Osloby

Vil legge ned DogA

Det eneste riktige er å dele opp DogA, enten i to organisasjoner eller la andre forvalte midlene til norsk arkitektur.

Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur N mener Design og Arkitektur (bildet) må legges om slik det er organisert i dag. Graatrud, Gabrielle

 • Arve Henriksen
  Journalist

Det mener Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur N.

Allerede i februar i år skrev han i en kommentar i Morgenbladet at tiden var overmoden for å legge ned nye DogA. Han har ikke endret mening siden den gang, mye fordi uroen ikke synes å ta slutt. Mandag formiddag orienterte administrasjonsdirektør Thrine Kallseter de ansatte om at også hun slutter ved DogA. Fra årsskiftet slutter administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad.

LES OGSÅ: Budsjettsprekk grunnet konflikter mellom ansatte og ledelsen

Gaute Brochmann mener det ikke finnes mange alternative løsninger for å løse konflikten.

– Det er to muligheter, slik jeg ser det. Enten gjenopplive Norsk Designråd, og så kanalisere en del av midlene som går til DogA i dag tilbake til arkitekturen via eksisterende institusjoner som for eksempel Norske arkitekters landsforbund eller Arkitektur- og designhøgskolene i Oslo, Bergen eller Trondheim. Det andre alternativet er å tilbakeføre DogA til to organisasjoner slik det var tidligere, sier Brochmann til Aftenposten.

Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur N. Rolf Øhman

I kommentaren i februar viste han til at Norsk Form hadde et tydelig mandat i å formidle verdien av arkitektur og design til den brede norske offentligheten. Norsk Designråd hadde en like klar oppgave med å selge norsk design til næringslivet.

Hvordan disse fundamentalt forskjellige oppgavene skulle slås sammen, hadde tilsynelatende ingen tenkt noe særlig over, skrev han.

– Mitt poeng er at rammebetingelsene for næringslivsaspektet ved arkitektur og design er så forskjellig, at det nesten ikke er vits i å ha én organisasjon som skal hjelpe begge to. I dag har arkitekturen en selvskreven rolle i byggebransjen, og trenger derfor ikke den hjelpen som DogA ønsker å gi for å styrke design som kreativ næringsvei, sier Brochmann.

Behovet forsvant

Norsk Form og Norsk Design ble i 2014 slått sammen til det som nå heter Design og Arkitektur Norge. STURLE SCHOLTZ NÆRØ / Nærø

Han mener også tiden har løpt fra DogA.

– Da Norsk Form kom på 90-tallet, så var det et veldig behov for å drive en offentlig bred bevisstgjøring av design og arkitektur. Det fantes ikke noe litteraturhus eller Sentralen, ingen arena for å diskutere arkitektur eller design for den saks skyld. Det var heller ikke noe A-magasin eller D2 til å vise frem fine prosjekter. Allerede før fusjonen slet man med å finne tilbake til denne rene formen, sier Brochmann, som mener at en eventuell reetablering av Norsk Form uansett må komme sammen med en grundig nytenkning av hva denne institusjonen skal være.

Ole Gustavsen, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), synes situasjonen ved DogA er trist.

– Jeg er ikke den eneste som har vært bekymret over situasjonen ved DogA etter sammenslåingen. Det er opplagt at det er personlige interesseforskjeller internt som gjør at de ikke kommer seg videre, sier Gustavsen.

Siden fusjonen har over 20 ansatte sluttet ved DogA, deriblant tre administrerende direktører og flere fagdirektører. Patrick Tepfers, som var den første toppsjefen i den nye organisasjonen, kastet inn håndkleet etter bare ett år. Fra nyttår slutter Trude Gomnæs Ugelstad, etter bare halvannet år i stillingen.

Ole Gustavsen, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Arve Henriksen

– Dette har vært direktører som virkelig har forsøkt å få dette til og spisse samfunnsoppdraget. Det virker som alle har fått med seg dette, unntatt de interne, sier Gustavsen.

Må reversere

Han mener DogA likevel ikke bør legges ned, men antyder at det kanskje er tid for å se seg litt tilbake.

– Jeg har sett et skifte av fokus og retning etter at næringsdepartementet overtok. Aktiviteten er blitt redusert i forhold til slik det var da Kulturdepartementet var inne som styrende og bevilgende myndighet. Kanskje er det noe som forsvant i den prosessen som må tilbake, sier han.

 • LES OGSÅ: Direktøren ved Design og arkitektur Norge trekker seg

DogA er underlagt Næringsdepartementet og mottar årlig 70 millioner kroner. Tilskuddet for 2018 er redusert med 1,6 mill. kroner i forhold til innværende år. Departementet har ikke gitt DogA noen ekstrabevilnginger som følge av budsjettoverskridelsene på rundt én million kroner som det foreløpig ligger an til for inneværende år.

– Vi er kjent med at Doga i 2017 har hatt økte utgifter knyttet til organisasjonsutvikling, strategi og juridisk bistand, opplyser Trond Viken, kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet. De har styringsmøter med DogA to ganger i året, for oppfølging av tilskuddet fra departementet. På styringsmøtene er faste temaer gjennomgang av rapportering med vurdering av faglig måloppnåelse, økonomi og effektiv drift.

– I en fusjon mellom aktører med så ulike målgrupper som kultur og næring kan det oppstå spenninger og uenigheter om veivalg. Og det kan ta noe tid før man lander en slik omstillingsprosess. Og det kan gi økte kostnader før det kan realiseres potensielle effektiviseringsgevinster og faglige synergier, sier Viken.

Les mer om

 1. DogA
 2. Arkitektur

DogA

 1. OSLOBY

  Vil flytte ut designarvbeidsplasser

 2. OSLOBY

  Interne konflikter gir budsjettsprekk

 3. KULTUR

  Kulturtopp trekker seg

 4. KULTUR

  Aftenpostens lørdagsbilag får designpris