Osloby

- Truslene om å legge ned fritidsklubbene er ikke et spill

Fabian Stang fikk hard medfart da han antydet at bydelspolitikerne skyver unge og eldre foran seg.

Ungdommen demonstrerte onsdag utenfor Rådhuset fordi fritids-klubben på Jordal var truet med nedleggelse. Olav Eggesvik

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Torsdag ble fritidsklubben på Jordal reddet. Ordfører Fabian Stang (H) provoserte kraftig da han dagen før slo fast at det var nettopp det som kom til å skje.

Onsdag rundt lunsj: Fabian Stang (H) kommer med et hjertesukk under bystyrets budsjettmøte. Han sier han er lei av å høre at bydeler er nødt til å legge ned eldresentre og fritidsklubber, og at det sjelden blir noe av. Opposisjonen reagerer kraftig.

Torsdag rundt lunsj: Lokalpolitikerne i Gamle Oslo melder at de har skrapt sammen penger til å redde fritidsklubben på Jordal.

Stang: - Et lite hjertesukk

Hvert eneste år ropes det ut om trange rammer i bydelene. Osloby skrev onsdag at innsparingsbehovet neste år er på hele 385 millioner. Det trues med nedleggelse av fritidsklubber og eldresentre.

Men så blir de mest drastiske kuttene gjerne reddet av lokalpolitikerne i siste liten. Jordal fritidsklubb er et rykende ferskt eksempel.

Ordfører Fabian Stang kunne sagt «hva var det jeg sa», men sier i stedet:

Les også

- Tjukke i huet dersom de hadde lagt den ned

- Jeg har veldig stor respekt for at vi i budsjettprosesser synliggjør at vi både trenger og ønsker oss mer penger. Nå har jeg sittet i bystyret i 15 år og hadde et lite hjertesukk hvor jeg prøvde å antyde at når man synliggjør dette behovet så går det an å gjøre det på andre måter enn å foreslå kutt i tilbudet til eldre og ungdom. - Bydelene bør foreslå andre innsparingstiltak enn eldresentre og fritidsklubber?

- Det høres kanskje arrogant ut, men jeg har ikke sett de store protestene når de foreslår å legge ned en stilling på et kontor.

Stang påpeker at alle i bystyret vet at med et mindretallsbyråd så fører forhandlinger om et forlik ofte med seg en styrking av bydelssektoren. Det skjedde også onsdag kveld, selv om Frp styrte millionene i de eldres retning. På galleriet satt ungdom og fryktet for fritidsklubben sin.

- Opplever du at det er et spill fra bydelenes side?

- Jeg vil ikke bruke ordet spill, men det er forhandlinger og jeg vil driste meg til å si at de forhandlingene bør vi voksne ta oss imellom, uten å uroe barna og deres foresatte unødig.

- Er den trange bydelsøkonomien overdramatisert?

- Nei, det vil alltid i det offentlige være behov for mer penger, men vi snakker om en sektor som har 20 milliarder kroner, og noen ganger kunne det kanskje vært spennende om vi fikk en diskusjon om hvordan vi kunne brukt de 20 milliardene litt bedre fremfor å trekke frem gode ungdomstilbud som man påstår det ikke er dekning for.

«Har lett med lys og lykte»

I Gamle Oslo må bydelsdirektør Lasse Østmark kutte for 24 millioner på neste års budsjett. For å få det hele til å gå opp, foreslo han blant annet å legge ned Jordal fritidsklubb for å spare 2,3 millioner.

- Er dette taktikk og spill?

- Nei, det er det ikke. Jeg ser at det er et veldig upopulært forslag, men vi har lett med lys og lykte. Dette er en lang prosess som starter om sommeren.

Ifølge Østmark foreslo han kutt både på hjemmetjenesten og sykehjemsplasser. I tillegg så han at barnevernsbudsjettet måtte økes. Dermed var det ikke rom for å prioritere forebyggende ungdomstiltak.

- Har ordføreren rett i at dette er noe det trues med, men som det nesten aldri blir noe av?

- Jeg vil ikke si det. Nå snakker selvfølgelig han om hele byen, og vi har ikke tidligere foreslått å legge ned noen fritidsklubber her. Men for en god del år siden la Gamle Oslo ned en fritidsklubb.

Østmark understreker at de har et reelt behov for å stramme inn og ikke driver med taktikk.

-  Fra bydelsdirektørens side er ikke dette noe spill. Det handler rett og slett om å lage et forslag til et ansvarlig budsjett.

 1. Les også

  Jubel på Jordal etter redningen

 2. Les også

  Jordal fritidsklubb reddet i siste stund

 3. Les også

  Don Martin om Jordal fritidsklubb: - God nyhet å våkne til

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Rødt sikrer flertall for Oslo-budsjettet

 2. OSLOBY

  SV med nytt Tøyenløfte: Vil ha midlertidig flerbrukshall på Tøyen til neste år

 3. OSLOBY

  I fire uker har Ap, SV og MDG forhandlet i Oslo. Nå er de straks i mål.

 4. OSLOBY

  Byrådet vil bruke 2,3 mrd. på å kjøpe flere kommunale boliger

 5. OSLOBY

  Byrådspartiene og Rødt enige om Oslo-budsjettet for neste år

 6. NORGE

  Ungdomskriminaliteten: Byrådslederen i Oslo med tiltakspakke tirsdag