Osloby

Dette kan skape problemer for 50.000 reisende i seks år – Bane Nor sier nei til bussterminal over Oslo S

Ruter ønsker å bygge ny bussterminal over Oslo S. Bane Nor mener dette vil skape store problemer for de reisende i flere år i byggeperioden er imot prosjektet.

Hvis planene for en ny Oslo S med bussterminal over sporområdene blir realisert, vil det skape store problemer for de reisende i flere år. Tegningen viser den ene av flere mulige løsninger som arbeides med. Flere av høyhusene i tegningen er for tiden til behandling hos Plan- og bygningsetaten, men finnes ikke i dag. Illustrasjon: MAD arkitekter

 • Wasim Riaz

I flere år har man diskutert forskjellige løsninger for ny bussterminal ved eller over Oslo S. Før jul landet Ruter på et alternativ som Plan- og bygningsetaten (PBE) støtter.

Den nye bussterminalen foreslås plassert over dagens sporområde. Slik kan den kobles mer direkte på de store veiene inn til området, slik at busstrafikk forsvinner gateplan.

Forslaget vil legge tilrette for det dobbelte antall reisende på sikt.

 • LES OGSÅ: Den største utbyggeren har lært noe viktig. Nå blir det ny kurs i resten av Bjørvika

Bane Nor advarer

Men fredag kom Bane Nor, som eier og driver Oslo S, med en kraftig advarsel mot planene. Bane Nor har kommet med sin høringsuttalelse til prosjektet, og de varsler at de vil fremme innsigelse til deler av Ruters planforslag fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden.

Oslo S har over 1000 togavganger på hverdager og er navet i persontrafikken til hele landet.

– Utbyggingen vil berøre anslagsvis 50.000 reisende på enkelte hverdager i en periode på mellom tre og seks år, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Infrastrukturdivisjonen i Bane Nor i en pressemelding.

I tillegg vil det bli nødvendig med perioder hvor togtrafikken stanses helt.

– Ikke behov for ny terminal

– Vi mener at det videre arbeidet bør ta utgangspunkt i de omforente planene som ligger til grunn i konsekvensutredningen om «Oslo-navet». Her legges det opp til å redusere busstrafikken inn og ut av sentrum. På bakgrunn av dette mener vi at det ikke er behov for å bygge ny bussterminal over Oslo S, sier Aarnes.

«Oslo-Navet» var en stor, felles utredning gjort av Veivesenet, Bane Nor og Ruter, som ble lagt frem i 2015. Mange av forslagene i den ligger til grunn for de store samferdselsprosjektene som er satt i gang de siste årene eller som skal bli satt i gang. Den tar blant annet for seg den kommende Fornebu-banen og den nye T-banetunnelen som skal bygges i Oslo sentrum.

Bane Nor minner om at utredningen gir klare føringer om at antall regionbusser inn og ut av Oslo sentrum skal reduseres - ved å satse på knutepunkter mellom buss og skinnegående transport på Lysaker/Skøyen og Helsfyr/Bryn.

– Hindrer ny jernbanetunnel

Bane Nor mener at ny bussterminal over sporene også vil få konsekvenser for bygging av nytt dobbeltspor i tunnel under Oslo mellom Oslo S og Lysaker. Busslokket over Oslo S vil medføre at mange søyler og vegger må bygges mellom alle sporene og plattformene på stasjonen.

– Dette vil vesentlig komplisere og fordyre gjennomføring av nytt dobbeltspor Oslo S-Lysaker, som er prioritert i Nasjonal transportplan, hevder Aarnes.

Oslo ikke enig kritikken

Bane Nor har flere ganger tidligere signalisert at de er svært negative til terminalplanene. Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, mente likevel at dette var en god løsning.

– Ny bussterminal vil være en effektiv brikke for å gjøre kollektivtransporttilbudet i hovedstaden mer robust. Planforslaget vil også ruste Oslo S og byen bedre for avvikssituasjoner, og ikke minst for usikkerhet for når og om de ulike prosjektene i KVU Oslo-Navet blir gjennomført. I fremtiden blir terminaltorget også en viktig portal og møteplass for reisende til Oslo som hovedstad, sa hun til Aftenposten rett før jul.

Selv hvis bystyret i Oslo skulle vedta en reguleringsplan som åpner for ny terminal, vil spørsmålet likevel ende på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) bord, siden han er øverste myndighet for Bane Nor, som er grunneier.

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Tog
 3. Samferdsel
 4. Ruter
 5. Bane NOR

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Slik vil de bygge nye Oslo S

 2. OSLOBY

  Den siste bilbroen midt i Oslo kan bli revet

 3. NORGE

  Maxbo pålegges 88 p-plasser – for sykkel

 4. DEBATT

  Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva | Per Østvold og Are Eriksen

 5. OSLOBY

  Full krangel på Frogner om hus med plass til 600 biler

 6. OSLOBY

  Byrådet dropper å legge E18 under bakken