Osloby

Oslo sentrum blir Kristiania

 • Knut A. Knut A. Nygaard

Dette området skifter snart navn til Kristiania. Foto: KYRRE LIEN/SCANPIX

 • Helt uforståelig, sier urbanist Erling Fossen.

Hva synes du om navnebyttet? Har du andre forslag du synes er bedre? Si din mening i bunnen av saken!Ifølge byrådsleder Erling Lae (H) vil navnet omfatte store deler av dagens sentrum.

– Det gjelder det vi nå veldig upresist kaller sentrum, som ikke er en del av bydelssystemet i Oslo. Men egentlig er jo sentrum mye mer enn det, og sentrum sier jo veldig lite. Så dette synes jeg er en god idé, sier Lae til NRK.

— Uforståelig

Målet er å styrke identiteten til Oslo sentrum, og særlig Kvadraturen, ved å trekke linjene tilbake i byens historie.

Foto: Kristiansen Sol

— Jeg klarer med beste evne ikke å forstå dette, sier urbanist, skribent og forfatter Erling Fossen.

- Sentrum er sentrum, og det er egentlig ingen som bor der. Sentrum er et sted for alle som bor i regionen. Skal det skapes en identitet, må den skapes for noen, sier Fossen.

— Dersom man med dette vil at sentrum skal bli en ordinær bydel med barn og flere boliger, er det farlig. Vi risikerer å miste sentrum, med alle de aktivitetene som er og skal være der. Vi kan for eksempel få konflikter mellom uteliv og forlystelser - og dem som skal bo i området. For meg blir det å skifte navn helt uforståelig, sier Erling Fossen.

Liv og røre

Foto: Snare Knut

— Hei, det er Fabian Stang – jeg ringer fra Kristiania.

— Hei, flott at du ringer tilbake. Hvorfor vil dere skifte navn?

- Navnet Kristiania representerer en viktig del av byens historie, og jeg tror det er flott at «barnet» får et navn som mange liker, sier ordføreren, som vil fylle opp Kristiania med folk.

Stang medgir at det i dag ikke bor fryktelig mange mennesker i området som skal bli Kristiania, men nettopp det har han planer om å gjøre noe med:

- Vi ønsker at det skal flytte flere mennesker - mange mennesker - inn i denne bydelen, og at det skal være gode oppvektvilkår her. Vi har blant annet store områder i kvadraturen, der boaktiviteter ikke vil komme i konflikt med for eksempel utelivet. Vi vil fylle den nye bydelen med folk, og dette vil bidra til å skape aktivitet og trygge forhold for alle, sier ordfører Fabian Stang.

Opprinnelig område

Den dansk-norske kongen Christian IVs byanlegg, Kvadraturen, utgjør i dag en vesentlig del av Oslo sentrum.

Nå vil man skape mer liv og røre i området og knytte det opprinnelige Christiania tettere opp mot resten av byen.

– Det er ikke så veldig ulikt det som var det opprinnelige Christiania før byutvidelsene begynte utover 1800-tallet, sier Lae.

Oslo rådhus blir antagelig liggende i Kristiania. Foto: BERIT ROALD/SCANPIX

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo før: Da «Kristiania» skulle bli til «Oslo», ble det bråk

 2. OSLOBY

  Myntgata 2: Rød-blå kamp om gammelt forsvarsbygg midt i sentrum

 3. OSLOBY

  Han var mannen bak kommunens skryteprosjekt. Området er nesten uforandret i dag.

 4. KULTUR

  Kristiansand: En by på bedringens vei

 5. OSLOBY

  Oslo før: Hvor ble du av, Christiania?

 6. OSLOBY

  Kjøpesentrene dør, boligene er for få og magien viskes ut