Osloby

Jan Bøhler (Ap) er redd morsmål hjemme gir barna dårligere forutsetninger for å lykkes

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Jan Bøhler (Ap) mener at barnehagebarn bør fordeles slik at barnehagene blir mer etnisk blandet enn de er i Oslo i dag. Eirik Bjørklund

 • Tanken om at man skal lære norsk ved å gå via morsmålet, fungerer ikke, sier lederen i Oslo Arbeiderparti.

— Unger her i Groruddalen leker ofte sammen på norsk. Men når de er sammen med foreldrene sine, snakker for mange foreldre sitt opprinnelige språk med barna, sier stortingsrepresentanten.

Han mener at foreldre er nødt til å prioritere å snakke norsk med barna, dersom de har planer om å bli i landet.

— Når barna vokser opp her, og foreldrene ikke har noen planer om å flytte tilbake til hjemlandet, burde man snakke norsk på hjemmebane. Det handler om å innstille seg på å bo og fungere i Norge, sier Bøhler.

**Han er klar over at det han sier kan oppfattes som kontroversielt. I mange miljøer eksisterer det en sterk overbevisning om at

Les også

morsmålsopplæring er en styrke for språkkunnskapene

.**

— Men

Les også

tallene som Aftenposten har skrevet om

viser at ideen om å lære norsk via morsmålet, ikke har fungert. I stedet får disse barna en svakhet når de ikke lærer norsk skikkelig, som gjør det vanskeligere å lykkes i skole og arbeidsliv, sier Bøhler.

— Barnehager bør ha etnisk miks

Han understreker at han ikke er motstander av at barn lærer sine foreldres opprinnelige språk.

— Nei, i forrige uke stemte Arbeiderpartiet for

Les også

å innføre morsmål som valgfag fra 5. klasse

i Oslo. Men dette handler om hva som skal være det primære for foreldrene. Jeg er redd for at morsmål hjemme kan være en hemsko, og at man gir barna dårligere forutsetninger for å lykkes enn de ellers kunne hatt, sier Bøhler.

Les også

«Jeg kunne ikke sette min sønns fremtid på spill»

Selv om foreldrene har nøkkelen for at barna skal lære norsk, mener at sterkere innsats i barnehagen også må til. — Jeg mener at vi har mye å gå på også når det gjelder å ha sterke tiltak for integrering fra samfunnets side. Når det gjelder barnehager, mener jeg vi må kunne sørge for at inkludering blir et kriterium når foreldre får barnehageplass, sier Bøhler.

- I dag ligger det barnehager rett ved siden av hverandre der én har nesten bare etnisk norske barn og en annen har nesten bare minoritetsspråklige. Jeg tror alle ville være tjent med en bedre miks, ved at barnehageinntaket også bruker dette som et kriterium ved tildeling, sier Bøhler.

AFTENPOSTEN MENER:

Les også

Et svik mot tusenvis av barn i Norge

— Vil ikke mene noe om det

På søndag skrev Aftenposten at 7 av 10 norskpakistanske barn er for svake i norsk til å følge vanlig undervisning - til tross for at nesten alle er født i Norge. Oslos byråd for kunnskap og utdanning Anniken Hauglie (H) er enig med Bøhler i at foreldre har ansvaret for å lære barna norsk.

- Men jeg vil ikke mene noe om foreldre burde snakke norsk eller morsmål med barna. Det er vanskelig å svare på, og plutselig å skulle snakke et annet språk hjemme fordi man flytter til et annet land tror jeg vil være kunstig for mange, sier Hauglie.

Hauglie mener at det gjøres svært mye på barnehagefeltet i Oslo for å sikre språklæring. Men det er likevel foreldrene som har hovedansvaret.

— Hvis man snakker sitt eget språk hjemme, er det desto viktigere at man sørger for at barna er til stedet på andre arenaer der man lærer norsk. Barnehagen er en slik arena, for tidlig innsats er svært viktig i dette arbeidet, sier Hauglie.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Ved Språksenteret i Oslo lærer nyankomne elever norsk på kort tid.

 2. KOMMENTAR

  Oslo har et skoleproblem. Problemet er innvandringspolitikken.

 3. DEBATT

  Engelskspråklig skoleklasse presenteres som et solskinnsprosjekt. Språkrådet er oppriktig bekymret | Åse Wetås

 4. OSLOBY

  Joaquim har jobbet i barnehage i åtte år. Nå sendes han og flere hundre andre barnehageassistenter på norskkurs.

 5. POLITIKK

  Høyre vil forskjellsbehandle Oslo-barnehager for å bedre språkferdighetene.

 6. DEBATT

  Hvem godtar vi som «norske»?