Osloby

Barna blir kastet ut - byrådet kan ikke gjøre noe

Damvokteren friluftsbarnehage stenger, og alle barna må slutte. Eierne vil åpne en ny barnehage med andre barn.

I Damvokteren har det gått i underkant av 30 barn. Mandag morgen skal Iver (5) og Tori (3) begynne i Kværnerdalen barnehage, som er ti ganger så stor. Det skjer mot ønsket til foreldrene Anders Aunbu og Janne Lindgren. Christian Sørgjerd

 • Christian Sørgjerd
  journalist

Mandag begynner Iver (5) i ny barnehage. Heldigvis forstår han lite av konflikten de siste månedene. For barnehagebyttet skjer mot foreldrenes ønske.

— Det er rart at kommunen bare ser på en barnehageplass som en vare. Så lenge en plass er levert, har de oppfylt sin del, sier far Anders Aunbu.

Også eldstesønnen, som i dag går i 3. klasse, gikk der. Barnehagen på Kampen drives av Friluftsbarnehagene AS, som leier det gamle murhuset av kommunen.

I sommer varslet firmaet at portene stenger 1. september.

Under ligger en konflikt med ansatte og flere foreldre på den ene siden, eierne på den andre. Konflikten toppet seg da foreldre sendte en bekymringsmelding til bydelen.

— Vi varslet om forhold, og det direkte resultatet er at plassene sies opp. Det sender et tydelig signal til andre foreldre om hva som kan skje hvis de sier ifra. Vi ba kommunen om hjelp, men fikk en kald skulder i retur, sier Janne Lindgren, mor til Tori (3).

De to foreldrene advarer mot at dette kan skape presedens for andre private barnehager.

— Vi forstår ikke hvorfor mistilliten som er oppstått, skal gå utover barna våre, sier Lindgren.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) avviser at det er grunn til bekymring for at dette kan skje andre steder.

— Det en sterk overdrivelse. Ca. 60 prosent av barnehagene i Oslo er private, og har vært det i lang tid. Jeg kan ikke se at vi har hatt mange eksempler på en situasjon som denne, sier byrådslederen.

Starter snart opp på nytt

Eierne viser til at deler av barnehagen må rehabiliteres nå. Blant annet er ikke rømningsveien fra underetasjen godkjent. Samtidig innrømmer de at konflikten er sentral.

«Når enkelte av våre kunder uttrykker sterk mistillit til vår måte å drive virksomhet på, er det naturlig at man som eier av virksomheten må vurdere grunnlaget for videre drift», skriver de på sine nettsider.

Etter flere oppslag i mediene og etter at flere politikere engasjerte seg, garanterte styreleder Trond Bastiansen at de som ønsket det, skulle få plass når barnehagen nyåpner i løpet av høsten.

- Barn av dagens foreldre og dagens ansatte får fortrinnsrett der, sa Bastiansen i Aftenposten for tre uker siden.

Trond Bastiansen Wasim Riaz

Styrelederen godkjente selv sitatet før detble publisert. Nå går han tilbake på det og sier han aldri har lovet dette. Han mener også at det uansett ikke vil være lovlig siden barnehagens vedtekter ikke sier noe om det.

— Når det gjelder fortrinnsretten,var dette noe vi ble bedt om å se påavbydelenda deba oss vurdere en rask oppstart, eventuelt kontinuerlig drift. Vi var da avhengige av alternative lokaler, sier han.

- Dere omtaler foreldrene som kunder. Men har dere ikke et ansvar utover dette?

— Vier selvfølgelig bevisst på at vi driver barnehage med den store forpliktelsen og ansvaret som ligger i å ta vare på andres barn. Foreldrene uttrykkerpå sin sidemistillit på vår måte å drive vår virksomhet på og beskylder oss gjentatte ganger for systematiske brudd på både barnehagelov og arbeidsmiljølov. Når foreldrene viser enslik innstilling til dem som har det øverste juridiske ansvaret for deres barn når de er i barnehagen, synes vi det ermegetparadoksalt atde samme personerfortsatt ønsker fortrinnsrett, svarer Bastiansen.

Friluftsbarnehagene AS eies av Grete Randi Vasrud, som er Bastiansens kone. Hun er også daglig leder.

- Alle får plass andre steder

Byrådet har fått barnehagens leiekontrakt vurdert av Kommuneadvokaten. Så lenge firmaet ikke avslutter driften permanent, er det ikke grunnlag for å si den opp, forklarer byrådssekretær Morten Bakke (H). Han svarer for byrådet i skolebyråd Anniken Hauglies sykefravær.

- Hva vil dere gjøre for å prøve å finne en løsning?

— Oslo kommune, ved bydelen, har garantert alle barna ny plass i en annen barnehage i bydelen, sier Bakke.

- Hva tenker dere om at firmaet går tilbake på løftet om at dagens barns skal få fortrinnsrett?

— Jeg syns det er synd at barna ikke får fortsette i samlet flokk i en barnehage foreldrene lenge var svært fornøyde med, og jeg ønsker gode, stabile barnehageplasser for alle barnehagebarna i Oslo kommune. Jeg vet at bydelen så langt det lar seg gjøre, prøver å finne en samlet løsning for barna, sier Bakke.

Løsningen han viser til, er at foreldrene har fått tilbud om plass i Kværnerdalen barnehage, et godt stykke fra Kampen.

- Hva vil dere gjøre for å styrke rettighetene til foreldres med barn i private barnehager?

— Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får dette. Ved avvikling av private plasser er kommunen ansvarlig for å oppfylle den lovfestede retten til plass, svarer Bakke.

 1. Les også

  Marianne Borgen: - Dette viser risikoen med private barnehager

 2. Les også

  På Grorud fikk de fart på passive barnehagebarn

 3. Les også

  Har Oslo det dårligste barnehagetilbudet av storbyene?

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Barnehagesmell utfordrer det rødgrønne samarbeidet

 2. OSLOBY

  Kommunen krevde barnehage i dette boligprosjektet, men nekter å støtte selskapet som skal drifte den

 3. OSLOBY

  Bruker fem millioner på å finne barn som ikke går i barnehagen

 4. OSLOBY

  Rødt vil ikke støtte byrådet hvis kommersielle får barnehage-ja

 5. OSLOBY

  Hun var redd for å sende sine egne barn i barnehagen. Nå hjelper hun andre innvandrermødre med barnehageplass.

 6. OSLOBY

  Her lærer barna å bli selvstendige