Osloby

40 prosent får medhold på Nav-klager

Nav i Oslo får flere tusen klager i året. 40 prosent av dem får medhold etter første klagerunde. Det avslører for dårlig saksbehandling, mener legeforeningen og helse- og sosialombudet i Oslo.

Marius Borgen (53) har vunnet igjennom med tre klager i Nav-systemet. - Det krever energi og en god psyke å måtte kjempe for rettighetene sine, sier han. JAN TOMAS ESPEDAL

 • Forf>jan Tomas Espedal (foto)
 • <forf>june Westerveld <

— Nav gir avslag over en lav sko, og det virker som de ikke setter seg skikkelig inn i sakene før de avgjør dem, sier Marius Borgen (53). Han har selv opplevd tre avslag fra Nav, og alle gangene har han klaget fordi han mente avslagene er blitt truffet på feil grunnlag. - Og hver gang har Nav-kontoret gitt medhold på klagen. Det virker rett og slett slurvete, sier han.Borgen jobbet som bonde i Sørkedalen da han ble syk for snart åtte år siden.

Orket ingenting

— Jeg orket ingenting. Det var en intens følelse av utmattelse. Først gikk jeg sykemeldt, deretter fire år på attføring, før jeg søkte om rehabiliteringspenger sommeren 2005. Avslaget kom raskt, og forklaringen var uklar. Borgen klaget på vedtaket, og etter seks måneder fikk han medhold. I løpet av året på rehabilitering fikk han diagnosen ME. I samråd med fastlegen søkte han derfor om tidsbegrenset uføretrygd. Også denne gangen fikk han avslag, med begrunnelse i at han måtte gjennomføre attføring først. - Det var helt latterlig. Jeg hadde gått fire år til attføring allerede, og ringte umiddelbart til saksbehandleren min for å høre hva som hadde skjedd. Hun gikk igjennom papirene mine på telefonen, og sa at det hadde skjedd en feil. Jeg kunne se bort fra avslaget jeg hadde fått.

Standardbrev

I sommer søkte han om fortsettelse av uføretrygden og fikk nok en gang et standardbrev med avslag. - Situasjonen var helt lik som den var da jeg fikk innvilget første gang, og jeg synes det var veldig rart med avslag. Jeg klaget igjen, og etter noen dager fikk jeg svar at jeg fikk medhold - igjen. Hittil i år har de lokale Nav-kontorene i Oslo mottatt tilsammen 2204 klager. Bare halvparten er behandlet så langt, og av disse fikk 39,9 prosent medhold på klagen. Det er en liten økning fra første halvår i fjor hvor tilsammen 1943 klaget. Da fikk 38 prosent omgjort klagen sin.

Rokker ved tilliten

— At så mange får omgjort vedtaket sitt tyder på at saksbehandlingen er for lite grundig første gang de behandler saken, sier Kjersti Hillestad Hoff i Helse- og sosialombudet i Oslo. Hun mener det igjen viser en for dårlig ivaretagelse av rettssikkerheten til brukerne. - De har krav på at saksbehandlerne behandler i henhold til loven. Det at så mange får omgjort vedtak, tyder på at de ikke får oppfylt sine rettigheter. Man kan ikke ta for gitt at alle som burde klage gjør det, og mange har ikke ork eller ressurser til en klagerunde. Det er veldig viktig for brukeren at man har grunn til å tro at man får behandlet saken sin korrekt. 40 prosents omgjøring viser at man egentlig ikke har grunn til å tro det. Sånne tall rokker ved tilliten til systemet. Hun får støtte fra leder i Oslo legeforening, Svein Aarseth. - Det forteller noe om at vedtakene i første omgang fattes med for dårlig dokumentasjon, sier han.Han forteller at han selv har vært vitne til avslag på søknader med bakgrunn i at noen spørsmål i spesialisterklæringen var ubesvarte. - Det er ille at de da velger å avslå søknaden, fremfor å be om utfyllende svar, sier Aarseth.

Tar selvkritikk

— Når det nærmer seg 40 prosent, er det for høyt. Men det ville vært feil hvis vi ikke hadde klager og omgjøringer i det hele tatt, da ville det blitt satt spørsmålstegn ved om vi innvilger for mye, sier Nav-direktør Torild Lien Utvik i Oslo. Men hun tror ikke slurv og for lite grundig behandling er årsaken til omgjøringene. - Mange saker er vanskelige og komplekse, og det blir for enkelt å si at saksbehandlingen ikke er grundig nok. Det kan ofte være uenighet eller feilforståelse. I tillegg kommer at en del brukere kommer med nye opplysninger i klagesakene som gjør at vedtakene blir omgjort. Ifølge Lien Utvik jobbes det nå med å finne ut hva som ligger bak den høye prosenten, og hvordan den kan endres.- Vi må finne ut hva vi må gjøres i forhold til kompetanseheving, rutiner og opplæring. Det er et spørsmål om vi har god nok kompetanse, og om de skjønnsvurderingene vi gjør er riktige. For oss er det viktig med gjennomganger for å sikre mest mulig korrekt saksbehandling, noe som er til alles fordel, både Nav og brukerne, avslutter hun.


Klager vi for lite på dårlig saksbehandling? Si din mening i kommentarfeltet under! SMS: Skriv AFTEN, mellomrom, din mening og send til 1905. Pris pr. melding kr. 1.Du kan også sende en epost.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Sintef-rapport: Nav gir ubegrunnede avslag for å få pynte på statistikken

 2. OSLOBY

  Store forskjeller innad i Oslo: Ingjerd Johnson (92) får ikke sykehjemsplass

 3. POLITIKK

  Fikk avslag på pappaperm fordi arbeidsgiveren sendte inn opplysninger for sent. Men avslaget var feil.

 4. KULTUR

  Medietilsynet avviser klagen fra Dagbladet Pluss

 5. OSLOBY

  Kommunen krevde barnehage i dette boligprosjektet, men nekter å støtte selskapet som skal drifte den

 6. OSLOBY

  Andre får ha åpent til midnatt. Han må stenge uteserveringen kl. 20.