Osloby

Akutt mangel på gravplasser til muslimer i Oslo

Trenger tusen nye kistegraver. Gravferdsetaten vil bruke penger på Klemetsrud kirkegård.

På Gamlebyen gravlund er det snart fullt på den delen av kirkegården som er satt av til muslimske graver. Rolf Øhman

 • Kjersti Flugstad Eriksen

Fungerende direktør i Gravferdsetaten, Stein Olav Hohle, trenger et par millioner bare til planleggingen, og den bør begynne i år.

— I løpet av to-tre år har vi ikke lenger gravplasser nok til muslimer. Da er Høybråten kirkegård og Gamlebyen gravlund fulle, sier fungerende direktør i Gravferdsetaten Steinar Olav Hohle.

Det tar rundt to år å anlegge et nytt gravfelt. Det er ikke bare å stikke en spade i jorden.

— Det er ganske omfattende anleggsvirksomhet som må til, sier Hohle. Ofte må man bytte ut en del av jordmassene, det må dreneres, lages elektrisk opplegg til tining av grunnen, og det trengs småveier gjennom kirkegården.

— Og så må det beplantes året før den tas i bruk. Det skal se ordentlig ut når et gravfølge kommer.

Snart helt fullt på Klemetsrud

De tusen gravene på Klemetsrud skal også brukes til kistegraver som ikke er vendt mot Mekka. For også for andre enn muslimer begynner det å bli dårlig plass.

— For Oslo som by er det tilstrekkelig med graver, men ikke i alle deler av byen. På Klemetsrud blir det fullt snart, sier Hohle.

Nå håper Gravferdsetaten å få tillatelse fra byrådsavdeling for kultur og næring til å omdisponere noen millioner slik at de kan starte i år.

- Rekker dere det?

— Det kommer helt an på om vi kan bruke penger på prosjektering, sier Hohle.

Nært Bjørndal og Mortensrud

Al-Khidmat er Norges første begravelsesbyrå for muslimer. Daglig leder Mohammad Arshad synes beliggenheten på den nye kirkegården passer fint.

— Det er mange muslimer som bor i området. Det er nært Mortensrud og Bjørndal, for eksempel, så det er ikke usentralt, sier Arshad.

Muslimske gravferder foregår omtrent som kristne, med minneord i moské eller ved graven, men gravplassen må tilpasses at gravene kan vende mot Mekka.

- I islam er det sagt at når man dør skal ansiktet vende i retning Mekka. Slik man også gjør når man ber, sier Arshad.

Anne Siri Koksrud, byrådssekretær for kulturbyråden, skal møte Gravferdsetaten og snakke om gravplassprosjekteringen.

— Vi er i dialog om dette. Vi er veldig opptatt av at det skal være nok gravplasser til folk i denne byen, sier Koksrud. Nå har Oslo 20 gravsteder på tilsammen 2000 dekar.

 1. Les også

  Skal bruke én million kroner på å sikre gravlund

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nå er det kun 23 ledige gravplasser for voksne muslimer i Oslo

 2. OSLOBY

  Snart ingen steder å gravlegge muslimer i Oslo

 3. OSLOBY

  1100 nye muslimske gravplasser på Alfaset

 4. Vil ha gravplasser i tilfluktsrom

 5. OSLOBY

  Disse er uønsket på kirkegården

 6. OSLOBY

  Gravferdsetaten beklager omstridt praksis