Youngstorget 1910: Dette var kristianiafolks selvsagte sted å kjøpe inn juletre og fuglenek som gårdshester hadde brakt inn samme morgenen. Dette var bondens marked: Her på Youngstorget ble gårdsprodukter fra omliggende gårder omsatt. Det offisielle navnet var lenge «Nytorvet», et navn det fikk da det ble opprettet i 1850. Da var Stortorvet blitt for lite i den stadig voksende hovedstad Christiania, og det nye torget ble rett og slett «Det nye torvet». Da det nærmet seg 100-årsjubileet i 1950, fant man ut at navnet ikke lenger passet til en hundreåring. Derfor ble det offisielt omdøpt til det folk flest allerede kalte det: Youngstorget.
Anders B. Wilse / Oslo museum
Tiedemanns Tobaksfabrik 1972: I en tid da hester var nostalgi, og tobakksreklame fortsatt var lov, ble nostalgien trillet frem når Tiedemanns tobakksfabrikk skulle arrangere årets juletrefest for ansattes barn. Da vakte det stor jubel når en restaurert frakteekvipasje fra 1926 forspent med hester ble kjørt frem med julenisser som kusker. Tobakksfabrikken hadde startet på 1730-tallet som «Jens Jacobsens tobakksfabrikk», som ble solgt til Johan Ludvig Tiedemann i 1833 « … med ni tobakkspresser og alle andre til Tobaksspinderiet hørende apparater». Etter 2. verdenskrig flyttet fabrikken til Ensjø. I 2008 ble den lagt ned, som landets siste tobakksfabrikk. Det gamle fabrikkområdet ble deretter brukt til boliger.
Leif Ørnelund / Oslo Museum
Maridalen 1980: Kombinasjonen av kanefart, hester, fakler og snø er en nostalgisk vinner uansett hvor moderne verden for øvrig er blitt. Og idyllen er bortimot fullkommen når ferden i tillegg går i Maridalen med byens lys som kulisse. I dagens opphetede diskusjon om Maridalsveiens rolle som bilvei kontra sykkelbane, taper hestene fort kampen om plassen. Da er den gamle turveien litt lenger oppe i dalsiden fortsatt perfekt for ekte hestekrefter med dombjeller klingende i halvmørket.
Ukjent fotograf / Oslo museum