Osloby

Skroter kjøpesenterplaner på Økern – vil lage handlegater og torg i stedet

Etter 12 års planlegging av kjøpesenter på Økern, vil utbyggerne nå lage handlegater og torg i stedet.

I 2007 utlyste Økernsenterets eiere, Steen & Strøm og Storebrand, en arkitektkonkurranse om å forvandle det 18 etasjer høye kjøpesenteret fra 1969. Ambisjonen var å bygge Norges største kjøpesenter. Knut Snare

  • Caroline Enge
  • Maria T. Pettrém
    Journalist

2015: Slik så arkitektene for seg at det nye handelsstedet på Økern – Noor – skulle se ut til åpning i 2020. Ill. L Benoy

2017: Da rammeavtalen ble godkjent av Oslo kommune i 2017, så skissene for det nye Økern-senteret slik ut. På dette tidspunktet hadde det planlagte senteret endret navn fra Noor til Økern. BENOY

Samme år sa prosjekdirektør Thomas Holth til Aftenposten at den eksiterende bygningsmassen skulle rives, og at det nye kjøpesenteret ville stå klart i 2022. HMNT

2019: Etter 12 år med planlegging av nytt kjøpesenter på Økern, forkastes planene. Den nye planen er å bygge «et urbant, bærekraftig og levende bysentrum i Oslo og Groruddalen». A-LAB

Les hele saken med abonnement