Osloby

Dragkamp om Lambda til siste slutt

Politikerne er endelig enige, men Riksantikvaren kan fortsatt skape trøbbel for Lambda.

Siste ord i Bjørvika-debatten er ikke sagt. Fire planer, inkludert nytt forslag til planprogram for Lambda, er nå på høring, og Riksantikvaren er ikke fornøyd med hvordan det ser ut til å bli.

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Du trodde kanskje at Lambda nå skulle få reise seg i fred sammen med resten av nye Bjørvika?

Det har gått noen måneder siden byrådspartiene og SV presenterte en avtale som sikrer flertall for Lambda i Bjørvika. Kompromisset fikk skryt for å sette strek etter årevis med politisk vingling. Men nye Bjørvika er fortsatt ikke i mål. Riksantikvaren ruster igjen til kamp for å hindre at sikten mellom Middelalderparken og fjorden blokkeres.

Gammel avtale skaper trøbbel

Enkelte Lambda-tilhengere vil kanskje kjenne seg igjen og sukke litt oppgitt når de leser at Riksantikvaren er tilbake på banen. For andre kan det være greit med et tilbakeblikk for å friske opp minnene om en gammel avtale (se faktaboks til høyre).

Les også

Nytt nasjonalmuseum vedtatt

Riksantikvaren sa i forrige runde ja til Lambda, i bytte mot færre boliger og en dobbelt så stor åpning mot Middelalderparken i den såkalte Kongsbakkeallmenningen. Problemet nå er at byrådet rev den gamle forliksavtalen i stykker da Lambda ble vraket i 2011.Og de andre Bjørvika-planene har siden gått sin gang. Den store åpningen Riksantikvaren hadde sikret seg, er blitt til kun noen meter ekstra.

Derfor vurderer Riksantikvaren nå å fremme innsigelse mot Kongsbakken og Bispevika sør, bekrefter riksantikvar Jørn Holme.

Han er foreløpig forsiktig med å uttale seg om Lambda. Men i en uttalelse til Plan— og bygningsetaten fra slutten av juni dras den gamle avtalen opp. Og her kommer det også tydelig frem at Riksantikvaren kan styre sin begeistring for det nye Munch-museet, som vil «fylle opp en av Oslos sentrale viker på en uheldig måte», «medføre et visuelt skille mellom øst og vest i Bjørvika» og «blokkere utsynet mot Ekebergåsen fra deler av byen».

Ingen aktuell problemstilling

Riksantikvaren skriver også at de finner det «sterkt beklagelig» at byrådet ikke forholder seg til avtalen fra 2011.

— Vi hadde et bindende forlik som innebar at Lambdas blokkerende virkning skal tas igjen med en større Kongsbakkeåpning som kompenserende tiltak. For oss er helheten i Bjørvika avgjørende, ikke splittevis og delt, slik kommunen legger opp til ved å dele området opp i mindre detaljreguleringer, kommenterer Holme.

Foreløpig er det kun forslag til såkalt planprogram for nytt Munch-museum som er på høring. Selve planen kommer på høring i høst. Hva Riksantikvaren gjør da, er fortsatt uvisst.

— Nå er det ikke sånn at vi truer med å reise innsigelse til reguleringsplanen som angår Lambda.

- Men hvis dere ikke får gjennomslag når det gjelder de to andre planene, vil dere da godta Lambda?

— Det er ikke en aktuell problemstilling. Det er helheten i Bjørvika som en viktig historisk bydel vi er opptatt av, og vi vil i første runde arbeide for gode løsninger for Kongsbakken, sier Holme.

Byrådet frykter ikke innsigelse

I september skal Riksantikvaren og byrådet igjen sette seg ned for å snakke sammen om Bjørvika. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) mener å ha gjort det helt klart at den gamle avtalen røk da Lambda ble vraket av bystyret i desember 2011.

- Den gang var to andre saker tatt inn i dette, men da Lambda falt så falt også avtalen. Vi måtte gå videre med de to andre sakene.

Fredriksen er også helt uenig i Riksantikvarens vurdering av Lambda. Han vil at bygget skal være et landemerke, ikke noe man gjemmer bort, men understreker at museet ikke vil blokkere for de historiske siktlinjene i Bjørvika.

- Frykter du innsigelse?

— Nei, jeg tror ikke det er stor sannsynlighet for at en slik innsigelse vil få medhold.

En innsigelse betyr at saken sendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Det vil uansett forsinke saken, og den kan også bli stanset av statsråden.

Må ta hensyn til Operaen

Siden forrige gang Lambda var på høring, har Operaen blitt fredet. Plan- og bygningsetaten påpeker at saken må utredes i lys av dette. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) frykter imidlertid ikke at Opera-fredningen vil skape Lambda-trøbbel.

— Nei, jeg kan ikke se noe i fredningsbestemmelsene til Operaen som skulle komme i veien for Lambda. Prosjektet er tilpasset Operaen og dens spesielle posisjon og det er ingenting i bestemmelsene som tyder på at det skal bli noe problem, sier Fredriksen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Dropper gondolbane til Ekeberg for å få en enklere Munch-prosess

 2. OSLOBY

  - En stor dag for Fjordbyen

 3. OSLOBY

  Slik kan Kongsbakkeallmenningen bli

 4. OSLOBY

  Skråsikker på at Lambda er sikret

 5. OSLOBY

  Turistbussene får ikke plass ved det nye Munch-museet

 6. OSLOBY

  Prislapp for å skrote Lambda: 1 milliard kroner