Osloby

Hun mister 50.000 kr i bostøtte med bare to ukers varsel

Gro Wenche Pettersen og 14 andre har fått en julegave av bystyret de sent vil glemme.

Gro Wenche Pettersen (58) har vært gjennom kreftbehandling og går på arbeidsavklaringspenger. Hun har leid leiligheten på Grünerløkka halve livet. Foto: Jan T. Espedal

 • Christian Sørgjerd

Er du en av personene som nå mister støtte? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Ta kontakt her.


— Jeg tror jeg bare må feire jul først og ta dette etterpå. Jeg greier ikke forholde meg til det helt, sier Gro Wenche Pettersen.

Hjemme hos 58-åringen på Grünerløkka er det pyntet til jul. Leiligheten er vasket, og sønnen på vei for å hjelpe med juletreet når Aftenposten er på besøk.

Pettersen har vært gjennom cellegiftkurer, og hun skal inn til operasjon på nyåret. Hun beskriver kreftbehandlingen som at «kroppen bare kræsjet etterpå».

Nå går hun på arbeidsavklaringspenger. 5100 kr utbetalt hver fjortende dag strekker ikke så langt når husleien er på 11.200 kr i måneden. Men hun mottar både ordinær bostøtte (ca. 2700 kr) og et særskilt husleietilskudd (ca. 4000 kr) fra kommunen.

Fra 1. januar forsvinner tilskuddet. Etter at faste utgifter er dekket vil hun dermed gå i minus fra måned til måned.

— Da er det ingenting igjen. Jeg har ikke lyst til å tenke på hvordan det blir, sier hun.

Husleiereguleringene opphørte

I 2000 vedtok Stortinget å gradvis avvikle siste rest av de gamle prisreguleringene for private leiegårder i Oslo. Da de opphørte i 2010, laget Oslo kommune en særordning med husleietilskudd. Den skulle fange opp personene med lav inntekt, ingen formue og lang botid i samme leilighet, slik at disse ikke ble satt på gaten.

Det første året mottok 140 personer tilskudd. Nå, fem år etter, er antallet nede i 51.

I år skulle ordningen vurderes og eventuelt forlenges. Saken var på høring på våren, men siden drøyde det hos byrådet. Saken ble behandlet først 17. desember, på det siste bystyremøtet før jul.

Et flertall av byrådspartiene, samt Frp og MDG, vedtok å innføre en nedre aldersgrense på 65 år fra 1. januar 2015.

Dermed mistet Gro Wenche Pettersen og 14 andre titusener av kroner med bare 14 dagers varsel.

Kort frist?

Bystyrerepresentant Bashe Musse (Ap) har engasjert seg i saken. Han reagerer kraftig på byrådets håndtering av saken.

Bashe Musse (Ap) reagerer kraftig på bystyreflertallets vedtak. Foto: Ingar Storfjell

Han og Ap stemte imot aldersgrensen, sammen med SV og Rødt.— Hvorfor er det annerledes for en vanskeligstilt person på 64 år enn en på 65 år? Utfordringen er den samme. Når folk er helt avhengig av denne støtten, er det rart å bare fjerne den, sier Musse.

Han synes det er utrolig at saken ble liggende i syv måneder hos byrådet, slik at det til slutt ble vedtatt bare to uker før endringen trer i kraft.

— Man må i det minste gi folk tid til å forberede seg. Det gjelder bare 15 personer, men det er livsviktig for dem det gjelder, sier Musse.

Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) mener Gro Wenche Pettersen og de andre i virkeligheten har hatt god tid.

— For det første mener jeg at Oslo legger seg på en raus linje ved å videreføre ordningen for alle de eldre dette gjelder. For det andre har de som nå mister den egentlig hatt 15 år, ikke 14 dager, på å forberede seg, sier han.

Søreide viser til at dette er en lukket særording, på siden av ordinære ordninger.

— Målet må være at man over tid skal være i stand til å håndtere sin egen bosituasjon.

Andre leiligheter er dyrere

Byråden sier at personene det gjelder, må ta kontakt med sitt lokale Nav-kontor hvis de får problemer.

— Dette er personer som bor i leiligheter som reelt sett koster mer enn de har råd til. Man må finne et balansepunkt mellom kostnadsnivået og evnen man har til å betjene utgiftene, sier han.

Pettersen har bodd i tre-romsleiligheten i 29 år.

Sønnen er vokst opp der, og barnebarna er jevnlig på besøk. Fordi hun har en tidsubestemt leiekontrakt, som bare kan justeres opp med prisveksten, er husleien på 11.200 kr et godt stykke under markedspris.

— Jeg har kikket på andre leiligheter som er til leie, men selv en to-roms vil bli dyrere enn den jeg har i dag. Jeg har ikke råd til det. Selv langt utenfor Oslo er det for dyrt, sier hun.

Hun spør om det i det hele tatt er lovlig å gjøre et slikt vedtak med så kort frist.

— Jeg vil utfordre byrådet, det kan du si til dem. De kan jo prøve å leve på det jeg gjør i noen måneder.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  De borgerlige og Rødt ga byrådet symbolsk kilevink

 2. OSLOBY

  Rødt og byrådet ikke enige om budsjettet. Da har ikke byrådet flertall.

 3. ØKONOMI

  Slik reagerer bedriftene på regjeringens nye tiltak: – Redd egenarten i bybildet kan forsvinne

 4. OSLOBY

  Meglere spår opptil 25 prosent dyrere leiligheter i Oslo

 5. OSLOBY

  Slik vil byrådet løse husleie-konflikten. «Alvorlig løftebrudd», svarer Rødt.

 6. ØKONOMI

  Bedriftenes dom over kontantstøtten: – Førsteinntrykket er absolutt positivt