Osloby

Slik blir den nye Middelalderparken

Den nye Follobanen vil gjøre Middelalderparken dobbelt så stor. Dette kan også gjøre Øyafestivalen større

Den nye Follobanen vil gå i tunnel gjennom hele oversiden av parken og komme ut til venstre for Mariakirken som vist på bildet. Dette medfører at store områder som ikke er i bruk i dag, blir en del av Middelalderparken. Obs! togskinnene helt til venstre i bildet er ikke Follobanen, men et allerede eksisterende jernbaneanlegg som fortsatt vil være der.

 • Mathias Vedeler

Tro det eller ei, Jernbaneverket og Riksantikvaren er blitt enige om hvordan de skal føre den nye Follobanen tvers gjennom de uvurderlige ruinene i Middelalderparken.

Riksantikvaren har tidligere vært bekymret for at traseen skal skade kulturminnene, og har krevd utredninger som er blitt beskrevet som forsinkende for det store togprosjektet.

Ettersom den nye togtraseen blir lagt i tunnel, vil Middelalderparken få et stort nytt område oppå tunnellokket. Tegningene er bare tekniske skisser, og det vil bli utlyst en arkitektkonkurranse for hvordan parken egentlig skal se ut. Jernbaneverkets illustrasjoner

Nå er imidlertid riksantikvar Jørn Holme strålende fornøyd, og han har sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger og Ellen de Vibe i Plan— og bygningsetaten invitert Aften for å vise frem deres nye løsning for parken.

Dobbelt så stor park

Planene innebærer at jernbanen blir lagt under området i tunnel, noe som ifølge Elisabeth Enger vil skape en dobbelt så stort park i den gamle middelalderbyen. Middelalderparken utgjør i dag mellom 30 000 og 35 000 kvadratmeter og vil bli mellom 60 000 og 65 000 kvadratmeter etter at Follobanen er på plass, ifølge Jernbaneverket.

Riksantikvar Jørn Holme mener at dette er godt nytt for de historiske ruinene.

- Vi får en sammenhengende park som er likere hvordan terrenget var i middelalderen og som løfter frem kulturminnene på en mye bedre måte. Dette er best for jernbanen, best for kommunen og best for Riksantikvaren. Det er et kinderegg, sier Holme entusiastisk.

— Og hva vil dette kinderegget koste?

— Det er for tidlig å si, men pris har ikke vært et stort tema for oss ettersom dette utgjør en beskjeden del av de totale kostnadene for Follobanen. Den store utfordringen har vært å finne en trasé som fungerer samtidig som vi tar hensyn til kulturminnene, sier jernbanedirektør Enger.

Selv om de tre hovedaktørene nå er enige om en løsning, er ikke planene byggeklare ennå. Løsningsforslaget er lagt ut på høring og skal nå gjennom den vanlige reguleringsmøllen i Oslo kommune. Alle tre håper imidlertid at enigheten skal gjøre prosessen raskere en normalt.

Jernbaneverket anslår at de kan starte med byggearbeidet i 2014 og være ferdig med den nye Middelalderparken i 2019.

Kan gjøre Øyafestivalen større

Den nye Middelalderparken vil bli dobbelt så stor som den er i dag, ifølge Jernbaneverket. Det betyr at Øyafestivalen som i dag bruker området hver sommer, vil kunne få mange mål ekstra å boltre seg på i fremtiden.

Under gangbroen i Middelalderparken er det i dag parkeringsplass og en gammel togtrasé fra 1870-tallet som ikke er i bruk. Når Follobanen er på plass, vil hele dette området bli grøntareal. F.v. jernbanedirektør Elisabeth Enger, direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe og riksantikvar Jørn Holme. Morten Uglum

— Det vil kunne gjøre det mulig med et større publikum. At festivalen blir dobbelt så stor fordi parken blir dobbelt stå stor, kan vi derimot ikke konkludere med, sier pressesjef for Øya, Jonas Prangerød. Festivalen må imidlertid finne seg et annet sted å være i minst ett år fra og med 2014, ifølge Kulturetaten. Den nye Follobanen vil kreve for mye av området under byggeprosessen til at Øya kan arrangeres på vanlig måte.

— Vi har likevel ikke gitt opp helt muligheten for å være der også i anleggsperioden, men vi tar de signalene som kommer. Vi skal bruke høsten til å undersøke om det fines en mulighet for å bli og om det finnes alternative steder, sier han.

— Vil det være aktuelt å flytte tilbake til Middelalderparken hvis dere må bort derfra i en periode?

— Ja. Hvis vi for et år eller to må arrangere festival et annet sted, har vi likevel et ønske om å komme tilbake.

— Det blir kanskje ekstra interessant hvis parken er blitt større?

— Ja, det vil jeg tro. Det er en type utfordring vi vil sette pris på. Både med tanke på bedre plass til publikum, og at vi vil kunne realisere flere gode ideer når vi har færre begrensninger på grunn av arealet, sier Prangerød.

Borgen kulturhus forsvinner

Den nye parken vil bety en radikal endring fra hvordan området er i dag. I tillegg til langt større grøntarealer, vil blant annet det 20 år gamle kulturhuset Borgen måtte vike. Kulturhuset må være ute innen 15. september i år for at Jernbaneverket skal kunne begynne å klargjøre arbeidet.

— Bygningen må rives, det er ikke snakk om noe annet. Men vi har hatt en god prosess med leietagerne, og vi håper at de finner seg et nytt sted og ikke blir skadelidende med dette, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef for Follobanen.

Den nye Middelalderparken vil derimot ikke være en stopper for at Kulturhistorisk museum eventuelt flytter til området, ifølge Ellen de Vibe. Museet vil fint la seg plassere også i den nye parken, forteller hun.

Aften har imidlertid tidligere skrevet at jernbaneutbyggingen har gjort det vanskeligere for Kulturhistorisk museum fordi Jernbaneverket trenger større plass enn det som opprinnelig var planlagt. Det er i dag høyst usikkert om museet skal bli en del av parken.

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Knut Olav Åmås: «Mye tyder dessverre på at Jørn Holme har vært Norges siste betydningsfulle riksantikvar»

 2. OSLOBY

  Oslo-festival utvider

 3. OSLOBY

  Historiske sommerturer: Bli med inn i de vakre rommene til 1200-tallets Olavskloster

 4. DEBATT

  Dette grenser til miljø- og kulturkriminalitet | Per Maning

 5. OSLOBY

  Festivalåret 2018 er allerede godt i gang

 6. NORGE

  Nordens lengste jernbanetunnel fra innsiden