Osloby

Storokrysset blir likevel tilrettelagt for syklister

Etter press fra Oslo kommune er planarbeidet for Storokrysset stoppet for å gi plass til syklistene. Dette kan bety sykkelvei i Grefsenveien og at bilistene får et felt mindre gjennom Storokrysset.

I den opprinnelige planen til Statens vegvesen er det ikke lagt til rette for sykling i Storokrysset. Nå kommer det nye planer med en sykkelløsning. Dette kan ta opp til et par år. Statens vegvesen

 • Wasim Riaz

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedreGå inn på vårt digitale kartog fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel. Følg sykkelpatruljen på Facebook HER!


Flere år med planlegging av nytt kryss med rundkjøring over Ring 3 på Storo er nå satt på vent. Mange reagerte nemlig på den dårlige sykkelløsningen gjennom krysset da planen ble sendt ut på høring i fjor høst.I de opprinnelige planene var det ikke lagt inn løsning for syklister på nedsiden av Storokrysset. Det var heller ikke lagt inn eget sykkelfelt i den planlagte rundkjøringen.

Nå har Oslo kommune overtalt Statens vegvesen til å vente med planene til en helhetlig løsning for sykkelvei i Grefsenveien er klar.

— Vi vil ha høyere prioritering for syklister i nye veiprosjekter. Vi opplever at syklistene kommer langt nede når det gjelder fremkommelighet. Mange har kritisert sykkelveiløsningen på Storo i høringsrunden. Den blir oppfattet som gårsdagens løsning. Derfor har vi bedt om ny løsning, sier samferdselsbyråd Guri Melby (V).

Nye trikkeskinner i Grefsenveien

Sporveien planlegger utskifting av trikkeskinnene i Grefsenveien på begge sider av Storokrysset. Byråd Melby sier at det er sannsynlig at Grefsenveien får egen sykkelvei i forbindelse med dette. Derfor er det naturlig med en bedre løsning gjennom Storokrysset.

— Vi jobber med revidering av hele sykkelveinettet. Grefsenveien har kommet opp som en mulig ny trase. Derfor trenger vi en bedre løsning også i krysset, sier Melby.

- Hva synes du om at dette kan forsinke Storokrysset i et par år?

- Vi må alltid gjøre en vurdering. Her snakker vi om en stor og kostbar løsning som vil vare i mange år fremover. Derfor må vi ha en god løsning for fremtiden, svarer byråden.

Kan bli nødt til å ofre bilfelt

— Vi hadde utarbeidet et konsept med tanke på et godt kollektivknutepunkt på Storo med god fremkommelighet for kollektivtrafikken. Grunnen til at vi ikke har lagt til rette for en høystandard sykkelløsning gjennom Storokrysset, er at Grefsenveien ikke er en del av dagens plan for hovedsykkelveinettet i Oslo. Nå som kommunen jobber med planer for sykkelløsning i Grefsensveien, er det naturlig å se på sykkelløsninger for Storo som er i samsvar med løsningen i Grefsenveien, sier Ingun Risnes, prosjektleder i Statens vegvesen Oslo.

Hun peker på at det er flere aktuelle løsninger som skal gi bedre plass til syklistene. En av løsningene kan være å frata bilistene ett kjørefelt.

— Det vil ha konsekvenser for trafikkavviklingen, spesielt på det kommunale veinettet, men er mulig dersom fremkommelighet for bil prioriteres ned til fordel for sykkel, påpeker Risnes.

Egen sykkelbro

Å utvide broen over T-banen og Gjøvikbanen eller lage egen bro for syklister er også aktuelle løsninger.

- Det er ikke noe poeng å fremme planforslaget for Storokrysset til politisk behandling før nye sykkelløsninger er avklart. Og det er naturlig at Oslo kommune nå tar hovedansvaret for videre fremdrift av planen siden Grefsenveien blir en del av planen, sier Risnes.

 1. Les også

  Fortsatt sykkelkrøll i nye Storokrysset

 2. Les også

  Er dette Oslos dårligste gate?

 3. Les også

  Syklistene skal få enda litt mer grønt

Slik ser det ut i Storokrysset i dag. Og slik kan det bli seende ut i noen år til. Rolf Øhman

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  10.000 biler må finne andre veier i halvannet år når Grefsenveien skal bli slik

 2. OSLOBY

  Her skal det graves i nesten halvannet år. Regner med lange køer.

 3. OSLOBY

  Lover sykkelsatsing til 13,5 milliarder. En stor del av regningen betales av bilistene.

 4. OSLOBY

  Det ser kanskje ikke sånn ut, men her er det faktisk syklistene som har vikeplikt

 5. OSLOBY

  Byråden vil lytte til rasende Bygdøy-beboere

 6. OSLOBY

  Disse sentrumsgatene får sykkelfelt i 2019