorlige.

Fire av de fem tiltalte, som alle tilhører Josef-familien, erkjente før rettsaken vold mot begge ofrene, men nektet for å ha forsøkt å drepe dem under angrepet. I fjor sommer ble samtlige dømt. To av dem fikk fengsel på hele syv år.

Ny dom

Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet anken mot en 21-åring og en 24-åring som ble dømt til syv års fengsel i Oslo tingrett.

24-åringen får redusert straffen sin med halvannet år, mens anken får ingen konsekvenser for 21-åringen. Han må fremdeles sone i syv år.

Lagmannsretten har nemlig kommet frem til at 24-åringen ikke kan dømmes for drapsforsøk, men for legemsbeskadigelse. Derfor er lengden på straffen satt ned.

I dommen som ble avsagt tidligere denne uken heter det blant annet at «Lagmannsretten finner at legemsbeskadigelsen begått mot NN (Karolis sønn) tilsier en straff av fengsel i fire år og et halvt år når det ses hen til XX' sentrale rolle og hans tidligere voldsdommer».

Brukte kniv

Den yngste av gjerningspersonene fikk ikke gehør i ankesaken. Retten legger vekt på at «tiltaltes gjentatte knivstikk mot Rene Karoli og NN, meget lett kunne fått en dødelig utgang. De fornærmede har slik sett kommet heldig fra det».

Siden han tilsto de faktiske forholdene, har han allerede fått en strafferabatt på 25 prosent. Dermed står dommen på syv år fast.

Begge de domfelte har sittet i varetekt siden de ble pågrepet i 2013, og får perioden i varetekt fratrukket ved soning.

 1. Les også

  Trusler i og utenfor rettssalen

 2. Les også

  Fem tiltalt for drapsforsøk på Karoli og sønnen

 3. Les også

  Bingo-angrepet: Krever flere års fengsel for alle sammen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  17-åring dømt for ran og voldtekt - må sone i to og et halvt år

 2. OSLOBY

  To menn dømt for knivangrep på imam i Oslo

 3. NORGE

  Seks dømt til fengsel i ankesak etter macheteangrep på Ensjø Bingo

 4. NORGE

  18-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

 5. NORGE

  33-åring dømt til ni og et halvt års fengsel for knivdrap i 2002

 6. OSLOBY

  Mann dømt til 19 års fengsel for knivdrap ved bussholdeplass på Trosterud