Osloby

Aktor vil ha ti måneders fengsel for Hussain

Statsadvokat Carl Fredrik Fari vil at Ubaydullah Hussain skal dømmes til fengsel i ti måneder for trusler og krenkende og diskriminerende ytringer. Tre av månedene kan gjøres betinget, mener aktor.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari mener at Ubaydullah Hussain må kjennes skyldig for å ha fremsatt fem krenkende eller truende ytringer. Foto: Håkon Letvik Håkon Letvik

 • Håkon Letvik

Aktor mener at Ubaydullah Hussain må dømmes for fem straffbare forhold: Trusler mot to journalister, for å ha motarbeidet en aktør i rettsvesenet og for å ha fremsatt krenkende, diskriminerende eller truende ytringer mot homofile og mot jødene i Norge.

— Truselen mot de to journalistene er det mest alvorlige, når det gjelder straffeutmålingen. Høyesterett har fastslått at journalister står i en særstilling på grunn av den spesielle betydning en fri og uavhengig presse har i et demokrati, sa statsadvokat Fari.

Hussain selv mener han ikke har gjort noe galt, og at han ikke hadde til hensikt å true noen. Han har kalt uttalelsene ironiske, sarkastiske eller uanstendige, men mener at det ligger innenfor ytringsfrihetens rammer.

Statsadvokaten mener at fellesnevneren for de fem ytringene er at de er truende.

- Har skapt frykt

- Resultatene av de fem ytringene er at han har skapt frykt hos alle mottagerne. Flere har hatt sterke reaksjoner og har lagt om rutinene sine. Han er truende i sin ordlyd og noe er oppfordring til vold, sa Fari i sin prosedyre i formiddag.

Aktor pekte på at Hussain og andre representanter for gruppen Profetens Ummah har en språkbruk som oppfordrer til og forherliger vold, selv om budskapet var forsøkt «pakket inn».

At to av ytringene bare ble fremsatt på Facebook, mener statsadvokaten ikke er noen unnskyldning, fordi Hussain må ha vært klar over at mediene fulgte med, og at ytringene derfor ville bli spredt til et større publikum.

- Vi vet nå en god del om tiltalte og om gruppen Profetens Ummah. Vi vet en del om hva som er deres mål og språkbruken han og andre i gruppen har anvendt. Målet er å fremme islam i sin reneste form og fremme islamsk lovgivning, også i Norge. Det er Hussain som tydeligst har stått frem som gruppens talsmann og leder, sa Fari.

Ubaydullah Hussain sammen med sin forsvarer John Christian Elden i Oslo tingrett. Håkon Letvik

Statsadvokaten viste til at både Hussain og andre medlemmer i Profetens Ummah har lovprist terrorister og terrorhandlinger, blant dem Osama bin Laden og angrepet på World Trade Center i New York 11. september 2001.Les også:

Les også

- Fikk marerittet tilbake etter Hussains uttalelser

— Ekstrem, militant islamisme

— Språkbruken er både voldsbejaende og voldsforherligende. Hussain er ikke med på betegnelsen «ekstrem islamist» eller «radikal islamist». Men vi kan legge til grunn at han er en typisk eksponent for ekstrem, militant islamisme. Hans tolking av Koranen er en bokstavtro, med Sharia som mål. Han mener det er riktig at homofile skal steines og at blasfemi skal straffes med døden, sa Fari.

Statsadvokaten viste til vitneforklaringen fra en fremtredende forsker på det radikale, islamistiske miljøet.

- Han mener Hussain er blant de ledende i det ekstreme islamistiske miljøet på Østlandet. Å spre frykt er en veldig sentral måte for deres måte å operere på. Hussain påberoper seg ytringsfriheten. Den samme ytringsfrihet som han vil nekte de fornærmede i saken, sa Fari, som pekte på at tingretten må vurdere flere av ytringene opp mot ytringsfrihet og religionsfrihet.

Statsadvokaten viste til forklaringen til de to journalistene fra Dagsavisen og fra Aftenposten.

— De oppfattet e-posten fra Hussain som er forsøk på å kneble dem som journalister og avisene deres. Nina Johnsrud forklarte jo at hun så på dette som et forsøk på å true henne til taushet. Hussain oppnådde jo det, siden Johnsrud ble tatt av dette arbeidsområdet, sa Fari.

- Ikke troverdig

Aktor mener at Hussain på flere områder i sin forklaring ikke er troverdig - blant annet når han har forklart at han ikke visste at en annen av de aktive i Profetens Ummah er straffedømt for medvirkning til skyting på synagogen i Bergstien i 2006, og at han var siktet for å ha skutt mot huset til journalist Nina Johnsrud sommeren 2006.

Grunnen til at aktor mener tre måneder av straffen kan gjøres betinget med to års prøvetid, er at det har tatt unødig lang tid før sakene mot Hussain har kommet for retten. Fire av de fem forholdene i tiltalen skjedde i oktober 2012.

Ubaydullah Hussains forsvarer, advokat John Chr. Elden holder sin prosedyre senere torsdag.

 1. Les også

  - Det var veldig ubehagelig. Jeg ble veldig nervøs

 2. Les også

  - Skapte frykt blant mange jøder

Relevante artikler

 1. NORGE

  Forsvarer i ankesak: Ubaydullah Hussain var PR-kåt, ikke IS-medlem.

 2. NORGE

  Terroranke: Ubaydullah Hussain dømt til fengsel i ni år, rekrutterte to personer

 3. NORGE

  Aktors påstand i ankesak: Ti års fengsel for Ubaydullah Hussain

 4. KOMMENTAR

  Ingen målestokk for terrorfare | Per Anders Madsen

 5. NORGE

  Ubaydullah Hussain i retten: - Trukket meg fra Profetens Ummah

 6. NORGE

  Ubaydullah Hussain hadde en rekke norske IS-krigere på mobilen sin