Osloby

Boligbygg kjøpte gården for 140 millioner. La plan for å skjule det for Oslo-politikerne.

Boligbygg fryktet at kjøp av en leiegård for 140 millioner kroner ikke skulle gå gjennom i bystyret. Derfor hadde de klargjort «alternative avtaler» så kjøpet kunne holdes unna Oslos folkevalgte.

  • Sigurd Bjørnestad
  • Christian Sørgjerd
  • Marita E. Valvik
  • Stein Bjørge
  • Hanne Christiansen

Deloitte la tirsdag formiddag frem sin rapport etter å ha gransket de store leilighetskjøpene i det kommunale foretak Boligbygg Oslo KF.

Granskerne gjennomgår i rapporten alle handlene i årene 2015–2017. Noen av dem er detaljert omtalt.

Les hele saken med abonnement