Osloby

Ønsker en ny Gelius

Vålerengen menighet skal selv få bestemme hva slags prest som skal etterfølge den avgåtte sognepresten, lover bispedømmerådet.

Einar Gelius avsluttet sin prestegjerning med bekjente på Vålerenga Vertshus, etter at han onsdag bekreftet å ha sagt opp sin stilling som sogneprest i Vålerengen menighet. SCANPIX

 • Wenche Fuglehaug Roald Ramsdal

Les også:

— Den lokal menigheten vil spille en aktiv rolle i ansettelsesprosessen, og deres mening og uttalelser vil bli lagt stor vekt på, sier Harald Hegstad, leder i Oslo bispedømmeråd.

Domprost i Oslo, Olav Dag Hauge, vurderer situasjonen på samme måte, og sier menighetsrådenes ønsker blir betydelig vektlagt.

Onsdag ble det klart at Einar Gelius har sagt opp stillingen som sogneprest på Vålerenga etter 15 år i jobben.

Klare vikarer

Domprosten i Oslo har lagt vikarkabalen frem til og med andre nyttårsdag.

Tidligere sogneprest i Høvik kirke, Agnar Holme, skal fungere for Gelius frem til jul. I julen skal Nils Jøran Riedel, homofil studentprest, og biskop Sigurd Osberg være vikarer.

- Det har vært en kabal å finne noen ledige. Vi har funnet en løsning på kort sikt, men vil snakke med menighetsrådet om den langsiktige løsningen, sier Hauge.

Oslo bispedømmeråd bestemmer hvem som får jobben etter Gelius, som formelt fratrer som sogneprest 1. juli 2011.

- Vil Vålerengen menighetsråd bli hørt når dere ansetter ny sogneprest?

— Det er gode sjanser for at menigheten får den presten de etter hvert vil innstille på. Det er normal praksis at de lokale menighetsrådene har stor innflytelse i ansettelsesprosessen og blir hørt når de uttaler seg. Det er sjelden bispedømmerådet ansetter noen på tvers av menighetenes uttalelser, sier Harald Hegstad.

Hans eneste forbehold i saken, er at det pågår en nedbemanningsprosess i Oslo bispedømme, og Hegstad kan derfor ikke garantere at stillingen blir utlyst eksternt.

Ingen klager.

Menighetsrådet på Vålerenga har uttrykt sin fulle tillit til Gelius helt siden det ble kjent at Oslo-biskop Ole Christian Kvarme ønsket å avskjedige ham.

- At vi har så sterkt tillit til ham, gjør at vi håper hans arvtager bidrar like sterkt til at Vålerengen kirke skal være åpen, raus og inkluderende, sier Brattegard.

Biskop Kvarme varslet at han ville fremme avskjedssak for Oslo bispedømmeråd 12. november. Årsaken er en rekke klager på Gelius og samarbeidsproblemer. Kvarme har hele tiden sagt at dette er en personalsak han ikke ønsker å kommentere.

LO-forbundet Teologene avviser at det kun er en personalsak.

— Man kan ikke si at dette bare var en personalsak. Når en organisasjon velger å trekke en grense og si at noen ikke hører til i dette kollegafellesskapet, så reiser det alltid debatt om premissene og strukturene for arbeidsfellesskapet. Saken reiser spørsmål om bibelen, om seksualitet og ikke minst om rammene for en prestegjerning, sier hovedtillitsvalgt Tor Even Fougner i Teologene.

- Det viktigste nå er at Gelius og familien får ro. Det var hovedårsaken til at han valgte å si opp. I kirken må vi diskutere hvorfor debattene Gelius reiste, var av en slik karakter at de som har makten i kirken måtte sette ham utenfor, sier han.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Ny biskop i Oslo: Han er mest kjent, men minst ønsket

 2. KRONIKK

  En biskop for mangfoldets Oslo | Harald Hegstad

 3. NORGE

  Biskop Ole Christian Kvarme slutter

 4. ØKONOMI

  Da hun lærte seg å gå sakte, ble hun en bedre leder

 5. OSLOBY

  Ny biskop i Oslo: Dette er kandidatene

 6. A-MAGASINET

  Oslos nye biskop: «Tiggerne er en gave til oss, vi er heldige som har fått dem i gatene våre»