Osloby

- Oslo-trafikken takler ikke ny E18

Ny E18 gjennom Bærum vil føre til en voldsom økning i Oslo-trafikken. Plan- og bygningsetaten totalslakter planene.

Sandvika står foran store endringer. To broer skal rives, og et komplekst veianlegg bygges under bakken. På montasjen ses byen etter at E18 er gravd ned. Bussfelt er vist med blå linje og hovedsykkelrute med rød linje, mens lokalt gang-sykkelveinett er vist med gul. Statens vegvesen

 • Osloby

Statens Vegvesen og Bærum kommunes planer om å fordoble antall felt vil pøse trafikk inn i Oslo og bryte med alle miljømål, ifølge Plan— og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune.

Byens gater har ikke mottagerkapasitet for tiltaket, hverken i form av gatesystem eller parkeringskapasitet

Plan- og bygningsetaten

I en uttalelse underskrevet av etatsdirektør Ellen de Vibe sier PBE at Oslo ikke er rustet til å ta imot den voldsomme trafikkøkningen en ny E18 vil medføre.

Les også

Slik skal E18 endres vestover: Seksfelts motorvei i tunnel og ekspresssykkelvei

Planene innebærer en fordobling av antall felt fra seks til tolv. På Ramstadsletta vil hele veien ligge over bakken med hele 14 kjørefelt ved siden av hverandre; samlevei, kollektivfelt og E18.– Det er ikke noe tvil om at nye E18 vestover vil føre til en enorm økning i biltrafikken, svær vekst i forurensning og den vil bryte med de miljømålene som Oslo kommune har satt seg, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken til Østlandssendingen.

PBE anbefaler at Oslo kommune fremmer innsigelse mot Vegvesenet og Bærum kommunes planer.

- Byrådet kommer ikke til å gå inn for en innsigelse. Det er det sterkeste virkemiddelet vi har til et planarbeid i en annen kommune, og vi finner det ikke riktig å bruke i dette tilfellet, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) til Østlandssendingen.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Regjeringen avviser Oslo-protester, sier ja til E18 vestover

 2. OSLOBY

  Oslo ypper til ny krangel om E18. «Filibustertaktikk», mener Bærums ordfører.

 3. OSLOBY

  Kjøring ved gamle Veterinærhøgskolen? Nei takk, sier det barnerike nabolaget på Lindern i Oslo.

 4. OSLOBY

  Slik vil de bygge nye Oslo S

 5. OSLOBY

  Oslos byråd misfornøyd med Bærums E18-plan

 6. OSLOBY

  Lover tøffere boligpolitikk i Oslo