Osloby

I over fire år har narkomane holdt til på bussholdeplassen i Oslo sentrum. Nå vil politikerne gi dem et eget fristed.

Flertallet i bystyret jobber med et forslag om å flytte de rusavhengige fra Brugata til et skjermet fristed med lettere tilgang til hjelp.

Narkomane Mona og Arne er begge lei av å være kasteballer for politikere. Mona har med seg hunden Kasper på sin tur til Brugata. Stein Bjørge

 • Wasim Riaz

– Plata har vært det beste stedet for oss. Det var ganske skjermet. Og så var det enkelt å kjøpe stoff der, sier Arne (54) som har brukt narkotika i nesten 30 år.

– Jeg synes ikke det var greit at det første turistene skulle se, var junkier som oss, sier Mona (48) som har vært til og fra miljøet i 15 år.

I flere år holdt de narkomane til på Christian Frederiks plass, rett på utsiden av Oslo S. Plassen var da kjent som Plata. Etter en aksjon på Plata i 2011 ble rusmiljøet splittet. Høsten 2014 kunne Aftenposten fortelle at Brugata var blitt den nye Plata.

Rusavhengige Mona med hunden Kasper kan godt flytte ut av sentrum. Torshovdalen er det eneste alternativet hun ser. Stein J Bjørge

Jobber for nytt sted

Nå kan Arne og Mona igjen bli nødt til å flytte. Denne gang etter et vedtak i bystyret.

Politikere fra Arbeiderpartiet, MDG, Frp, SV og Venstre jobber med et forslag om å flytte de rusavhengige til et skjermet fristed med lettere tilgang til hjelp. Forslaget ble først omtalt i Vårt Oslo.

De fem partiene, som har flertall i bystyret, har laget et forslag som først skal behandles i deres bystyregrupper. Deretter blir det sendt bystyret.

– Vi ser utfordringer med flere åpne miljøer akkurat nå. Brugata er et av disse stedene. Også Urtegata og Skippergata er eksempler på dette. Nå ser vi på hva som kan være gode løsninger, sier Mari Morken (Ap).

Et forslag som er blitt diskutert, er Elgsletta langs Akerselva, ikke så langt fra Hausmanns gate. Siden Elgsletta ligger rett ved siden av et par skoler, blir ikke dette aktuelt.

Politikerne vil ikke komme med flere navn på konkrete plasser. Det blir opp til byrådet å avgjøre dette.


Tidslinjen og kartet under viser hvor i Oslo de narkomane har holdt til fra 1970 til i dag.

Anne Gjertsen

Modell fra Danmark

Oslo-politikerne viser til Nåleparken i Aarhus i Danmark som eksempel. Parken er et skjermet sted hvor narkomane både kan få hjelp og bruke stoff.

Aina Stenersen (Frp) ønsker å flytte de rusavhengige bort fra Brugata. Sturlason

– Hvis vi jager denne gruppen, vil den bare flytte til et annet sted. Derfor må det være et sted med hjelpetiltak. Det kan for eksempel være jevnlige besøk av sosionom, sykepleiere og feltpleie. Målet er å hjelpe disse personene ut av miljøet og sluse dem inn i hjelpeapparatet, sier Aina Stenersen (Frp).

Hun mener et værested for de rusavhengige bør være sentrumsnært, siden mange hjelpetiltak ligger i sentrumsnære områder.

Eivind Trædal (MDG) sier at partiet er positive til forslaget om å flytte de rusavhengige bort fra Brugata, men avventer nå konklusjonen fra de andre partiene. Cornelius Poppe, NTB scanpix

Eivind Trædal (MDG) er opptatt av at et slikt sted ikke ligger rett i nærheten av skoler og barnehager.

– Vi har lenge vært positive til dette forslaget. Nå avventer vi konklusjonen fra de andre partiene. Vi må finne en bedre løsning for de rusavhengige. Om bystyreflertallet går inn for dette, er det viktig å finne en plassering som ikke øker belastningen i allerede utsatte områder, som Grønland.

Høyre på gli

Høyre har inntil nylig vært negative til å opprette et legalt åpent rusmiljø, men nå skal også Høyre vurdere forslaget, etter at partiet valgte å støtte avkriminalisering av bruk blant rusavhengige.

James Stove Lorentzen er leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret i Oslo. Sturlason

– Nå har vi større fokus på helsebiten og mindre på jus. Det er heller ikke bra å ha et åpent rusmiljø i Brugata, sier James Stove Lorentzen (H), leder i helse- og sosialkomiteen.

Han skal nå diskutere forslaget i bystyregruppen.

– Det at de flytter på seg, er ingen løsning. Vi trenger en permanent løsning.

– Er ikke en trussel

Nestleder i komiteen, Erik Lunde (KrF), sier at partiet ikke har hatt noen diskusjon om forslaget ennå.

– Men i likhet med andre partier vil vi legge til rette for at rusavhengige får et verdig liv. Situasjonen i Brugata er ikke bra.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud sier at partiet alltid sier ja til å hjelpe de som har det vanskelig.

– Jeg tror likevel ikke at man skal se på de rusavhengige som en trussel som må gjemmes bort. Vi kan ikke flytte på dem hele tiden, men hjelpe dem med tiltak.

– Torshovdalen kan være et fint sted

For noen uker siden ble bussholdeplassen i Brugata stengt i forbindelse med rehabilitering av Storgata. Dermed slipper de rusavhengige å dele holdeplassen med passasjerer.

Mens Aftenposten snakker med Arne og Mona, foregår det åpenlyst kjøp og salg av narkotika en halv meter bak busskuret.

Arne synes ikke Brugata egner seg som tilholdssted for rusavhengige, men føler at han ikke har noe valg.

Også Arne ser på Torshovdalen som eneste aktuelle værested utenfor sentrum. Stein Bjørge

– Et sted må jo vi være. Nå er det her de fleste av oss er. Dermed kan man lett kjøpe stoff. Men jeg er ikke her mer enn nødvendig.

– Torshovdalen kan være et fint sted for oss utenfor sentrum. Det er et skjermet sted med god kollektivdekning, sier Mona.

Les mer om

 1. Bystyret
 2. Rehabilitering
 3. Narkotika
 4. Akerselva

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: De narkomanes vandring bør ta slutt

 2. LEDER

  Aftenposten mener | Frisone kan trekke flere unge til rusmiljøet

 3. OSLOBY

  Oslo utreder friområde for rusmiljøet

 4. OSLOBY

  Frelsesarmeen mener «fristed» for Oslos rusmisbrukere er en dårlig idé

 5. OSLOBY

  Helsebyråden om fristed for rusmisbrukere: – Overilt og dumsnilt

 6. OSLOBY

  Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder