Osloby

Renovasjonsetaten står på sitt: Ingen kompensasjon for dårlig søppeltømming

Renovasjonsetaten avviser å betale erstatning til kunder som ikke har fått hentet avfallet.

Hvem har ansvaret når søppeltømmingen som kommunen har privatisert, ikke går som den skal? Foto: Rolf Øhman

 • Stein Erik Kirkebøen

Søppelkaoset i Oslo har også nådd Forbrukerrådet.

Som Aftenposten tidligere har skrevet, sendte rådet 11. november et brev til Renovasjonsetaten (REN) og hevdet at det var rimelig å gi brukere som ikke har fått utført kommunale tjenester som avtalt, erstatning.

Det mener «en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter (vil) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon.»

Kommunen: Må påregnes

Det er ikke etaten enig i.

Etter en gjennomgang på fem sider konkluderer kommunen med at:

«Variasjoner i hentetiden for avfallet i en innkjøringsperiode må påregnes. Dette er kommunisert ut til Oslo kommunes innbyggere i forkant av leverandørskiftet. De forsinkelser som så langt har oppstått er etter RENs mening ikke av slik karakter at en reduksjon i avfallsgebyret er naturlig. Avfallet vil bli hentet selv om dette ikke skjer til avtalt hentedag.»

Oslofolk må rett og slett tåle at avfallsinnhentingen ikke fungerer i ukevis etter at etaten har valgt å overlate oppgaven til en ny operatør.

Søppelhenting er bare en liten del

Blant mye annet viser Renovasjonsetaten i sitt svarbrev til at abonnentene betaler for mye mer enn henting av avfall.

I regningen ligger blant annet drift av gjenbruksstasjoner og innsamling av glass og metall: «at innsamlingskostnadene utgjør ca. 11 % av gebyrets totale størrelse».

Det er ett av argumentene for at den fastholder at det ikke er aktuelt å gi brukerne kompensasjon.

«Skal mye til for at kommunen skal bli erstatningsansvarlig»

Renovasjonsetaten vil ikke ta selvkritikk for problemene som oppsto etter at de valgte en ny aktør.

«REN kan heller ikke se at det er feil eller mangler i anskaffelsesprosessen, eller i den inngåtte kontrakt, som kan underbygge en påstand om uaktsomhet hos kommunen. Feil og forsømmelser i den løpende kontraktsoppfølgning og klagebehandling hos etatens ansatte kan oppstå, men dette må alltid vurderes konkret i den enkelte sak.

 • Aftenposten har vært med Oslos renovatører på jobb. De skjønner at folk klager.

På denne bakgrunn er det RENs vurdering at det skal mye til for at kommunen skal bli erstatningsansvarlig ovenfor private som blir skadelidende på grunn av manglende avfallshåndtering.»

Forbrukerrådet er forundret over kommunens holdning:

– Ja, her ser det ut som om den fraskriver seg ansvaret for en kommunal oppgave som innbyggerne betaler for, fordi den er satt ut til en privat operatør. Vi registrerer at Oslo kommune ikke er villig til å ta ansvar for sine underleverandører, og synes ansvarsforholdet blir uklart. Hvem har egentlig ansvaret når avfallet ikke blir hentet? spør Anne Kristin Vie.

Hun er Fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.

Mer vil hun ikke si før de har vurdert svaret fra REN nøyere.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Avfall

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Innbyggerne må betale for søppelkaoset mens politikerne krangler: -Veldig arrogant, mener Forbrukerrådet

 2. OSLOBY

  Forbrukerrådet: Oslo kommune må gi kompensasjon for søppelkaos

 3. OSLOBY

  Jurist: Oslo kommune bør gi rabatt etter søppelkaos

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Søppelkaoset må ta slutt

 5. OSLOBY

  Nå har Veireno fått de første dagsmulktene for manglende søppeltømming

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Oslos søppelkaos må få konsekvenser