I 2018 var 1533 unge mellom 10 og 17 år mistenkt eller siktet for lovbrudd i Oslo, Asker og Bærum.

Blir en ungdom under 18 år registrert med fire straffbare forhold eller flere i løpet av et kalenderår, blir vedkommende definert som ung gjenganger.

Av de 1533 unge, er 182 personer i Oslo kommune en såkalt ung gjenganger.

Det er en økning på over 20 prosent sammenlignet med 2017, da det var 151 unge gjengangere.

Tar man med Asker og Bærum, hadde Oslo politidistrikt 197 unge gjengangere i fjor.

Politiet: – Vi er på rett vei

– Vi har vært veldig opptatt av de unge gjengangerne. De har fått mye oppmerksomhet. Det jobber vi mye med, særlig opp mot Oslo-Sør prosjektet vårt, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt.

Han påpeker at det har vært brukt mye ressurser på å ta ut gjengmedlemmer som begår alvorlig kriminalitet.

– Har innsatsen hatt effekt?

– Ja. Vi får stadig straffedommer på medlemmer av gjengene. Samtidig er vi opptatt av å minske rekrutteringen. Det brukes store ressurser på forebyggende arbeid. Jeg mener vi er på rett vei.

Sjøvold trekker også frem at politiet har oppbemannet og har flere folk ute i miljøene. Samtidig peker han på at flere av dem som ett år er definert som gjenganger ikke nødvendigvis er det året etter.

– Og mange av disse begår ikke nødvendigvis alvorlig kriminalitet. Antallet straffbare forhold kan også øke fordi politiet er mer aktive, sier Sjøvold.

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt.
Ørn E. Borgen / Aftenposten

Færre unge begår kriminalitet

Nettverk av unge lovbrytere trekkes frem som en av de store utfordringene i 2018.

– Har dere bedre kontroll på disse miljøene?

– Vi har en omfattende og langsiktig innsats mot kriminelle miljøer. Det er blant annet viktig å hindre rekruttering til disse kriminelle miljøene, i tillegg til straffeforfølgning, sier Sjøvold.

Det har vært en nedgang i antall personer i aldersgruppen 10–17 år som har vært involvert i anmeldt kriminalitet, men det er en økning i antall straffbare forhold. Gutter i alderen 15 til 17 år står for en stor del av økningen.

Byrådsleder ber foreldrene komme på banen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret over økningen av unge gjengangere.

– Det å bekjempe kriminalitet er politiets oppgave, samtidig er det våre unger. Det er byens ansvar å gjennomføre forebyggende tiltak.

Han ønsker seg ytterligere ressurser til politiet. Byrådslederen frykter at hvis man flytter på politiressurser så vil problemene oppstå der ressursene hentes fra.

Han savner at foreldrene tar ansvar.

– Hvis du tillater at ungen din som er 12 eller 13 år flyr gatelangs til langt på kveld, gjør du ikke jobben din. Det er ditt ansvar som forelder, det ansvaret må de ta.

Byrådsleder Raymond Johansen savner at foreldre tar ansvar.
Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Flere anmeldelser

Etter flere år med jevn nedgang, var det totalt sett flere anmeldelser i 2018 enn året før.

Mer vold

Det har vært en jevn økning i voldsanmeldelser de siste fem årene. Flere av dem som står bak er under 18 år.

– Det er viktig å konsentrere seg om de som begår alvorlig kriminalitet. Det er særlig knyttet til vold. Det kan være voldsutøvelse, men også ran, sier Sjøvold og peker på unge kriminelle.

Det siste døgnet er Oslo igjen rystet av en grov voldsepisode der en 18 år gammel mann ble knivstukket flere ganger på Grønland. To tenåringer er siktet for drapsforsøk.

– Det er en svært alvorlig sak. Politiet var raskt på stedet, og vi etterforsker saken, men det er svært alvorlig at så unge er involvert.

De to siktede er henholdsvis 17 og 19 år gamle.

Alvorlige voldsepisoder der kniv er blitt brukt, har vært et økende problem i Oslo.

Antall anmeldelser for trusler med kniv har økt med 34 prosent fra 2013 til 2017. I fjor fikk Oslo-politiet 240 knivtrusselsaker. Økningen var størst i siste halvår av 2018.

– Vi ser at knivbruken er stor. Kniver brukes til å utøve vold og til å true med. Dette er absolutt ikke bra. Men det vi responderer bra med, er å være nær i det offentlige rom. Vi oppklarer mange av disse sakene fordi vi er i nærheten, sier Sjøvold.

Ung mann knivstukket på Grønland Politiet leter etter flere mulige gjerningspersoner etter at en ung mann ble knivstukket i Motzfeldts gate på Grønland i Oslo ved 19-tiden tirsdag.

Grovere narkotikakriminalitet

De seneste årene har det vært en nedgang i antall anmeldelser av narkotikalovbrudd, men fra 2017 til 2018 er det en økning i anmeldte grove narkotikalovbrudd.

En «større del» av anmeldelsene gjelder gjerningspersoner under 18 år, skriver politiet i rapporten.

Seksuallovbrudd: Økning på 50 prosent på fem år

Siden 2013 har Oslo politidistrikt sett antall anmeldelser av seksuallovbrudd øke med 51 prosent. Antallet sank i 2018 sammenlignet med året før.

Politiet peker på at det er mindre mørketall enn tidligere og at de avdekker flere tilfeller. Samtidig er sakskompleksene blitt større.

Fra 2013 til 2018 har antall anmeldelser av voldtekt økt med over 30 prosent. I 2018 var det en økning på 5,8 prosent av anmeldte voldtekter der offeret var under 14 år.