Osloby

NAF om Ring 3: - Tror vi får en smell utover høsten

NAF mener det er lett å forklare hvorfor køen på Ring 3 har uteblitt. Men de antar at mange har satt i gang midlertidige løsninger som ikke varer evig.

Selv om Ring 3 gjennom Smestadtunnelen er innskrenket fra fire til to felt, går trafikken nesten som før. Heiko Junge/NTB SCANPIX

 • Kjersti Flugstad Eriksen

Målinger gjort av Statens vegvesen viser at trafikken går omtrent like fort som før forbi Smestadtunnelen etter at den ble innskrenket fra fire til to felt. Ikke bare det, antall biler som passerer i rushtiden er omtrent som før arbeidene startet.

Så hvor ble det av den fryktede køen?

Transportøkonomisk institutt (TØI) studerer hvordan trafikantene og næringslivet tilpasser seg blant annet tunnelstengningene. Leder for undersøkelsen, Aud Tennøy, sa til Aftenposten denne uken at det er for tidlig å forklare hvordan antallet biler kan være så høyt samtidig som køen uteblir.

Les også

Forsker: Køen blir ikke lenger av at tunnelen stenger

Christer Tonheim er samfunnsøkonom i NAF. Han mener han har forklaringen på hvordan det kan være sånn, og viser til kjente modeller for trafikkflyt.

— Årsaken er at man har skremt bort akkurat nok trafikanter til at metningspunktet ikke nås. Lavere fartsgrense gir ikke mindre kø hvis farten på veien allerede er lavere enn fartsgrensen på grunn av tett trafikk. Paradoksalt nok er det sånn at fjerner man 10 til 20 prosent av kjøretøyene øker man kapasiteten på veien, og det er plass til flere biler pr. time, sier Tonheim.

Metningspunktet nærmer seg

Tonheim antar også at en del av forklaringen er færre biler fra sideveiene ut på Ring 3.

- Med færre biler fra sideveiene blir det færre konfliktsituasjoner. Det gir høyere hastighet for samme antall kjøretøy, sier Tonheim.

image001_100.png

En annen del av forklaringen er at dersom antall kjøretøy blir stort nok, presses hastigheten nedover. Samtidig har folk lavere avstand til bilen foran. Litt avhengig av hvor god veien er, kan antall biler forbi et gitt målepunkt ikke bare holde seg nesten konstant, som forbi Smestad, det kan til og med øke.Men med enda flere kjøretøyer kommer veien til et metningspunkt. Farten blir stadig lavere, og kortere avstand mellom bilene kan ikke oppveie effekten av lavere fart. Hvis farten blir lav nok, får man stillestående kø.

Les også

Kommentar: Tunnelstengingene kan gi oss et spark bak

Ingen kø betyr ikke alt er greit

Tonheim tror ikke den køfrie situasjonen på Smestad til å vare evig. Han tror at den store smellen kommer til høsten.

— Statens vegvesen gikk ut før stengingen og sa at det ville bli fire timer kø. For en rasjonell aktør ville nesten hva som helst av alternativ transport virke bedre enn bil. Selv beina fra Sandvika til Smestad ville vært raskere. Men det valget kom med en ganske stor kostnad for trafikantene. Noen har tatt hjemmekontor, andre har utsatt møter eller valgt kollektivtransport. Kollektivt er gjennomsnittlig mer tidkrevende for bilister på deres reiserute, sier Tonheim.

- Det er ikke sånn at når det ikke er kø, har alt gått greit.

Men på lengre sikt er det ikke sikkert at de som har endret reiserutinene sine vil fortsette med de mener Tonheim. Mange har begynt å sykle, men når høsten kommer i september og oktober, når folk ikke naturlig sykler lenger, da kommer den store smellen.

— Jeg tror vi får en smell utover høsten. Når terskelen er høyere for å sykle, og alternativene blir bil eller kollektivt. Naturlig vil det være mer kø, men fristelsen til å godta mer kø vil være større. I perioder kan det bli ganske kaotisk, med betydelig kø, tror han.

 1. Les også

  Forskerne klør seg i hodet over Smestadtunnelen

 2. Les også

  Ring 2: Vil fjerne ett bilfelt og erstatte det med trikk

 3. Les også

  Fullt trøkk på sykkelveien langs Ring 3

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Forskerne klør seg i hodet over Smestadtunnelen

 2. OSLOBY

  Denne situasjonen er spesielt farlig for syklister

 3. POLITIKK

  Åpner for økte fartsgrenser på norske veier

 4. OSLOBY

  TØI-forsker: Køen blir ikke lenger av at tunnelen stenger

 5. OSLOBY

  1975: 41 døde i Oslo-trafikken. 2019: Én død i trafikken.

 6. NORGE

  Derfor blir ikke køen lenger av at tunnelen stenger