Osloby

Nå skal drabantbyen bli mer som byen

Kafeer, bygater og flere tusen nye boliger skal skape mer liv utenfor Ring 3. Og gi plass til flere Oslo-beboere.

Slik kan Furuset bli seende ut i fremtiden, med E6 under lokk. Mandag legger Plan- og bygningsetaten frem en plan som kan gi 2000 nye boliger og 2800 nye arbeidsplasser. Furuset vil bli forvandlet fra drabantby til by, noe også flere andre steder i Oslo vil oppleve. Klikk på den blå knappen til høyre for å se flere bilder. Foto: Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Slik kan det bli seende ut når Furuset fortettes med flere boliger og arbeidsplasser. Illustrasjonen viser en av de nye bygatene. Furuset Forum skimtes i enden av gaten. Foto: Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Oslo kommune holder på å lage en ny park på Furuset som kalles verdensparken. Den blir et viktig rekreasjonsområde når drabantbyen får flere tusen nye beboere. Foto: Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

De nye gatene på Furuset; Østmarkallmenningen og Bygata, møtes på Trygve Lies plass. Silk kan plassen bli seende ut med dagens parkering under bakken. Foto: Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Se for deg et blokkområde med et litt kjedelig nærsenter. I fremtiden er det trolig mindre plass mellom blokkene. Du har langt flere naboer. Til gjengjeld skal gatene være mer som i indre by, med kafeer, butikker og det som kalles attraktive byrom.

Les også

«Look to Shanghai»

Plan— og bygningsetaten jobber akkurat nå med å sette av plass til minst 100 000 nye boliger i Oslo frem mot 2030. Ett grep er å forvandle drabantbyen til by. Furuset blir Oslos forsøksprosjekt (se bildeserie).

Fra Østmarka til Alna

Plan- og bygningsetaten vil skape et kinderegg gjennom å gjøre Furuset til et mer attraktivt byområde, gi Oslo flere boliger og skape et forbilde for klimaeffektiv byutvikling. De har tegnet inn 2000 nye boliger og 2800 nye arbeidsplasser i det som vil bli et fortettet Furuset.

Men det er også lagt opp til et mer attraktivt senter, nye bygater, nytt og større byrom med parkering under bakken (Trygve Lies plass), skoler, sykehjem og parkallmenning mellom Østmarka og Alnaelva i planen som sendes på høring mandag.

Plan- og bygningsetaten vil skape et kinderegg gjennom å gjøre Furuset til et mer attraktivt byområde, gi Oslo flere boliger og skape et forbilde for klimaeffektiv byutvikling. F.v. Atle Jan Larsen, fungerende kommunikasjonsdirektør, etatsdirektør Ellen S. de Vibe og prosjektleder Erling Ekerholt Sæveraas. Foto: Rolf Øhman

Etatsdirektør Ellen S. de Vibe har stor tro på at man vil se en positiv forvandling av Furuset de neste tiårene ved å kombinere langsiktige, regionale grep som lokk over E6 og ny T-banetrasé på tvers av Groruddalen med mindre mer lokale prosjekter som allerede er i gang.

Med en ny verdenspark, mer innbydende kjøpesenter, mer variert boligbebyggelse og enda tettere tilknytning til Østmarka, vil også området bli enda mer attraktivt, mener prosjektleder Erling Ekerholt Sæveraas.

Flere områder står for tur

- Planen er en utrolig viktig brikke som del av Groruddalssatsingen, og den er viktig med tanke på at kommuneplanen legger opp til fortetting ved kollektivknutepunkter, sier de Vibe.

Les også

Hvor skal vi bo?

Hun mener Oslo har god plass til titusenvis av nye boliger. Etaten tegner nå på forslag til ny kommuneplan, som skal se helt frem til 2030. Her vil et titall områder bli pekt ut, og disse kan få samme utvikling som Furuset, forteller etatsdirektøren. Hun mener Oslo, i motsetning til andre byer i Europa, har et kollektivnett som når de aller fleste boligområder i byen, men at potensialet rundt knutepunktene er for dårlig utnyttet.

- Særlig i Groruddalen er det mange steder med utflytende arealbruk, og bymessig fortetting kan også bidra til å gjøre områdene mer attraktive, sier de Vibe.

Solcellepanel eller jordvarme

I tillegg til å bli en miniby med sentrumspreg, skal altså Furuset bli et klimaforbilde. Det vil bli stilt krav til materialer og energibruk i bygg, lagt opp til få parkeringsplasser og man skal sørge for lokal energiforsyning for eksempel gjennom for eksempel solcellepanel eller jordvarme.

- Jeg håper folk valfarter til Furuset i 2020 for å se, sier etatsdirektøren.

Les også

Det bygges for lite i år også

Planleggerne har nå knadd Furuset i flere år for å komme frem til et ferdig planforslag. Det har vært gjennomført en idékonkurranse, og det er vinnerteamet som har hjulpet etaten med den nye planen. Beboerne har vært med på idémyldring, og nå legges det opp til folkemøte og utstilling, før politikerne får et ferdig dokument, trolig til høsten.

Skøyen og Hauketo

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) tror det vil vokse frem nye knutepunkter med Fornebubanen og Follobanen, og ser for seg boliger på steder som Vækerø, Skøyen, Hauketo og Rosenholm.

Les også

Her kan det bli nye bydeler

I tillegg vil han vekke drabantbyer som Furuset.

— Furuset handler om byreparasjon og urbanisering av drabantbystrukturen, sier byråden, og avviser at det blir for tett.

— Ikke hvis man sammenligner med indre by, og vi ser at indre by er et veldig populært sted å bo. Det er også kvaliteter ved at folk bor tettere.

Byråden mener drabantbyene trenger mer liv og røre, og viser til at byer over hele Europa er i ferd med å gjøre noe med sine drabantbyer.

— Vi river ikke drabantbyene, slik det har vært gjort andre steder, men ser et behov for å modernisere drabantbyene og tilhøre indre bykvaliteter også til dem.

Laveste Oslo-vekst siden 2005

I går, torsdag, la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem nye befolkningstall for hele landet. Ser man på Oslo viser den ferske statistikken at det bodde 623 966 mennesker her pr. 1. januar, noe som tilsier en økning på 10 681 beboere i 2012. Oslo hadde med dette sin laveste vekst siden 2005, både prosentvis og i antall beboere.

-Dette forklares hovedsakelig av mindre innvandring. Det flyttet 2000 færre til Oslo fra utlandet i fjor enn året før. I tillegg har vi flere år hatt økende utvandring, sier SSB -forsker Helge Brunborg.

Selv om mange land sliter med dårlig økonomi, noe som skulle tilsi mer innvandring, er det også krevende og kostbart å flytte og etablere seg i Norge og ikke minst i Oslo, med stadig høyere boligpriser. Dette kan være én forklaring på nedgangen, mener SSB-forskeren.

Les også

Har Oslo vokst fra seg?

-Til tross for at arbeidsledigheten er så mye lavere her enn i nesten alle andre land, så er det ikke slik at hele verden strømmer til Norge, sier Brunborg.

I tillegg peker han på at hovedstaden ikke får noe netto tilskudd fra resten av Norge. Mange flytter til Oslo, men så er det også mange som velger å flytte ut igjen, særlig til Akershus. Denne trenden har vært stabil i mange år.

 1. Les også

  Blokker i vest, småhus i øst

 2. Les også

  - Tog kan løse boligkrisen i Oslo

 3. Les også

  Befolkningsvekst krever bedre T-bane

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Dette er ett av Oslos prestisjeprosjekter. Men utbyggerne må lokkes for å bygge.

 2. OSLOBY

  Drabantbyene vokser igjen, men arkitektprofessor advarer

 3. OSLOBY

  Skal få fart på boligbyggingen i Oslo: - Flere må bo utenfor sentrum

 4. OSLOBY

  Kommunen vil ha seks etasjers blokk der huset hans står

 5. OSLOBY

  Byrådet dropper å legge E18 under bakken

 6. OSLOBY

  Erling Dokk Holm: I hver eneste norske drabantby finnes det et potensial for å skape en velfungerende småby